SAĞLIK HARCAMALARI ARTTI

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi
Bu her öksürene tomografi, her midesi ağrıyana endoskopi, her kalbine iğne batana anjiyo, her baş dönemsine MR yapılmasını hiçbir ülkenin ekonomisinin kaldırması mümkün değil. Bu kadar gereksiz tetkik sonucu milyarlarca liralık aşılar, ilaçlar, ameliyatlar... Bu sağlık harcamaları dünyanın en zengin ülkesini ile batırır. Doktorları da hastaları da idarecilerimizi de uyarıyorum. Milliyet gazetesinin haberi: 2013 yılında sağlık harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 13,8 artarak 84 milyar 390 milyon lira oldu. Kişi başı bağlık harcaması bin 110 lira olurken harcamaların yüzde 78, 5’nin devlet karşıladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı Sağlık harcamaları istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2012 yılında 74 milyar 189 milyon TL olan sağlık harcamaları, 2013 yılında yüzde 13,8 oranında artarak, 84 milyar 390 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2012 yılında yüzde 94,7, 2013 yılında ise yüzde 94,4 olarak gerçekleşti. Kişi başı sağlık harcaması, 2012 yılında 987 TL iken, 2013 yılında bin 110 TL olarak gerçekleşti. Aynı gösterge, ABD doları bazında değerlendirildiğinde, kişi başı sağlık harcaması 2012 yılında 548 dolar iken, 2013 yılında 583 dolar olarak hesaplandı. Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2012 yılında yüzde 5,2 iken, 2013 yılında yüzde 5,4’e yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması için bu oran, 2012 yılında yüzde 4,1 iken, 2013 yılında yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. Özel sektörde ise bu oran, 2012 yılında yüzde 1,1 iken, 2013 yılında yüzde 1,2’ye ulaştı. Sağlık harcamalarının yüzde 78,5’i genel devlet bütçesinden karşılandı. Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2012 yılında yüzde 79,2, 2013 yılında ise yüzde 78,5 olarak gerçekleşti. Sağlık harcamalarının yüzde 16,8’i hanehalkları tarafından karşılandı. Hanehalkları tarafından yapılan cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2012 yılında yüzde 15,8 iken, 2013 yılında yüzde 16,8’e yükseldi. Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/saglik-harcamalari-artti-istanbul-yerelhaber-457343/

Siz de yorumunuzu paylaşın: