BİTKİLERLE TEDAVİ EĞİTİMİ

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi
Bezmiâlem Vakıf Ü. Fitoterapi Merkezi' nden Prof. Dr. Murat Kartal' ın yazısı:
Anadolu birçok kültür bitkisinin gen merkezidir. Avrupa kıtasında yaklaşık 11 bin bitki taksonu bulunurken ülkemizde 12 bin bitki taksonu olduğu bildirilmiştir. Avrupa’daki endemik bitki (sadece belli bir bölgede yetişen) sayısı toplam 2.500 iken ülkemizdeki endemik bitki sayısı 3.600’dür. Yani ülkemizde gördüğümüz üç bitkiden biri, yalnızca Anadolu coğrafyasında bulunmaktadır. Türkiye doğal zenginlikleri oranında iç ve dış pazarlarda hak ettiği konuma ulaşamadığı gibi tıbbi ve aromatik bitki ve ürünlerini ithal eden ülke konumundadır. Halbuki biyolojik zenginliğimizin değerlendirilerek tıbbi bitkilerimizden gıda, kozmetik ve ilaç sanayi için yeni hammaddeler üretilmesi ve ekonomiye kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’nde tıbbi ve aromatik bitkilerimizin yetiştirilerek dünya standartlarında kaliteye sahip bitkisel drog ve bitkisel drog preparatlarını üretmesi ülkemiz tarımı açısından bir belediyenin yapmış olduğu çok önemli bir aşamadır. Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı’nın Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne verdiği yetkiyle 24 Eylül 2016’da hekimlere yönelik Sağlık Bakanlığı onaylı Sertifikalı Fitoterapi Eğitim Programı başlatılmıştır. Bitkilerle tedavide yaşanan sorunları çözmenin ve bilimsel temele oturtmanın yolu da bu eğitimler olacaktır. Tıbbi bitkiler ve bitkisel ürünlerin Fitoterapi eğitimi almış hekimlerce reçete edilmesi; eczacılarla bilinçli şekilde hastaya verilmesi ve kullanım önerilerinin anlatılması halk sağlığı açısından çok önemli bir gerekliliktir. Tıbbi bitkisel ilaçların global pazarının, yaşlanan nüfus, genel sağlık ve refah konusunda bilinçli tüketicinin artması ile ivmelenerek 2017’de 107 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Avrupa’da Almanya bitkisel ürünler pazarında en fazla paya sahip olan ülkedir. Almanya’yı Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, İskandinavülkeleri ve Hollanda takip etmektedir. Bitkisel ürünlerin, sentetik ilaçların aksine çok az yan etkisi olan, güvenli ve sağlıklı ürünler olarak kabul edilmesi de pazar payının büyümesine yardımcı olan önemli bir faktördür. Ülkemizde yetişen veya yetiştirilebilen tıbbi ve aromatik amaçla kullanılan bitkileri ekonomiye kazandırmamız Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi’nin en büyük hedefleri arasındadır. Ülkemiz bitkisel ürünleri (kozmetik, gıda takviyesi, fonksiyonel gıda, bitkisel ilaç) tarladan başlayarak her aşamada üretecek, yeni ürünleri geliştirerek pazara sunacak yeterli bilgi birikimi ve teknolojiye sahiptir. Bitkisel hammaddeler teknolojiye dayalı üretilerek hem Türkiye pazarında hem de dünya pazarlarında hak ettiğimiz noktaya sanayi, üniversite ve ilgili bakanlıklarımızla işbirliği sağlanarak bir an önce varılmalıdır. Kaynak: http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/yalcin-bayer_42/bitkilerle-tedavi-egitimi_40254449

Siz de yorumunuzu paylaşın: