SAĞLIK SİSTEMİ

kasa fişi

ACİLLER LAY-LAY-LOM HASTALARLA DOLUP TAŞIYOR

Türkiye, nüfusundan fazla sayıda acile başvuru sayısı olan tek ülkedir. Acil sağlık hizmetlerindeki yığılma, gerçek acillerin saatlerce sıra beklemesine, malpraktislere, sağlık personelinde tükenmişliğe ve sağlıkta şiddete neden olmaktadır. Acile başvuran hastaların sağlık problemlerinin %70’i birinci basamakta teşhis ve tedavisi edilebilir.

» Yazının devamını okumak için tıklayın
kasa fişi

İLAÇLARIN YARISI ÇÖPE ATILIYOR

Tüm dünyada olduğu gibi bizde de inanılmaz boyutlarda ilaç israfı var ve ne yazık ki hastaların da doktorların da çoğu bu gerçeğin bilincinde değiller. İlaçların yarıya yakınının kutuları bile açılmadan çöpe atılıyor olması ama bunun hiç kimsenin umurunda bile olmaması bir hekim olarak beni utandırıyor.

» Yazının devamını okumak için tıklayın
kasa fişi

VİCDAN HEKİMLİĞİ

Bugün kiminin modern tıp, kiminin ticari tıp, kiminin Rockefeller tıbbı diye adlandırdığı tıp, pratisyeninden profesörüne “tüm doktorları kendi menfaati için feci şekilde kullanmaktadır”. İşin acı tarafı etıbbanın büyük kısmının bu gerçeğin farkında olmaması, farkında olanların da işlerine gelmediği için seslerini çıkarmamasıdır.

» Yazının devamını okumak için tıklayın
kasa fişi

KANITA DAYALI TIP ASLINDA ENDÜSTRİ MENFAATİNE DAYALI TIPTIR

Tıbbın sadece tıp olduğunu zanneden “doktorlar” kanıta dayalı tıbbın her derde deva olacağını sanırlar ama işin aslı hiç de öyle değildir. Öyle olsaydı keşke, icra-i tababet de tabiplere gerek olmayacak kadar kolaylaşırdı. Kanıta dayalı tıp aslında “endüstrinin menfaatine dayalı tıp” tır, mesele budur!

» Yazının devamını okumak için tıklayın
kasa fişi

ESAS HALK SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI ÇIKMALIDIR

Sunay Akın’ ın hekimlere uygulanan şiddete karşı çıkması hoşuma gitti. Bu mesele cezaların artırılmasi veya polisiye tedbirlerle çözülemez. Bugün yaşasalardı Hipokrat da İbni Sina da bu ağır iş yükü karşısında bocalar, isyan ederdi diye düşünüyorum.

» Yazının devamını okumak için tıklayın