ANAYASA MAHKEMESİNİN MECBÛRÎ AŞI HAKKINDAKİ KARARI ŞAŞIRTMAMALI!

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
obez kadın 4

Prof. Dr. Alişan Yıldıran‘ ın yazısı:

İki gün önce; Anayasa Mahkemesi (AYM) ANNE-BABA RIZASI OLMADAN çocuğa zorunlu aşı yaptırılmasının Anayasa’nın ‘kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı’nı düzenleyen 17’nci ve ‘temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceğine’ ilişkin 13’üncü maddesine aykırı bularak ihlal kararı verdi (1). Kararın gerekçesi henüz yayınlanmadı lakin tahmin etmek pek zor değil.

Bazı çevreler bu duruma çok şaşırdılar ve güya konunun uzmanı olan, “Aşı Bilim Kurulu” üyesi kişiler bu karar uygulanırsa yılda 14296 (!) çocuğun öleceğini iddia ettiler  (2, 3).

Ne zaman toplandılar, ne zaman binlerce üyelerinin görüşlerini aldılarsa, Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği bu konuda ortak açıklama yapdılar (4). Açıklamaları da bir tuhaf doğrusu;

“Bireyin özerkliğinin, toplum yararı gerekçe gösterilerek çiğnenebileceği anlayışının, kişilik haklarını ihlal edebilecek çok tehlikeli bir yaklaşım…….Aşı uygulamasında bireyin hak ve özgürlükleri ile kamu sağlığının gerekleri çelişmez, aynı yöndedir. Halkın sağlığını koruyucu aşı politikaları geliştirmek Sağlık Bakanlığının görevidir. Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz.”

Eğer bu garip Türkçeyi doğru anlamış isem, bu dernekler, toplum yararı için kişinin kendini yönetme hakkına dokunulamayacağını fakat bu kişiye istemese bile Sağlık Bakanlığı’nın çıkaracağı kanun ile aşı yapılmasının gerekdiğini, yüce mahkemenin yanlış karar verdiğini söylemeye çalışıyorlar.

Bu gayretkeşliğin sebebinin toplum yararı olduğuna inanalım mı?! Bunlardan birisinin teröre terör diyemediği hatırımızda da! (5, 6).

Ülkemizde aşı hakkındaki münakaşa oldukça yenidir, bildiğim kadarı ile ilk defa bundan beş sene kadar önce neden aşı üretemediğimiz şeklinde gündeme getirilmişdir (7).

Fakir, immünoloji-allerji ihtisasını tamamladıktan sonra, hastalarımı takib ederken, aşılar ile alakalı reaksiyon ve hastalıkları (mesela otoimmünite, kronik ürtiker, gıda allerjileri, astım) çok sık görmeye başladıktan sonra (aşı yan etkisini görmek için bilmek gerekir sayın eczacı ve enfeksiyoncular), konu üzerinde yoğunlaşdım ve ilk defa muhterem Prof. Dr. Hakan Hakeri’nin aşı mevzuatı konusundaki yazısına tesadüf etdim (8) bırakdığım yorumdan sonra konu hakkında malumatımı arttırdım ve efkâr-ı umûmîyi elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışdım (9).

Meğer dünyada neler oluyormuş! ABD yüksek mahkemesinin aşı firmalarını defalarca yüksek mikdarda tazminat cezaları verdiğini, aşıları “unavoidably unsafe” “kaçınılmaz şekilde güvensiz” ilan ettiğini, aşı lobisinin bundan kaçınmak için aşı firmaları aleyhine tazminat davası açılamayacağı şeklinde kanun çıkarttığını (10) duymuş muydunuz?

Ülkemizde de böyle davalar ferdî olarak husûle gelmiş ve bildiğim kadarı ile biri hariç (11) hepsinde aile lehine sonuçlanmışdır, bu konuda Gıda Hareketi’nin aşı dosyası çok yararlı olacakdır (12). Aleyhdeki karar da ailenin uygun gerekçe sunamamasından kaynaklanmışdır. Çünkü hukuk da tıp gibi eldeki verilere ve bulgulara bakarak karar vermekdedir. AKLIN YOLU BİRDİR!..

Ancak, aşı lobisinin yakın zamana kadar çantada keklik gördüğü ülkemizden vaz geçeceğini zannetmek safdillik olur kanaâtindeyim. Muhtemelen Sağlık Bakanlığı veya, başındaki konuya vakıf olmayan yetkili sebebi ile, daha zayıf halka olan Aile Bakanlığı kanalı ile, ABD’de olduğu gibi, mecburî aşı kanunu çıkartmaya çalışacaklardır (13).

Bu safderûn düşüncenin bilime dayandırılması, hâzık hekimlerimizi yanıltması ise ne acı…

Daha önce de belirttiğim gibi (14), konunun birinci derecede sorumlusu olan Sağlık Bakanlığı derhal mevcudu dağıtıp, YERLİ ve MİLLî bir Aşı Bilim Kurulu ihdas etmeli ve halihazırdaki 13 farklı aşı ve 46 dozdan oluşan çocukluk çağı takvimini gözden geçirmeli, ideal programı tayin etmeli, internet esaslı yan etki takip programı geliştirmeli, aşıların millî olarak üretilmesini temin etmeli, bu misyonun başına sadece yazısından tanıdığım Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu’nu (15) ve bir Çocuk İmmünoloji-Allerji uzmanını (mesela muhterem Prof. Dr. Sara Şebnem Kılıç) getirmelidir.

Kaynaklar:

1. http://www.medimagazin.com.tr/hekim/hukuk-etik/tr-anayasa-mahkemesi-karari-zorla-asi-yapilamaz-2-17-67698.html

2. http://www.tvarsivi.com/haberturk-13-11-2015-2997424y.html?p=2997706

3. http://www.medimagazin.com.tr/hekim/genel/tr-aileler-cocuklarini-asilatmazsa-salginlar-ortaya-cikabilir-2-12-67721.html

4. http://www.medimagazin.com.tr/hekim/meslek-org/tr-derneklerden-ortak-asi-tepkisi-2-14-67723.html

5. http://www.medimagazin.com.tr/hekim/meslek-org/tr-ttbden-terorsuz-kinama-2-14-66517.html

6. http://www.medimagazin.com.tr/ana-sayfa/guncel/tr-ttbden-drabdullah-birogul-aciklamasi-aciklamada-ne-pkk-ne-de-teror-var-1-11-66868.html

7. http://www.aksiyon.com.tr/nursel-dilek/turkiye-neden-asi-uretemiyor_525857

8. http://www.medimagazin.com.tr/authors/hakan-hakeri/tr-ulkemizde-zorla-asi-yapilabilir-mi-72-64-3571.html

9. https://personel.omu.edu.tr/tr/yildiran

10. http://www.naturalnews.com/031484_Supreme_Court_vaccine_makers.html

11. http://www.hurriyet.com.tr/gerekce-yoksa-asi-var-29346109

12. http://gidahareketi.org/Cocuklara-Zorla-Asi-Yapilmasi-Yasal-Mi–69-sayfasi.aspx

13. http://vaccines.news/2015-11-12-hr-2232-national-mandatory-vaccination-bill-enters-congress.html

14. http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/05/04/etibba-diyor-ki/derhal-milli-bir-asi-bilim-kurulu-ihdas-edilmelidir/

15. http://webb.deu.edu.tr/halksagligi/doc/yazilar/ga-uluslararasibagisiklamapazari.pdf

Yazı için 2 yorum yapılmış:

 1. uz dr seyfullah kılıç dedi ki:

  Prof dr Alişan bey olayı çok güzel özetlemiş ve çözüm önermiş. Ancak bugun saglık bakanının yaptığı açıklamalar sonucun kötü senaryo yönünde ( kanunla zoraki aşılama) gelişeceğini gösteriyor. Hocanın anlattıgı gibi ABD mâlesef bizim rehberimiz olarak görülüyor ve örnek alınıyor. Kanaatimce hem zoraki aşılama kanunu hemde aşıların zararlarının açıklanmasının yasaklanması hakkında kanunu gececek ve sonra milletimize gecmis olsun.Özgur gorüş ve fikirlerin rahatca tartışıldığı bu ortamda!!! (örnek canan hoca, yavuz didaz hoca vd) bunlar olmaz takiiki:)

 2. Anayasa Mahkemesinin kararı doğrudur zira bizde aşıların zorunlu yapılmasına cevaz veren kanuni bir düzenleme yoktur.

  Sağlık Bakanlığı’ nın yapması gereken hangi aşıların zorunlu hangilerinin tavsiye niteliğinde olacağını belirleyen bir Aşı Kurulu oluşturmasıdır.

  Bu kurul Alişan Hoca’ nın da vurguladığı gibi mutlaka endüstri ile menfaat münasebetleri olmayan bağımsız uzmanlardan oluşmalıdır.

  Tüm aşıların aynı kefeye konması yanlıştır, her aşı ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

  Zorunlu yapılması istenen aşılar devlet tarafından üretilmeli, ücretsiz olarak verilmeli, piyasada satılmamalıdır.

  Endüstriden nemalananlara kalırsa her çıkan aşıyı zorunlu aşı diye yaptırmaya kalkarlar.

Siz de yorumunuzu paylaşın: