GRİP

ÇOXUKLARDA GRİP

ÇOCUKLARDA VE GEBELERDE GRİP

Bağışıklığı olmayan çocuk ve gençler grip virüslerine karşı daha duyarlıdırlar. Bu yüzden de grip salgınlarında erişkinlerin yüzde 10 kadarı hastalanırken, bu oran çocuk ve gençlerde yüzde 30’ u bulur. Çocuklar virüsleri daha yoğun ve daha uzun süre yayarlar.

» Yazının devamını okumak için tıklayın
GRİP ATEŞ

GRİBİN BELİRTİLERİ

Hastalık ani olarak yüksek ateş, titreme, baş ve kas ağrıları ve hâlsizlikle başlar. İnfluenzaya halk arasında paçavra hastalığı ismi, hastalığın insanları adeta paçavraya çevirmesi sebebiyle verilmiştir. Ateş ilk gün hızla yükselir, 38-41 arasında 2-3 gün seyreder ve daha sonra düşmeye başlar.

» Yazının devamını okumak için tıklayın
İNFLUENZA

GRİP VİRÜSLERİ

Grip hastalığına sebep olan virüslere ‘grip virüsleri’ veya ‘influenza virüsleri’ denir. İnfluenza virüsleri Orthomyxoviridae ailesinden RNA virüsleridir. Nükleoprotein ve matriks protein antijenlerine göre, A, B ve C olmak üzere üç tipi vardır.

» Yazının devamını okumak için tıklayın
SALGIN HASTALIK

GRİP PANDEMİSİ NEDİR?

Pandemi dünya çapında salgını tanımlayan ‘pan’ ve ‘demos’ kelimelerinden türetilmiş bir terimdir. Pan eski Yunancada tüm, demos ise insanlar manasına gelir. Buna göre pandemi insanların tümünü ilgilendiren salgın hastalıklara verilen genel bir isimdir.

» Yazının devamını okumak için tıklayın
AKCİĞER

GRİP NEDİR?

Grip, grip virüslerinin sebep olduğu çok bulaşıcı bir solunum yolları enfeksiyonudur. Virüsler genellikle üst solunum yollarına yerleşirler ama bazı durumlarda bronşlara ve akciğer dokusuna erişmeleri ve buralarda da hastalık yapmaları mümkündür.

» Yazının devamını okumak için tıklayın