BİSFENOL A KARACİĞER KANSERİNE YOL AÇIYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
BPA biberon bebek

Annelerinden gebelik veya emzirme sırasında bisfenol A (BPA) alan yavru farelerde karaciğer kanseri geliştiği gösterildi.

Annelerinin yiyecekleri aracılığıyla üç farklı bisfenol A dozuna maruz kalan farelerin yüzde 27’ sinde karaciğer tümörü veya pre-kanseröz (kanser öncesi) lezyonlar geliştiği, doz arttıkça tümör ihtimalinin de arttığı ortaya çıktı.

Buna göre annelerine kilo başına 50 miligram bisfenol A verilen farelerin yavrularında tümörü riski 7 kat fazla bulundu.

Araştırma, dişilerde çok seyrek olan karaciğer kanserinin her iki cinsiyette eşit olduğunu da gösteriyor.

Araştırmada 6 haftalık dişi farelere çiftleşmeden önce başlanarak yemlerine gebelik ve süt verme süresince farklı miktarlarda bisfenol A eklendi.

Birinci gruba hiç bisfenol A verilmezken, diğer gruplardaki farelerin yemlerine sırasıyla 50 nanogram, 50 mikrogram ve 50 miligram BPA eklendi

Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar dâhil karaciğer kanseri için risk yaratan faktörler bakımından test edilen yavru fareler 10 ay süreyle takip edildi.

Bunların yüzde 23’ ünde karaciğer kanseri veya pre-kanseröz lezyonlar geliştiği görüldü.

Yemlerine günde kilo başına 50 miligram BPA katılan farelerin yavrularında karaciğer kanseri riski kontrol grubuna oranla 7 misli fazla bulundu.

Aynı laboratuarda daha önce yapılan bir araştırmada da insan fetüsünün karaciğerinde BPA bulunduğu ve bunun büyük oranda serbest formda olduğu gösterilmişti.

Bu sonuçlar, fetüsün gebelik süresince BPA’ ya maruz kalabileceği ve fetüsün BPA’ yı erişkinler kadar konjuge edemediği manasına geliyor.

Bisfenol A hormon bozucu bir madde

BPA, hormon bozucu bir kimyasal.

Hayvan deneylerinde ve insanlar üzerinde yapılan araştırmalar meme, prostat kanseri, kalp hastalıkları, astım, erken buluğ, iktidarsızlık, tiroit  fonksiyon bozuklukları olmak üzere pek çok hastalıkla ilişkilendiriliyor.

Her gün elimizin altında olan yüzlerce üründe BPA var ama sağlık açısından en zararlısı, yiyecek ve içecek kaplarında bulunan BPA.

Özellikle içinde sıcak yiyecek veya içecek bulunan kaplardan insanlara yüksek miktarda BPA geçebiliyor.

İki sene kadar önce biberon ve bebeklerde kullanılan çeşitli yiyecek içecek kaplarında BPA kullanılması yasaklanmış; birçok üretici de yasak olmamasına rağmen BPA kullanmaktan kendi isteğiyle vazgeçeceğini açıklamıştı.

Gelelim neticeye

Bisfenol A’ nın hormon bozucu ve potansiyel bir karsinojen olduğunu gösteren çok sayıda çalışma var.

Hayatın ilk aylarında maruz kalınan bisfenol A’ nın meme, prostat ve rahimde pre-kanseröz lezyonların oluşumuna yol açtığı biliniyordu.

Bu araştırma ile BPA maruziyetiyle karaciğerde tümör oluşması arasında istatistik bakımdan anlamlı bir ilişki olduğu ispatlanmış oluyor.

Bisfenol A güvenli bir kimyasaldır, bazıları insanların kafasını karıştırıyor” diyen kimya endüstrisine duyurulur.

KAYNAKLAR

http://ehp.niehs.nih.gov/1307449/

Siz de yorumunuzu paylaşın: