TÜBERKÜLOZ TARİHÇE VE İSTATİSTİKLER

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla

Robert Koch, 24 Mart 1882’ de tüberküloz mikrobunu keşfetmiştir. Tüberküloz aşısı BCG Fransız araştırmacılar Calmette ve Guerin tarafından 1921’de, ilk  tüberküloz ilacı olan streptomisin de 1944 ‘de Waksman tarafından bulunmuştur. Waksman , bu nedenle 1952’ de Nobel ödülü almıştır.

Eski Yunanlıların ftizis, yani erime adını verdiği hastalık, daha sonra beyaz veba adıyla anılmış, 19. yüzyıldan beri ise tüm dünyada tüberküloz ismi kullanılmaya başlanmıştır. Tüberküloz için halk arasında ince hastalık, verem, zafiyet, ciğerde duman gibi isimler de kullanılır.

TÜBERKÜLOZLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Tüberküloz, BCG ismi verilen aşısının ve etkili ilaçlarının olmasına rağmen kökü tamamen kazınamamış bir hastalıktır. Hem geri kalmış ülkelerde ve hem de en gelişmiş ülkelerde önemli sağlık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir.

WHO’nu istatistiklerine göre:

  • Dünya nüfusunun 1/3’ ü, yani 2 milyar insan tüberküloz mikrobu taşımaktadır. Bu sayıya her yıl 100-200 milyon kişi eklenmektedir.
  • Dünyada yılda 8 milyon kişi tüberküloz hastalığına yakalanmaktadır. Bunların %95’ i geri kalmış ülkelerde, %5’ i ise gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlardır.
  • Tüberküloz, her yıl 3 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. Buna göre, tüberküloz dünyada ölüm nedenleri sıralamasında 5. sırada yer almaktadır.
  • Önümüzdeki 10 yıl içinde 90 milyon kişinin tüberküloza yakalanacağı ve bunların 30 milyonun da bu hastalıktan ölecekleri tahmin edilmektedir.

TÜRKİYE’DE TÜBERKÜLOZ

 Türkiye, verem hastalığının görülme oranı bakımından orta sıralarda yer almaktadır. Verem, Hindistan, Çin, Bengladeş gibi ülkelerde her 100.000 kişinin 200’den fazlasında görülürken, Avrupa ülkelerinde her 100.00 kişiden 20’den azında rastlanmaktadır. Bu değer Türkiye için  100.000’ de 27 olarak bildirilmiştir.

Verem Savaşı Daire Başkanlığı’ nın resmi kayıtlarına göre Türkiye’ de günümüzde her yıl ortalama 20.000 kişide verem hastalığı ortaya çıktığı bildirilmekle beraber, bu rakam gerçeği yansıtmamaktadır, çünkü özel doktor, poliklinik, hastaneler, üniversiteler gibi kurumlarda tedavi gören hastalar bu değerlendirme içinde yer almamaktadır.

Ben kişisel olarak Türkiye’de yılda 40.000-50.000 kişide verem hastalığı görüldüğünü tahmin ediyorum.

TÜBERKÜLOZUN SEBEPLERİ

Tüberküloz, eskiden daha ziyade düşük sosyo-ekonomik tabakanın hastalığı olarak bilinirken,  günümüzde artık her kesimden insanda rastlanır olmuştur. Dengesiz ve bilinçsiz beslenme, ağır ve stresli yaşam koşulları, fazla alkol ve sigara kullanımı, madde bağımlılığı, kortizon ve immunsüpresif (bağışıklığı baskılayıcı) ilaç kullanımının artması, aşırı ruhsal ve bedensel yorgunluklar ile bağışıklık sisteminin baskılanmış olduğu kanser, AİDS… gibi hastalıkların tüberkülozda görülen artışta çok önemli etkileri vardır.

Yakın zamanlara kadar tüberkülozun artık bir sağlık problemi olmaktan çıktığı USA, Kanada gibi gelişmiş ülkelerde, AİDS tüberkülozun adeta hortlamasına yol açmıştır.

Siz de yorumunuzu paylaşın: