YOGA STRES VE ENFLAMASYONUN ZARARLI ETKİLERİNİ AZALTIYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Kronik stres, biyolojik yaşlanmanın hızlanması ve hücre ve genetik hasra yol açan kronik enflamasyon ve oksidatif stresin artmasıyla bağlantılıdır (1).

Vücuttaki kronik, düşük dereceli enflamasyon bağışıklığı baskılar, diyabet, kalp hastalıkları, kanserlere zemin hazırlar.

Yoganın stres ve kronik enflamasyonun zararlı etkilerini azaltabileceğini gösteren birçok yeni çalışma var.

Kanda bu kronik enflamasyonu gösteren birçok belirteçten biri kortizoldür.  

Kortizol seviyeleri, vücut iç saatine göre gün içinde değişkenlik gösterir ve yüksek seviyeleri kronik stresin bir bulgusudur.

Kortizol, kronik olarak stresli kişilerde gün boyunca daha az değişken hâle gelir ve aşırı aktif sempatik sinir sistemini işaret eder.

BDNF, vücutta tabii olarak bulunan ve plastisiteyi düzenleyen ve beyin gelişimini teşvik eden bir proteindir.

Depresyon, anksiyete ve Alzheimer Hastalığı olanlarda BDNF seviyeleri düşük bulunmuştur.

İki yeni araştırma

Oxidative Medicine and Cellular Longevity’ de yayınlanan araştırmada, 12 hafta yoga yapmanın hücre yaşlanmasını yavaşlattığı ortaya çıktı (2).

Program, 12 hafta boyunca haftada beş gün fiziksel duruş, nefes alma ve meditasyon ihtiva eden 90 dakikalık yogadan oluşuyordu.

Yogadan sonra enflamasyonu gösteren 8-OH2dG, ROS, kortizol, and IL-6 ortalama seviyelerinin anlamlı derecede azaldığı ve TAC, telomeraz aktivitesi, beta-endorfin, BDNF ve sirtuin-1’ in ise anlamlı miktarda arttığı belirlendi.

BDNF’ nin artması yoganın beyin koruyucu etkilerinin de olabileceği şeklinde değerlendirildi.

Ortalama telomer uzunluğu da artmış bulunmakla beraber, bu, istatistiki olarak anlamlı bulunmadı.

İkinci araştırma

Frontiers in Human Neuroscience’ da yayınlanan araştırmada da 3 aylık yoga uygulamasının enflamasyon ve stresi azalttığı gösterildi (3).

Yoga fiziksel duruşlar, kontrollü nefes alma uygulamaları ve oturarak meditasyonları ihtiva ediyordu.

Katılımcılar iki saat oturma meditasyonu, bir ila iki saat hareket pratiği ve her gün bir saat ilâhiler söylediler.

Katılımcılar, anksiyete ve depresyondaki azalma yanı sıra farkındalıkta artış olduğunu bildirdiler.

BDNF ve kortizol uyanış cevabı (CAR) beklendiği gibi arttı.

BDNF’ deki normalleşme yoga öncesi ve sonrası anksiyete skorlarıyla ters orantılı bulundu; daha yüksek anksiyete puanına sahip olanlar, plazma BDNF seviyelerinde yoga öncesi ila sonrası daha küçük artışlar sergileme eğilimindeydi.

Anti-enflamatuar bir sitokin olan interlökin-10 kan seviyesi artarken enflamasyonu teşvik eden interlköin-12 yogadan sonra azaldı. BDNF ise üç misli arttı.

Bu araştırmalar, yoganın kronik stresin hem psikolojik hem fiziki seviyedeki zararlı etkilerini yavaşlatabileceğini gösteriyor.

Gelelim neticeye

İlaç bağımlısı Modern Tıbbın hastalıklardan korunmada sağlıklı hayat tarzının önemini her geçen gün daha iyi kavraması ve bu yönde verdiği tavsiyeler mutluluk veriyor.

Sağlıklı yaşamak adam gibi yaşamakla mümkündür: Adam gibi beslenme ve adam gibi hayat tarzı, hepsi budur!

Erkekler tayt giymekten korkuyordu' |

Kaynaklar:

1. https://www.health.harvard.edu/blog/yoga-could-slow-the-harmful-effects-of-stress-and-inflammation-2017101912588

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5278216/

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5483482/

Siz de yorumunuzu paylaşın: