AZ TUZLU DİYET DE TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Framingham Offspring Study kapsamında 30-64 yaşlar arasındaki sağlıklı 2.632 kadın ve erkeğin 16 sene süreyle takip edildiği çalışmada “az tuzlu diyetin” kan basıncı düşüklüğü sağlamadığını ortaya koydu.

Çalışmanın başlangıcında katılımcıların kan basınçları yani tansiyonları normal sınırlardaydı.

16 senelik takipte günde 2500 miligramdan az tüketenlerin kan basınçlarının daha fazla sodyum tüketenlere göre yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırma, potasyum, kalsiyum ve magnezyum tüketimleri fazla olanların tansiyonlarının da uzun vadede düşük olduğunu gösteriyor.

Framingham’ da en düşük kan basıncı değerleri günde ortalama 3.717 mg sodyum ve 3.211 mg potasyum tüketenlerde görüldü.

Beslenme Kılavuzu yeniden sorgulanmalı

Bu sonuç, 2015-2020 Amerikan Beslenme Kılavuzu’ nun günlük tuz miktarını sağlıklı insanlar için 2.300 miligram ile sınırlandıran tavsiyesinin doğruluğunun sorgulanmasını gerektiriyor.

Zaten besleme uzmanların hazırladığı Beslenme Kılavuz' undan insanlara fayda beklemek doğru değil.

Son senelerde yayınlanan başka çalışmalarda da sodyum tüketimi ve kardiyo-vasküler hastalıklar arasında J-şeklinde bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor.

Bu, hem çok düşük tuzlu diyet uygulayanlarda hem tuzlu diyet uygulayanlarda kalp hastalıkları riskinin yüksek, orta derecede tüketenlerdeyse düşük olduğu anlamına geliyor.

Az tuzlu diyet faydalı değil

Araştırmanın uzmanlarında Moore “Az tuzlu diyetin uzun vadede tansiyon üzerine faydalı bir etkisi olmadığını gördük. Bu tavsiye insanları yanlış yönlendirebilir” diyor ve ilave ediyor:

Sodyum kısıtlamasından fayda görecek olan bir grup duyarlı kişi olabileceğini göz ardı etmemek lâzım ama tuz duyarlılığını taramak için daha kolay yöntemler ve tuza hassas bu gruptakilerin sodyum ve potasyum tüketimleri için kılavuzlar hazırlamak için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor”.

Az tuzlu diyetten fayda ummak abesle iştigaldir, makul miktarda tuz almak sağlıklı yaşamanın olmazsa olmaz unsurlarındandır.

Gelelim neticeye

BİR: Besleme uzmanların hazırladığı Beslenme Kılavuzlarından insanlara fayda beklenemez.

İKİ: Az tuzlu diyetten fayda ummak abesle iştigaldir, makul miktarda tuz almak sağlıklı yaşamanın olmazsa olmaz unsurlarındandır.

ÜÇ: Her yiyeceğin her besin ögesinin mâkul bir miktarı vardır.

En faydalı bir gıdanın fazlasından hayır gelmeyeceği gibi yeterince yenmemesi de sağlıklı olmakla bağdaşmaz.

İfrattan da ve tefritten de kaçının, orta şeritten ayrılmayın.

Her şey kararında güzeldir!

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170425124909.htm

Siz de yorumunuzu paylaşın: