BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI

kasa fişi

OBEZİTE BULAŞICI MİKROBİK BİR HASTALIK MI?

Obezitede bağırsak bakterilerinin tür ve miktarlarının büyük rolü var. Bazı bakteri türleri obeziteyi teşvik ederken bazıları ise obeziteyi engelliyor. Yeni bir araştırma obezitede rolü olan bakterilerin insandan insana geçebileceğini yani obezitenin bulaşıcı olabileceğini düşündürüyor. Olabilir ama unutmayın ki sağlıklı yaşamanın anahtarları adam gibi beslenme ve harekettir.

» Yazının devamını okumak için tıklayın
kasa fişi

BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI BRONŞİOLİT RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bağırsaklarda yaşayan bakterilerin (mikrobiyota) sağlıklı yaşamada ve hastalıklardan korunmadaki önemini gösteren çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Yeni bir araştırmada da mikrobiyotanın bronşiolit riskini artırdığı belirlendi. Sağlığın temeli adam gibi beslenmeye dayanır. Vitaminle, mineralle, haplarla sağlık olmaz.

» Yazının devamını okumak için tıklayın
kasa fişi

İNSANDAN İNSANA DIŞKI NAKLİ ÜLSERATİF KOLİTİ İYİLEŞTİRİYOR

Ülseratif kolitli hastalara sağlıklı insanların dışkısı nakledilerek hastalığın tamamen yok edilebileceği bildirildi. Hastalıkların ilaç ve aşılarla önlenemeyeceğini kabul etmek zorunda kalan modern tıp tedavide de “tabii tedavileri” sarılmak zorunda kalıyor. FMT sadece bağırsak hastalıkları için değil Parkinson, multipl skleroz, obezite ve diyabet için de umut veriyor.

» Yazının devamını okumak için tıklayın
kasa fişi

PARAZİTLER İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIKLARINI ÖNLÜYOR

Bağırsak parazitlerinin faydalı mikropları enflamasyona yol açan zararlı mikroplara üstün kılarak iltihabi bağırsak hastalıklarını önleyebileceği bildirildi. Allah’ ın yarattığı her canlının dünya düzeninde bir yeri olduğu, bunların bilinçsizce yok edilmesinin daha büyük zararlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Çocukluk çağı aşılarının bu bakımdan da değerlendirilmesi şarttır.

» Yazının devamını okumak için tıklayın
kasa fişi

APANDİSİT, AMELİYATSIZ ANTİBİYOTİKLERLE DE İYİ OLUYOR

Apandisitlerde cerrahi müdahale yani iltihaplı apandisin çıkarılması altın standart tedavidir. Bununla beraber komplike olmayan vakalarda ameliyat yerine antibiyotik tedavinin yeterli olabileceğini gösteren araştırmaların sayısı artıyor. Apandis, cerrahlar çıkarsın diye yaratılmamıştır!

» Yazının devamını okumak için tıklayın