HPV AŞISI UYGULAMALARI DURDURULMALIDIR-7

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

SORU 10- (devamı) HPV aşısının yan etkileri ülkemizde takip edilmekte midir, aşının emniyetini gösteren bir araştırmanız var mıdır? Aşının, uzun vadede birtakım olumsuzluklar yaratması mümkün müdür? HPV aşısının genotoksik ve karsinojenik etkileri var mıdır?

TJOD diyor ki:

“Türkiye’de maalesef aşının kaydı dahi yoktur. Ancak TCSB aşı programına alınırsa takip mümkün olacaktır.

Aşıda HPV DNA’sı ve L2 proteini bulunmamaktadır. Yani virulansı azaltılmış veya ölü virus aşısı değildir. Sizin de iyi bileceğiniz gibi ilgili DNA bulunmadan genotoksik ve karsinojenik etki mümkün değildir.”

KÜÇÜKUSTA diyor ki:

Yeni çıkmış, etkinliği tartışılan, çok ciddi aksi tesirleri olduğu bildirilen ve oldukça da pahalı olan bir aşının kaydının ve takibinin olmaması çok “vahim” bir durumdur.

Sözü uzatmadan Prof. Dr. Alişan Yıldıran’ a kulak verelim kâfi (1):

Bu nasıl bir açıklamadır; halkının çocuklarına 46 doz aşı uygulayan ve bunu takîb etmeyen Sağlık Bakanlığı’na mı, bunu kendine dert edinmeyen, böyle aptalca bir aşıyı çocuk aşı takvimine (11-12 yaşında) alınmasını öneren ve bu aşı sayesinde kendi kendine aşı takib sistemi oluşacağını vehmeden böyle bir kuruluşa mı şaşırmalı?!”

**

Prospektüsler ne diyor?

TJOD, aşının uzun vadedeki olumsuzlukları sorusuna cevap verme ihtiyacı bile hissetmiyor, aşının “genotoksisite” ve “karsinojenite” bakımından da “pirüpak” olduğunu savunuyor ama aşı üreticileri onlardan çok daha temkinli davranıyor.

Gardasil’ in prospektüsündekarsinogenez, mutagenez, fertilite bozukluğu başlığı (13.1) altında şunlar yazıyor (2):

“Gardasil karsinojenite ve genotoksisiteye sebep olma potansiyeli için değerlendirilmemiştir.

Dişi farelerde 120 mcg total protein dozunda ki insanlar için tavsiye edilen doza eşdeğerdir, çiftleşme performansı, fertilite veya embriyonik/fetal etkileri görülmemiştir.

Cervarix ‘ in prospektüsünde ilgili bölüm şöyle (3):

Aşının karsinojenik (kanser yapıcı) ve mutajenik (genlerde mutasyon yapıcı) etkileri değerlendirilmemiş olup; sadece farelerde yapılan bir deneyde anlamlı derecede bağışıklığı uyaran dozlarda fertilite üzerine etkisi görülmemiştir.

Gardasil’ de HPV DNA’ sı bulunduğu gösterildi

Merck’ in de Gardasil’ de “viral DNA olmadığını” ısrarla bildirmesine karşılık Dr. Sin Hang Lee test ettiği aşı örneklerin tümünde Merck’ e tescilli alüminyum adjuvana sıkıca bağlı olan HPV-11, HPV-16 ve HPV-18 L1DNA’ sı parçaları bulunduğunu gösterdi (4).

Bu sonuçların bildirilmesi üzerine FDA, Gardasil’ de hakikaten HPVL1 DNA parçaları bulunduğunu ama bunun “sağlık riski olmadığını” açıklamak zorunda kaldı (5).

Dr. Lee 2012’ de bu DNA parçalarının adjuvana bağlı olmakla kalmayıp non-B biçimine adapte olduğunu ve böylece de toksisitesi bilinmeyen “yeni bir kimyasal bileşik” ortaya çıktığını da keşfetti (6).

Non-B DNA biçimlerinin 70’ den fazla hastalıkla ilişkili olan genetik mutasyonlarla birlikteliği biliniyor; bu hastalıklar arasında polikistik böbrek hastalığı, adrenolökodistrofi, foliküler lenfoma, spermatojenik yetersizlik ile pek çok nörolojik ve psikiyatrik hastalık var (7).

HPV yandaşları tarafından testlerin aşırı duyarlı olduğu, ilgisiz DNA çoğaltma riskini artırabileceği ve başka araştırmalarda bu sonuçların tekrarlanamadığı gerekçeleriyle “itibarsızlaştırılmaya” çalışılan bu sonuçlar, Laurent Bélec’ in 9. Milletlerarası Oto-immünite Kongresi’ nde sunduğu yeni verilerle tekrar ispatlandı (8).

HPV aşılarının güvenli kabul edilebilmesi için, alüminyuma bağlanan HPV-16 L1 DNA parçalarının vücutta kalma sürelerinin bilinmesi, non-B-biçimi HPV DNA parçalarının oto-immün hastalıkları tetiklemediklerinin, mutagenez ve kanser yapmadıklarının “acilen” ispatlanması gerekiyor (6).

TJOD’ un HPV aşılarını “kahramanca savunması”, bunların nasıl hazırlandığı konusunda yeterli temel bilgiye sahibi olmadığını da ortaya koyuyor (9).

Gelelim neticeye

Genotoksisite, mutagenez ve karsinojenik etkileri olabileceği iddialarının doğru olmadığı gösterilene kadar HPV aşılarının uygulanması derhal durdurulmalıdır.

Kaynaklar:

1. http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/01/11/misafir-yazar/immunoloji-ve-asilama-konusunda-bilgisi-olmayanlardan-medet-beklemek/

2. http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil/gardasil_pi.pdf

3. https://www.gsksource.com/gskprm/htdocs/documents/CERVARIX-PI-PIL.PDF

4. http://sanevax.org/wp-content/uploads/2013/03/ABC-Conformational-Changes-HPV.pdf

5. http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm276859.htm

6. http://sanevax.org/gardasil-new-study-brings-more-safety-questions-to-light/

7. http://www.jbc.org/content/279/46/47411.full

8. http://healthimpactnews.com/2014/gardasil-toxic-contaminant-confirmed-by-independent-lab-in-france/

9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2876658/

Siz de yorumunuzu paylaşın: