İSTANBUL TABİP ODASI: ŞARLATAN DOKTORLARIN 10 ORTAK ÖZELLİĞİ

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

Medyada ” Şarlatan doktorların 10 ortak özelliği” başlığıyla yer alan haber birçok doktoru zan altında bırakan ve toplumda doktorlara duyulan güveni sarsıcı bir niteliktedir.

Bu açıklamanın İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından yapılmış olması durumun vahametini daha da artırmaktadır. 

İTO’ nun ve meslek odalarının birinci vazifesi kendi meslekdaşlarını suçlamak değil onların hak ve hukukunu, itibarını korumak olmalıdır.

İTO’ nun haberden anlaşıldığına göre “şarlatan doktorları” çok iyi tanıdığı anlaşılmaktadır ki bu durumda yapması gereken şey bu doktorlar hakkında derhal soruşturma açmak olmalıdır.

Bu şekilde kim oldukları belli olmayan doktorların suçlanması tüm doktorların itibarını zedelemesi yanında halkın nazarında tüm doktorları değersizleştirme ve onlara kara karşı şiddeti de teşvik eder mahiyettedir.

İTO, bilerek veya bilmeyerek açıkça suç işlemiştir.

İTO’ nun bu açıklamasını geri çekerek derhal tüm doktorlardan özür dilemesi gerekir.

****

Ntv‘ nin haberi:

İstanbul Tabip Odası: Şarlatan doktorların 10 ortak özelliği

İstanbul Tatip Odası (İTO), basın, yayın organlarında, sosyal medyada sık sık bazı tıp doktorlarının “ezber bozan”, “tabu yıkan”, “şoke eden” açıklamalarına karşı çok sert bir çıkış yaptı. İTO, ‘şarlatan’ olarak tanımladığı doktorların 10 özelliğini sıraladı.

Basın, yayın organlarında, sosyal medyada sık sık bazı tıp doktorlarının hekimleri, hekimlik mesleğini itibarsızlaştırmaya, hedef haline getirmeye dönük açıklama ve tutumlarına karşı Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası’nca (İTO) bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, TTB 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Dr. Ali Çerkezoğlu, “İnsanların daha iyi, daha mutlu, daha sağlıklı yaşama, ömür süresini uzatma beklentisini anlaşılabilir buluyoruz. Ancak toplumdaki bu beklentileri kullanarak hurafeler üreten anlayışlarla, dinbazlıkla, modern tıbbı ticari bir şekilde manipüle etmeye varan şarlatanlıklarla da karşı karşıya kalıyoruz. Bu alanın denetlenmesini toplum sağlığı açısından olmazsa olmaz bir durum olarak görüyoruz. Sağlık ortamının, hekimlik uygulamalarının denetlenmesi her zaman önemliydi ancak bu dönemde çok daha fazla önem kazanmış durumda” dedi. 

Toplantıda İTO’ya kayıtlı 35 bin hekim olduğu, her yıl Onur kurulu’na 700-800 doktor hakkında şikayet dosyası iletildiği, 2018’de 13 hekime meslekten, 64 hekime de para cezası verildiği aktarıldı. 

‘Şarlatan’ olarak tanımlanan doktorların 10 ortak özelliği bulunduğu belirtilen bildiride,  “Modern tıbba saldırmanın dayanılmaz hafifliği” ile sanatlarını icra eden bu şarlatanlar çağlar boyunca olduğu gibi bugün de sadece hekimlere ve hekimliğe zarar vermekle kalmamakta; kişisel çıkarları için insanların modern tıbba güvenini zedeleyerek ve onları bazen ölümle sonuçlanacak kadar yanlış yönlendirerek aslında ve esasen toplum sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadırlar” denildi. 

İTO: ŞARLATAN DOKTORLARIN 10 ORTAK ÖZELLİĞİ

1- Her ne kadar modern tıbbı yerden yere vursalar da, bunu yaparken modern tıp eğitimi sonucu kazandıkları “doktor” unvanlarını ve akademik kariyerlerini kullanmaya özen gösterirler; özel muayenehanelerinde, kliniklerinde hasta bakmaya, ilaç yazmaya devam ederler.

2- Hemen her açıklamalarında bilimsel/tıbbi gerçekler/doğrularla bilim dışı yalanları/yanlışlarıbirlikte harmanlayarak sunar, böylece yalanları/yanlışlarını gerçeklerin/doğruların arasında gizlemeye çalışırlar.

3- İleri sürdükleri “ezber bozan”, “tabu yıkan”, “şoke eden” iddiaların hiçbir bilimsel ispatı yoktur. Kendilerine soracak olursanız iddialarını ispatlamaları için bilimsel dayanağa ihtiyaç yoktur, kendilerinin söylemiş olmaları yeterlidir.

4- Ortaya attıkları iddiaların çürütülmesinde kendileri açısından hiçbir sıkıntı duymazlar; hemen yeni konular, yeni iddialar bulurlar. Hemen hepsinin kendince “her derde deva” bir meyvesi, sebzesi, insan yaşamını en az 30 yıl uzatacak bir diyet/tedavi kürü vardır.

5- Yaşam düsturları “Bir gün herkes -15 dakikalığına- ünlü olacak!”, taktikleri “Reklamın iyisi, kötüsü olmaz!”dır. Bilimsel başarılarıyla değil, medyatik söylemleriyle kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışırlar.


6- Kendilerine uzatılan her mikrofona, yöneltilen her soruya, uzmanlık alanları olup olmadığına bakmaksızın mutlaka verilecek bir cevapları vardır. Bazıları daha da ileri gidip fırsatını yakalamışken derin sosyolojik tahlillerde bulunurlar.


7- Bugün zaten birçok doktorun ve tabip odalarının “aşırı teşhis”ten aşırı teknoloji ve ilaç kullanımına, tanı/tedavi süreçlerine tıbbi teknoloji/ilaç tekellerinin müdahalesinden kapitalist tıbba kadar bir dizi uygulamayı son derece radikal eleştiriler yönelttiğini bilmezden/görmezden gelirler; kendilerini biricik kahraman ilan ederler.


8- Zihin dünyaları “komplo teorileri”yle doludur; kanserin çaresi bulunmuştur ama ilaç firmaları gizliyordur, şekerin zararı kendileri ifşa edene kadar toplumdan saklanmıştır, aşıların içinde alüminyum vardır ve otizme yol açıyordur, vb., ve de bütün bu komploların farkına varan biricik akıl sadece kendilerinde mevcuttur.


9- Açıklamalarında soyut bir “tıbbi endüstri”, “sistem” eleştirisi varsa da hiçbir zaman mevcut sağlık politikalarını ve o politikaların sahibi siyasi iktidarı eleştirmezler, iktidar partisi AKP’nin adını dahi ağızlarına almazlar; sonunda da faturayı doktorlara keserler.


10- Her ne kadar bütün bu faaliyetlerini kendileri için hiçbir karşılık beklemeden, toplum için/toplum yararına, “uhrevi” amaçlarla yaptıklarını iddia etseler de çabalarının meyvelerini daha çok tanınırlık/bilinirlik/kabul görme, hasta sayısı/kitap satışlarında artış gibi “dünyevi” nimetler olarak toplamaktan kaçınmazlar.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/saglik/ito-sarlatan-doktorlarin-10-ortak-ozelligi,QBrvU5xHw0qyMlFvj5qnzg

Kaynak: https://www.istabip.org.tr/5141-tibbin-sarlatanlarina-kanmayin-sagliginizdan-olmayin.html

***

EK 1 (21.7.2022): HALUK VAHABOĞLU “vay vay, çetenin bir de hamisi varmış utanmadan tüm doktorları küçük düşürüyorlar Bunların değişmesi lazım bu kadar politize yeteneksiz bir grubu bu ülkenin doktorları hak etmiyor”

ANKARA TABİP ODASI Bilimsel gerçekleri çarpıtan algıcı aşı karşıtlarına karşı bilimsel gerçekleri ortaya koyan,tek gayeleri halk sağlığını korumak olan değerli bilim insanları Prof.Dr. Esin Şenol,Prof.Dr.Mehmet Ceyhan ve Prof.Dr.Bengi Başer’in yanındayız! Tüm algılara inat bilim en büyük güçtür!

K: https://twitter.com/ankaratabipoda/status/1550027481092177925?s=20&t=DjXL7oVXqaQQ9sBeqxth1A

Kaynak: https://twitter.com/HalukVAHABOLU/status/1550186290871672832?s=20&t=DjXL7oVXqaQQ9sBeqxth1A

***

EK 2 (22.7.2022): HALUK VAHABOĞLU “Çok ayıp TTB başkanının çok uluslu şirketlerin sözcülüğüne soyunması utanç verici O okuduğun bir matematik model, yani “garbage in garbage out”. Bunu bile anlayacak bilgi birikimin yok yazıklar olsun Sana mı kaldı emperyalist çıkar çevrelerinin sözcülüğünü yapmak

ŞEBNEM KORURU FİNCANCI “6 Temmuz’da JAMA’da yayımlanan araştırmada aşıların Aralık 2020 Eylül 2021 arası ABD’de 18 yaş üstü 27 milyon insanı hastalanmaktan, 1,6 milyon insanı hastane yatışından koruduğu 235 bin insanın COVID-19 ilişkili ölümünü engellediği gösterilmiş.”

K: https://twitter.com/SKorurFincanci/status/1550054942211248128?s=20&t=pSjYPngla5uxjG8SjNVZUQ

Kaynak: https://twitter.com/HalukVAHABOLU/status/1550492100374011905?s=20&t=pSjYPngla5uxjG8SjNVZUQ

***

EK 3 (22.7.2022): HALUK VAHABOĞLU “Ülkemin aydın vicdanlı bağımsız doktorları bu işbirlikçilerin değiştirilmesi zamanı geldi İçinde ne olduğunu insanlara ne yapıldığını dahi bilmeden çıkar çevreleri ile işbirliği yapan bu tür kişilerin TTB’den uzaklaştırılması lazım”

Kaynak: https://twitter.com/HalukVAHABOLU/status/1550492695436607489?s=20&t=pSjYPngla5uxjG8SjNVZUQ

***

EK 4 (22.7.2022): FERHAT ARSLAN “Hocayı dinleyin sağlık bürokrasisi. Bu işin gerçekten tahammül edilecek tarafı kalmadı. Bir avuç kendini bilmez tüm doktorları temsil edermiş gibi at koşturuyor.”

Kaynak: https://twitter.com/Ferhatarslandr/status/1550498298007519233?s=20&t=pSjYPngla5uxjG8SjNVZUQ

***

EK 5 (22.7.2022): Tıp camiasını temsil eden bir kurumun başında olan kişinin, attığı bu twit aradan geçen 32 saat sonra: 90 kişiden beğeni almış ise zaten o kurumun başında durmasının bir anlam ifade etmediğinin en bariz gerçekliğidir…

Kaynak: https://twitter.com/prizma44444/status/1550508950927425547?s=20&t=pSjYPngla5uxjG8SjNVZUQ

***

EK 6 (22.7.2022): HALUK VAHABOĞLU “TTB yönetim kuruluna açık çağrı: Bu işbirlikçiyi görevden alın yoksa emperyalistlerle işbirlikçilik TTB’iğine yapışacak TTB halkın yanında olmalıdır”

Kaynak: https://twitter.com/HalukVAHABOLU/status/1550533840661200896?s=20&t=pSjYPngla5uxjG8SjNVZUQ

***

EK 7 (22.7.2022): HALUK VAHABOĞLU “Doktorlara şarlatan diyen şarlatanların mahkemelerde hesap vermesi lazım. Bu TTB yönetimine çöreklenmiş ne olduğunu iyi bildiğimiz zümrenin uzaklaştırılması lazım Çıkar ilişkileri de deşifre edilmeli

Kaynak: https://twitter.com/HalukVAHABOLU/status/1550534912217780225?s=20&t=pSjYPngla5uxjG8SjNVZUQ

***

EK 8 (23.7.2022): FERHAT ARSLAN “Aşı değil mRna Gerçek çarpıtılmaz, çarpıtılabilen şey gerçek olmaz Bilim de gerçek de olmaz. Bunlar klinik araştırmacıdır hatta biri tam olarak akupunkturcu kardiyolog Ankara tabip odası olarak bir bilimsel çalışmanızı gösterim. Yok!”

Kaynak: https://twitter.com/Ferhatarslandr/status/1550252874076241922?s=20&t=pSjYPngla5uxjG8SjNVZUQ

***

EK 9 (23.7.2022): HAKKI ÇELİK “Şebnem Korur Fincancı, ortaokul seviyesindeki bir sermaye elemanı. Kadın, küresel finans şebekesinin resmen sözcülüğünü yapıyor ve bundan da asla gocunmuyor. Ağzından çıkan her lakırdı, bu finans şebekesinin dünyaya dayattığı değerlerin bileşiminden ibaret.”

Kaynak: https://twitter.com/hakkiclk/status/1550227548767911945?s=20&t=vXd1VESe7njxm426ua9-dA

***

EK 10 (23.7.2022): HAKKI ÇELİK “Bilginin/bilimin bir baskı aracına dönüştürülmesi hadisesi, tarih boyunca bu noktaya gelmedi diye tahmin ediyorum. En rafine şarlatanlık, bilginin bir baskı aracına dönüştürülmesidir ve bugün covid vb aracılığıyla oluşturulan baskı, faşizme bile rahmet okutur durumda artık.”

Kaynak: https://twitter.com/hakkiclk/status/1550226303487545345?s=20&t=vXd1VESe7njxm426ua9-dA

***

 

Yazı için 1 yorum yapılmış:

  1. Korhan dedi ki:

    Rezil bunlar

Siz de yorumunuzu paylaşın: