RAHİM AĞZI KANSERİ VE AŞISI İLE İLGİLİ YANLIŞ BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalıktır” başlıklı haberde Türk-Alman Jinekoloji Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. Faruk Köse’ nin rahim ağzı kanseri ve aşısı ile ilgili görüşleri yer alıyor (1).

Habere konu olan toplantı, TAJEV tarafından düzenleniyor ve facebook sayfasında şu sözlerle duyuruluyor (2):

11 – 12 Eylül tarihlerinde Onsekiz Mart Üniversitesi Süleyman Demirel Konferans Salonu’nda halkın ve sağlık çalışanlarının daha bilgili ve bilinçli olmasını, jinekolojik hastalıklara daha çok önem verilmesini hedefleyen sosyal sorumluluk projemiz “Sadece Benin İçin” sloganıyla TAJEV olarak anne ve bebeklerinin yanındayız.”

Haberde, halkın ve sağlık çalışanlarının yanlış bilgi ve bilinçlenmesine yol açabilecek pek çok husus olduğu gibi bu sosyal sorumluluk projesinin halkın değil aşı firmalarının işine yarayacağı intibaı da alınıyor.

Şimdi bunları tek tek ele alalım.

**

RAHİM AĞZI KANSERİ EN ÇOK GÖRÜLEN KANSERLER LİSTESİNDE 10. SIRADADIR

Prof. Dr. Köse diyor ki “Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türüdür”.

Bu bilgi en azından ülkemiz için doğru değildir.

Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı nın verilerine göre, rahim ağzı kanseri Türkiye’ de en çok görülen kanserler sıralamasında ikinci değil meme, tiroit, kalın bağırsak, rahim gövdesi, akciğer, mide, yumurtalık, lenfoma, beyin kanserlerinden sonra 10. sıradadır (3).

Sayın Köse, bu verinin kaynağını açıklamalıdır.

**

HPV’ NİN RAHİM AĞZI KANSERİNİN SEBEBİ OLDUĞU İSPATLANMADI

Prof. Dr. Köse diyor ki “Rahim ağzı kanserine bulaşıcı Human Papilloma Virüsü (HPV) yol açar”.

Eldeki bilgiler HPV’ nin rahim ağzı kanserinin sebebi olduğunu değil daha çok bir “birlikteliği” (association) gösteriyor.

Nitekim Amerikan Kanser Derneği (American Cancer Society) diyor ki (4):

HPV, E6 ve E7 olarak bilinen ve tümör süpresör genleri devre dışı bırakan proteinler üretir. Bu, rahim ağzını döşeyen hücrelerin çok fazla büyümesi ve ilave genlerde değişikliklerin gelişmesine yol açarak bazı vakalarda kansere sebep olabilir.

Fakat HPV, rahim ağzı kanserine neyin sebep olduğunu tam olarak açıklamaz. HPV olan kadınların çoğunda rahim ağzı kanseri gelişmez. Sigara, HIV gibi bazı başka risk faktörlerinin HPV’ ye maruz kalan kadınlarının hangilerinde kanser gelişeceğini etkilemesi daha muhtemeldir”.

Buna göre HPV, rahim ağzı kanserinin sebebi değil ancak “risk faktörlerinden biri” olabilir.

**

HPV AŞISI, KANSER AŞISI DEĞİLDİR

Prof. Dr. Köse diyor ki “Bu kanserden aşı ile korunmak mümkün olabilir”.

Oysa Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’ nin (TJOD) “HPV aşısının topluma rahim ağzı kanseri aşısı olarak tanıtılması doğru mudur?” sorusuna verdiği cevap şudur (5):

HPV aşısı HPV aşısı olarak tanıtılmaktadır. Kanser aşısı diye tanıtan meslektaşlarımız bu nedenle bilimsel arenalarda uyarılmaktadır”.

Buna göre, “TJOD’ un Prof. Dr. Faruk Köse’ yi de bilimsel arenada uyarması icap ediyor!”

HPV aşısı zaten Amerika’da kanserden değil HPV enfeksiyonlarından korunma için ruhsat almıştır.

Ayrıca, rahim ağzı kanseri için başka pek çok risk faktörü vardır (6):

Sigara, immünsüpresyon, Klamidya enfeksiyonu, sebze ve meyveden fakir diyet, kilo fazlalığı, uzun süre doğum kontrol hapı kullanmak, rahim içi araç, üç veya daha çok miadında gebelik, 17 yaşından önce gebelik, fakirlik, di-etil-stilbesterol, fakirlik, ailede serviks kanseri hikâyesi”.

Rahim ağzı kanseri için “diğer risk faktörlerinin adını bile anmadan” aşı ile korunmayı ön plana çıkarmak aşı propagandasıdır.

**

HİÇBİR AŞI YÜZDE 100 KORUMA SAĞLAMAZ

Prof. Dr. Köse diyor ki: “Hâlihazırda sadece rahim ağzı kanserine neden olan bu mikrobun tipleri içinden topu topu ikisiyle ilgili koruma sağlanabilecek aşı geliştirilmiştir. Bu iki tipe karşı koruma yüzde 100’dür.”

9 değerli aşıdan habersiz olduğu anlaşılan Prof. Dr. Köse’ nin verdiği bu bilgi de yanlıştır.

150’ den fazla tipi olduğu bilinen HPV’ lerin 15 tanesi (tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 73 ) kanserle ilişkilendirilmektedir ve aşı ile kanserden korunma sağlandığı iddia edilen virüs sayısı da 2 değil 9’ dur.

9 HPV’ ne karşı koruma sağlayan bir aşı geliştirilmiş ve FDA da bu “en son model aşıya” (Gardasil 9) geçen sene ruhsat vermiştir (7).

Daha geride kanser yapabilecek pek çok HPV olduğu gibi, aşı ile belli tiplerin sebep olduğu iddia edilen kanserler önlendiğinde diğer tiplerin kanserojen özellik kazanıp kazanmayacakları da belli değildir.

**

HİÇBİR AŞI YÜZDE 100 KORUYUCU OLAMAZ

Prof. Dr. Köse’ nin “Her iki tipe karşı koruma yüzde 100’ dür” ifadesi de bilimin temel prensiplerine aykırı “yanlış” bir ifadedir.

Hiçbir aşı için yüzde 100 koruyucudur denemez ve böyle bir ifadeyi aşı propagandistlerinin bile söyleyebileceğine ihtimal veremiyorum.

Nitekim HPV aşısının (Gardasil) ürün monografında 4. sayfada yer alan “aşı, diğer aşılar için de geçerli olduğu gibi, her yapılanı korumayabilir” ifadesi bu gerçeği gözler önüne sermektedir (8).

Üreticilerinin bile herkesi korumayabilir dediği bir aşı için yüzde 100 koruyucudur demenin yorumunu size bırakıyorum.

Prof. Dr. Köse’ nin “Bu iki tip kanserin sadece yüzde 80’ inden sorumludur” ifadesini doğrulayan bir kaynak bulamadım; bu oran yüzde 70 olarak bildirilmektedir (9).

Prof. Dr. Köse’ nin “Bugün tıpta net bilinen bir şey vardır ki ‘En kötü aşı bile en iyi tedaviden daha iyidir.’ Bu ispat edilmiştir” sözlerini ispatlayan kaynağı ve araştırmayı bilim dünyasına sunmasını bekliyorum.

Tıpta net bilinen bu görüşü” ilk defa duyuyorum!

**

AŞININ KANSERİ ÖNLEDİĞİ İSPATLANMADI

HPV aşılarının kanseri önlediği hele de kanserden ölümleri azalttığına dair bir delil yoktur ve zaten böyle bir delilin olması da mümkün değildir çünkü HPV aşıları 2006’ dan beri kullanılmaktadır.

HPV, rahim ağzı kanserinin tek ve kesin sebebi olsa ve kanseri de yüzde 100 önlese bile, virüslerin kansere yol açabilmesi için haberde de geçtiği gibi 15-20 sene geçmesi gerekmektedir.

Buna göre de, 8-9 seneden beri kullanılmakta olan HPV aşılarının kanseri önlediğini ispatlayan bir araştırma için yeterli zaman geçmediği ortadadır.

Kanser öncesi lezyonların önleniyor olması kanserin de mutlaka önleneceği anlamına gelmez.

**

HPV AŞISININ CİDDİ YAN ETKİLERİ VAR

Prof. Dr. Köse diyor ki “Toplam 46 ölüm vardır. Bu ölümlerin hiçbirinin aşıyla uzak yakın ilgisi yoktur… Bu aşıyla ilgili en önemli yan etkiler, diğer aşılarda olduğu gibi hafif ateş, kızarıklık, yanma gibi aşı yerine bağlı problemlerdir. Onun dışında gösterilmiş, ispatlanmış başka hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır.”

Bilimsel veriler bunun tam aksini ortaya koyuyor.

Yan etkilerle ilgili ayrıntılı bilgileri “HPV aşısının yan etkileri halktan saklanıyor” başlıklı makalemde bulabilirsiniz (10).

Burada sadece, “VAERS’ e 2014 Kasım ayına kadar HPV aşısına ait olduğu iddia edilerek bildirilen yan etki sayısının 5231’ i ciddi olmak üzere 35488 olduğunu” hatırlatmakla yetiniyorum.

Japonya Sağlık Bakanlığı HPV aşısını tavsiye etmekten vazgeçtiğini ve milli aşılama programından da çıkardığını açıkladı; sebep hafif ateş, kızarıklık, yanma değil yüzde 12.8 oranındaki ciddi yan etkilerdi (11).

HPV aşılaması Hindistan’ da ise ciddi yan etkileri sebebiyle durduruldu (12).

Gelelim neticeye

BİR: Rahim ağzı kanserini ve bunlara bağlı ölümleri önlediği ispat edilmemiş olan, ölüm dâhil sakat bırakıcı çok ciddi riskleri olduğu ve hatta “tüm zamanların en büyük tıp skandalı olacağı” iddia edilen bir aşının üstelik de yüzde 100 etkili olduğu öne sürülerek tavsiye edilmesi yanlıştır (13).

İKİ: Bu yanlışlar TAJEV’ in “Eğitim konularında kamusal ahlak ve sorumluluk bilincinde olmak” ilkesiyle de uyuşmamaktadır.

TAJEV’ in, rahim ağzı kanserinin kadınlarda en çok görülen ikinci kanser türü olduğunu; HPV’ nin rahim ağzı kanserinin sebebi olduğunu; HPV aşılarının Türk toplumundaki koruyuculuğunu, emniyetini ve maliyet etkinliğini gösteren “kendi” araştırmalarını sunması gerekiyor.

Bu amaçla TAJEV’ in sitesinde “bomboş” duran makaleler bölümü kullanılabilir (14).

ÜÇ: HPV aşısıyla ilgili diğer önemli problemleri ve memleketimiz otoritelerinin görüşlerini öğrenmek isteyenler için kaynak tavsiyelerim var (15, 16).

DÖRT: İlkeleri arasında “açık, şeffaf ve dürüst olmak” bulunan TAJEV’ i hem bu toplantının hem vakfın sponsorlarını ve gelir kaynaklarını da açıklamaya davet ediyorum.

Kaynaklar:

1. http://www.ntv.com.tr/saglik/rahim-agzi-kanseri-onlenebilir-bir-hastaliktir,fK_VmPj8eUucAErPiytqng

2. https://www.facebook.com/Sadece-Benim-%C4%B0%C3%A7in-1581980285355916/timeline/

3. http://kanser.gov.tr/Dosya/ca_istatistik/Turkiye_Kanser_istatistikleri.pdf

4. http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer-risk-factors

5. http://www.tjod.org/sosyal-medya-da-yer-alan-hpv-ve-hpv-asilari-ile-ilgili-olarak-en-cok-sorulan-soru-ve-yanitlari/

6. http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer-risk-factors

7. http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm426485.htm

8. http://www.merck.ca/assets/en/pdf/products/GARDASIL-PM_E.pdf

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1451224/

10. http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/01/18/yazilar/tip-yazilari/rahim-agzi-kanseri-asisi/hpv-asisinin-yan-etkileri-halktan-saklaniyor/

11. http://www.medscape.com/viewarticle/806645

12. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/12/29/why-india-has-stopped-giving-hpv-vaccines.aspx

13. http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/Juin-2013/Dr-Dalbergue–Gardasil–plus-grand-scandale-de-tous-les-tem.pdf

14. http://www.tajev.org/egitim/makaleler/

15. http://ahmetrasimkucukusta.com/kategoriler/yazilar/tip-yazilari/rahim-agzi-kanseri-asisi/

16. http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/01/22/yazilar/tip-yazilari/rahim-agzi-kanseri-asisi/otoriteler-hpv-asisi-icin-ne-diyor/

***

EK 1 (12.11.2023): BMJ’ nin araştırması sistemin kendi standartlarını karşılamadığını ortaya koyuyor. ABD’nin aşı güvenliği sinyallerini belirlemeye yönelik Aşı Olumsuz Olay Raporlama Sistemi (VAERS) bozuk; kaynaklar ve personel yetersiz.

Kaynak: https://www.bmj.com/content/383/bmj.p2582

Makale: Is the US’s Vaccine Adverse Event Reporting System broken?

***

Yazı için 4 yorum yapılmış:

 1. Fatma Yılmaz dedi ki:

  Daha önce de bunları yazmıştınız. Kadın doğum doktorum bu aşıyı kızıma yaptırmam için çok ısrarcı oldu ama ben yaptırmadım ama çevremde yaptıran arkadaşlarım çok oldu. üstelik de dünya kadar para verdiler.

 2. Dr. Zeki dedi ki:

  Sağlık bakanlığı bir ara bu aşıları milyonlarca doz almaya heveslenmişti, gazetelerde okuduk. Fakat sonra bir gelişme olmadı. Sizin HPV yazılarınızın bu konuda çok etkili olduğunu düşünüyorum. TJOD’ un size cevap vermemesi bilim adına gerçekten üzücü. Yazık.

 3. Çiçek dedi ki:

  Tek eşlilik ve sünnet de HPV’ den koruyor. Bu aşı bizim memleketin sosyal durumuna da uymuyor. Zaten o kadar çok az yaptıran oldu ki aşının fiyatını acayip ucuzlattılar. gene de yaptıran çok azdır, onlardan doktorlarının zorlamasıyla yaptırıyorlar.

 4. Dr. K. M. dedi ki:

  Kadın doğum hocaları bu aşıyı çok öneriyorlar ama kendi çocuklarına yaptırdıklarını hiç sanmıyorum. Sizin sorularınızı koskoca kadın doğum profesörlerinin cevaplamaması hakikaten ilginç. Şayet haklı olsalardı sizi perişan ederlerdi, demek ki onlar kulaklarına fısıldananları bize söylüyorlar ama gelen sorular ve sizin iddialarınız karşısında süt dökmüş kediye dönnüyorlar. Gerçekleri sizden öğreniyoruz Ahmet Rasim Hocam, sağ olun var olun.

Siz de yorumunuzu paylaşın: