YOGA STRES VE ENFLAMASYONUN ZARARLI ETKİLERİNİ AZALTIYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

Kronik stres, biyolojik yaşlanmanın hızlanması ve hücre ve genetik hasra yol açan kronik enflamasyon ve oksidatif stresin artmasıyla bağlantılıdır (1).

Vücuttaki kronik, düşük dereceli enflamasyon bağışıklığı baskılar, diyabet, kalp hastalıkları, kanserlere zemin hazırlar.

Yoganın stres ve kronik enflamasyonun zararlı etkilerini azaltabileceğini gösteren birçok yeni çalışma var.

Kanda bu kronik enflamasyonu gösteren birçok belirteçten biri kortizoldür.  

Kortizol seviyeleri, vücut iç saatine göre gün içinde değişkenlik gösterir ve yüksek seviyeleri kronik stresin bir bulgusudur.

Kortizol, kronik olarak stresli kişilerde gün boyunca daha az değişken hâle gelir ve aşırı aktif sempatik sinir sistemini işaret eder.

BDNF, vücutta tabii olarak bulunan ve plastisiteyi düzenleyen ve beyin gelişimini teşvik eden bir proteindir.

Depresyon, anksiyete ve Alzheimer Hastalığı olanlarda BDNF seviyeleri düşük bulunmuştur.

İki yeni araştırma

Oxidative Medicine and Cellular Longevity’ de yayınlanan araştırmada, 12 hafta yoga yapmanın hücre yaşlanmasını yavaşlattığı ortaya çıktı (2).

Program, 12 hafta boyunca haftada beş gün fiziksel duruş, nefes alma ve meditasyon ihtiva eden 90 dakikalık yogadan oluşuyordu.

Yogadan sonra enflamasyonu gösteren 8-OH2dG, ROS, kortizol, and IL-6 ortalama seviyelerinin anlamlı derecede azaldığı ve TAC, telomeraz aktivitesi, beta-endorfin, BDNF ve sirtuin-1’ in ise anlamlı miktarda arttığı belirlendi.

BDNF’ nin artması yoganın beyin koruyucu etkilerinin de olabileceği şeklinde değerlendirildi.

Ortalama telomer uzunluğu da artmış bulunmakla beraber, bu, istatistiki olarak anlamlı bulunmadı.

İkinci araştırma

Frontiers in Human Neuroscience’ da yayınlanan araştırmada da 3 aylık yoga uygulamasının enflamasyon ve stresi azalttığı gösterildi (3).

Yoga fiziksel duruşlar, kontrollü nefes alma uygulamaları ve oturarak meditasyonları ihtiva ediyordu.

Katılımcılar iki saat oturma meditasyonu, bir ila iki saat hareket pratiği ve her gün bir saat ilâhiler söylediler.

Katılımcılar, anksiyete ve depresyondaki azalma yanı sıra farkındalıkta artış olduğunu bildirdiler.

BDNF ve kortizol uyanış cevabı (CAR) beklendiği gibi arttı.

BDNF’ deki normalleşme yoga öncesi ve sonrası anksiyete skorlarıyla ters orantılı bulundu; daha yüksek anksiyete puanına sahip olanlar, plazma BDNF seviyelerinde yoga öncesi ila sonrası daha küçük artışlar sergileme eğilimindeydi.

Anti-enflamatuar bir sitokin olan interlökin-10 kan seviyesi artarken enflamasyonu teşvik eden interlköin-12 yogadan sonra azaldı. BDNF ise üç misli arttı.

Bu araştırmalar, yoganın kronik stresin hem psikolojik hem fiziki seviyedeki zararlı etkilerini yavaşlatabileceğini gösteriyor.

Gelelim neticeye

İlaç bağımlısı Modern Tıbbın hastalıklardan korunmada sağlıklı hayat tarzının önemini her geçen gün daha iyi kavraması ve bu yönde verdiği tavsiyeler mutluluk veriyor.

Sağlıklı yaşamak adam gibi yaşamakla mümkündür: Adam gibi beslenme ve adam gibi hayat tarzı, hepsi budur!

Erkekler tayt giymekten korkuyordu' |

Kaynaklar:

1. https://www.health.harvard.edu/blog/yoga-could-slow-the-harmful-effects-of-stress-and-inflammation-2017101912588

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5278216/

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5483482/

***

EK 1 (25.9.2022): Orta yaşta sağlıklı hayat tarzına bağlılık, büyük kronik hastalıklardan arındırılmış daha uzun bir hayat beklentisi ile ilişkili bulundu.

Buna göre, 50 yaşında diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser içermeyen yaşam beklentisi, düşük riskli yaşam tarzı faktörlerini benimsemeyen kadınlar için 23,7 sene; dört veya beş düşük risk faktörünü benimseyen kadınlarda 34.4 sene idi.

50 yaşında, bu kronik hastalıklardan herhangi birinin bulunmadığı hayat beklentisi, düşük riskli hayat tarzını benimsemeyen erkeklerde 23,5 yıl ve dört veya beş düşük riskli yaşam tarzı faktörünü benimseyen erkeklerde 31,1 (29.5 ila 32,5) yıldı.

Kaynak: https://www.bmj.com/content/368/bmj.l6669

Makale: Healthy lifestyle and life expectancy free of cancer, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: prospective cohort study

***

EK 2 (13.11.2022): Genel veya sosyal anksiyet bozukluğu olan 276 kişi üzerinde yapılan randomize kontrollü araştırmada, 136 hastaya farkındalık temelli stres azaltma 140 hastaya da escitalopram verildi. Her iki grupta da hastaların yüzde 30′ unda belirtilerde azalma tespit edildi.

Makale: Mindfulness-Based Stress Reduction vs Escitalopram for the Treatment of Adults With Anxiety Disorders

Kaynak: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2798510

Psikiyatristlerin, anksiyete bozukluğu teşhisi konan hastalar için tedavi seçeneği olarak meditasyon eğitimini dikkate almaya teşvik edilmeleri gerekir.

Kaynak: https://www.medscape.com/viewarticle/983912?src=wnl_tp10_daily_221112_MSCPEDIT&uac=2009DZ&impID=4857849

***

EK 3 (6.3.2023): Chronic inflammation is also referred to as slow, long-term inflammation lasting several months to years. Generally, the extent and effects of chronic inflammation vary with the cause of the injury and the ability of the body to repair and overcome the damage. This activity reviews the pathophysiology of chronic inflammation and highlights the role of the interprofessional team in taking steps to control the pathology.

Makale: Chronic Inflammation

Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493173/

***

EK 4 (15.12.2023): Yoga can alleviate the burden of epilepsy and improve the overall quality of life in epilepsy by reducing perceived stigma.

Kaynak: https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000207944

Makale: Effectiveness of Yoga Intervention in Reducing Felt Stigma in Adults With Epilepsy

***

Siz de yorumunuzu paylaşın: