YENİ BİR ALERJİK HASTALIK: EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

Eozinofilik özofajit (EÖ), ilk defa 20 sene kadar önce tarif edilmiş olan ve görülme sıklığı giderek artan kronik alerjik bir hastalıktır.

Bu artış sadece hastalığın bilinirliğinin artmasına bağlı değildir, astım ve alerjik hastalıklardakine paralel bir artış söz konusudur.

Hastalık gıdalara, mide asidine bağlı olarak yemek borusunda eozinofil adı verilen hücrelerin birikmesiyle oluşan enflamasyonla (mikropsuz iltihap) karakterizedir.

Bu enflamasyon yemek borusunda sertleşmeye ve daralmaya sebep olarak gıdaların yutulmasını zorlaştırmaya başlar.

Normalde yemek borusunda eozinofiller bulunmaz.

Mide asidine bağlı EÖ, proton pompası adı verilen ilaçlarla tamamen düzelirken gıdalarla bağlı olan EÖ ömür boyu süren bir hastalıktır.

Hastalığın belirtileri yaşa göre değişir

Bebeklerde ve küçük çocuklar yiyecekleri reddederler, kusma olabilir ve gelişimleri beklendiği kadar değildir.

Okul çağı çocuklarında yutma güçlüğü, geğirme, kusma ve tekrarlayan karın ağrıları vardır.

Gençler ve erişkinler ise bilhassa katı ve sert gıdaları yutmakta güçlük çekerler; ileri safhalarda gıdalar yutulamaz ve yemek borusunu tıkarlar.

Risk faktörleri

EÖ için bazı risk faktörleri bildirilmiştir.

Bunların en önemlisi atopi yani alerjiye yatkınlıktır, bunların bir kısmında astım, saman nezlesi, egzama gibi bir hastalık da vardır.

EÖ teşhisi çoğu zaman bahar ve yaz aylarında konur ki bunun polenlerle alakalı olduğu düşünülmektedir

Hastalık, soğuk ve kuru iklimde yaşayanlarda ve erkeklerde kadınlara göre daha fazladır.

Bazı ailelerde de sık rastlanır.

Başlarda bir çocukluk çağı hastalı olduğu değerlendirilen EÖ erişkinlerde de görülür.

EÖ nasıl teşhis edilir?

Hastalığın kesin teşhisi yemek borusunun endoskopik incelenmesiyle ve biyopsi ile konur.

Bazı hastalarda yemek borusunun hastalığa has bir görünümü vardır, bazılarında tamamen normal de olabilir.

Biyopsi de eozinofil hücrelerin hâkim olduğu kronik bir enflamasyon tespit edilir.

Hastaların besinlere alerjilerinin belirlenmesi için de alerjik deri testleri ve yama testi yapılır ancak bu testlerin yanlış pozitif ve yanlış negatif netice verebilecekleri de bilinmelidir.

Alerjik deri testlerinde IgE’ nin aracılık ettiği erken reaksiyonlar, yama testinde ise IgE dışı mekanizmalarla gelişen geç aşırı duyarlılık durumları ortaya konur.

Tedavide diyet

EÖ’ in tedavisinde alerji yaratan besinin diyetten çıkarılması gerekir.

Testlerle herhangi bir alerjen gıda belirlenememişse en çok alerji yaptığı bilinen süt ve süt ürünleri, yumurta, buğday, kuru yemişler ve deniz ürünlerinin tek tek diyetten çıkarılarak hastalık belirtilerinin gerileyip gerilemediği değerlendirilir (deneysel eliminasyon diyeti).

Birçok besine alerjisi olan ve tedaviye yeterli cevap alınamayan çocuklarda “temel diyet” denenir.

Bu yöntemde bütün protein kaynakları diyetten çıkarılır; hasta amino asit, şeker ve yağlardan oluşan mamalarla beslenir. Bu mamaların tadı hoş olmadığından beslenme yemek borusuna konan bir tüp ile sağlanır.

İlaç tedavisi

EÖ’ deki enflamasyonu en etkili baskılayan ilaç kortizondur ve ilk başlarda yüksek dozların kullanılması gerekir.

Bu amaçla budesonid veya flutikazon gibi lokal etkili kortizonlar tavsiye edilir; bunlar sıvı şeklinde içilir.

Proton pompası inhibitörleri olarak bilinen ilaçlara bazı hastalar çok kısa zamanda çok iyi bir klinik cevap verirler ama bu enflamasyonun baskılandığı manasına gelemeyebilir.

Diyete ve bu tedavilere cevap alınamayan hastalarda yemek borusunun genişletilmesi işlemi (dilatasyon) uygulamak gerekir.

NOT: 2 Pulmicort Nebules + 5 gram Splenda ile şurup kıvamına gelinceye kadar karıştırılacak. Sabah-akşam içilecek, bir saat önce sonra bir şey yenip içilmeyecek. 3 AY.

JORZEVA 1 MG (ÖZEL BUDESONİD) Jorveza kullanımı: Yemekten bir saat sonra ağıza alınıyor dil üzerine konuyor ve damak dil arasında 2 dakika tutuluyor. Asla çiğnenmiyor veya yutulmuyor. Bu 2 dakika süresince sık sık yutkunuluyor. Bu sırada ve tableti aldıktan 1 saat sonraya kadar bir şey yenip içilmiyor,

***

EK 1 (24.5.2022): FDA, eozinofilik özofajit için ilk ilacı onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, yetişkinlerde ve 12 yaş ve üzeri en az 40 kg ağırlığındaki çocuklarda eozinofilik özofajiti tedavi etmek için Dupilumab ilacını onayladı. Eozinofilik özofajit, yemek borusuna zarar veren ve yutma ve yeme güçlüğüne neden olan tip 2 inflamasyonun neden olduğu kronik inflamatuar bir hastalık. Dupilumab, inflamatuar yolun bir kısmını inhibe etme görevi gören bir monoklonal antikor.  Eozinofilik özofajit için FDA tarafından onaylanan ilk ilaç.

İlacın faz 3 denemesinde, haftalık 300 mg dupilumab, plaseboya kıyasla eozinofilik özofajitin belirti ve semptomlarını önemli ölçüde iyileştirdi ve bu hastalıkta tip 2 inflamasyonun rolünün altını çizdi. FDA’nın İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi’nde Gastroenteroloji Anabilim Dalı Direktörü Jessica Lee, “Son yıllarda araştırmacılar ve klinisyenler eozinofilik özofajit hakkında bilgi edindikçe, ABD’de daha fazla bozukluk vakası tanındı ve teşhis edildi.” dedi.

Kaynak: https://medimagazin.com.tr/ilac-sanayi/fda-eozinofilik-ozofajit-icin-ilk-ilaci-onayladi-100657

***

EK 2 (8.9.2022):  30 sene kadar önce tanımlanan eozinofilik özofajitli hastaların üçte birinin teşhisi en az 10 yıl ve hastaların genel olarak teşhisi medyan 4 yıldır.

Kaynak: https://journals.lww.com/ajg/Abstract/9900/DIAGNOSTIC_DELAY_IN_PATIENTS_WITH_EOSINOPHILIC.467.aspx

***

EK 3 (15.4.2024):

Eosinophilic esophagitis is a relatively new and emerging chronic esophageal condition. It is of allergic and immunologic origin and is characterized by an eosinophilic inflammatory reaction. The main allergens responsible come from food, making it a unique model of non–immunoglobulin E (IgE)-mediated food allergy.

The incidence of eosinophilic esophagitis, which is on the rise, is estimated at 50 per 100,000 people. It is the leading cause of dysphagia in young adults due to its fibro-stenotic evolution. It also is responsible for potential food impactions. In adults, dysphagia with solid foods and food impaction are the most frequently reported symptoms, with respective frequencies of 70%-80% and 33%-54%.

Five Lesion Types

In addition to dysphagia or food impaction, eosinophilic esophagitis in adults is characterized by a count of eosinophil polynucleocytes of at least 15 per high-power field (60/mm2) in esophageal biopsies in the absence of other causes of esophageal eosinophilia.

Five elementary endoscopic lesions of eosinophilic esophagitis have been described, namely, circular rings (pseudo-tracheal appearance), longitudinal furrows, exudates, edema, and strictures. However, a normal endoscopic appearance of the esophagus is observed in approximately 17% of adults with eosinophilic esophagitis.

Differential diagnoses of esophageal eosinophilia include eosinophilic gastroenteritis, hypereosinophilic syndrome (which is characterized by elevated eosinophils in the blood and symptoms such as abdominal pain, diarrhea, or ascites), achalasia, Crohn’s disease, parasitic infections, certain autoimmune diseases, and a hypersensitivity reaction to medication. These differential diagnoses should only be considered if suggestive clinical signs are present.

Systematic Biopsies

In cases of dysphagia or food impaction, esophageal biopsies should be performed systematically during esophagogastroduodenoscopy, regardless of the appearance of the esophageal mucosa, according to the recommendations. When this examination is performed urgently for food impaction, staged esophageal biopsies should be taken from healthy mucosa and on macroscopically abnormal areas.

Rescheduling an endoscopy entails several risks, such as delaying the confirmation of the diagnosis, delaying treatment initiation, and increasing the risk for loss to follow-up. There is a strong recommendation, backed by moderate evidence, for the performance of at least six esophageal biopsies taken from at least two sites of the esophagus for diagnosis and follow-up. Eosinophilic infiltration is uneven, hence the need for multiple biopsies along the esophagus.

It is preferable to stop proton pump inhibitors (PPIs) before performing esophageal biopsies to search for eosinophilic esophagitis. The drugs should be stopped about 3 weeks in advance, according to the few publications on this point.

In case of spontaneous resolution of a food impaction episode, a gastroenterology consultation and an esophagogastroduodenoscopy are advised.

Therapeutic Objectives

The initiation of treatment for eosinophilic esophagitis aims to achieve symptomatic relief (eg, of dysphagia), histological remission, and prevention of relapses. An endoscopy with biopsies is recommended at 6-12 weeks after the start of treatment because clinical response is not always correlated with histological response. The latter is defined by less than 15 eosinophils in the esophageal mucosa per high-power field (or 60/mm2).

The initial treatment, which lasts 6-12 weeks, is primarily based on PPIs, orodispersible budesonide, or an elimination diet. In patients whose eosinophilic esophagitis has been confirmed, PPIs effectively induce a clinical and histological response. They represent a first-line therapeutic treatment (off label) with 50%-60% effectiveness. They should be prescribed twice per day for a minimum of 8-12 weeks to achieve clinical and histological response, according to the recommendations.

If PPIs fail, then local corticosteroids (specifically, orodispersible budesonide) are effective in inducing a clinical and histological response. At 12 weeks, the efficacy of orodispersible budesonide reaches 85%.

As a third-line treatment, if orodispersible budesonide fails to establish a clinical or histological remission, dupilumab can be prescribed. This monoclonal antibody targets interleukin 4 and 13 receptors. It is effective in achieving both types of response and has European marketing authorization for this indication. In pivotal studies, dupilumab had an efficacy of approximately 80% at 24 weeks.

The elimination diet targets one to six food groups (dairy products, wheat, eggs, soy and legumes, nuts, and seafood and fish). It represents an alternative to drug treatment, although it is complex to implement. It should be supervised by an experienced dietitian, especially because it carries a risk for vitamin and nutritional deficiencies, weight loss, and eating disorders. Allergy tests (specific IgE levels in serum, skin prick tests, or patch tests) do not help guide this elimination or reintroduction diet. Instead, an endoscopy with biopsies should be performed after the reintroduction of each food group to quantify esophageal eosinophilia.

Finally, endoscopic dilation (with a balloon or bougie) is safe and effective in improving the symptoms of patients with a fibro-stenotic form of eosinophilic esophagitis. It should be combined with medical treatment with the intention of preventing relapses, according to the recommendations.

Systemic corticosteroid therapy is not recommended for eosinophilic esophagitis.

Therapeutic Management

Less than 10% of patients with eosinophilic esophagitis fail to respond to available treatments. In cases of refractory disease, it is advisable to refer the patient to an expert center.

According to retrospective studies, approximately 90% of patients relapse upon discontinuation of treatment with PPIs or local corticosteroids. Therefore, maintenance treatment is necessary, using the medical treatment that achieved clinical-histological remission, whatever it may be. During annual and long-term clinical follow-up, the gastroenterologist evaluates the evolution of symptoms, compliance with maintenance treatment, and the need for an endoscopy.

“Early diagnosis and treatment of eosinophilic esophagitis can prevent long-term fibro-stenotic complications,” said Zerbib.

Kaynak: https://www.medscape.com/viewarticle/first-french-recommendations-eosinophilic-esophagitis-2024a10006zn

***

Yazı için 9 yorum yapılmış:

 1. Doktor X dedi ki:

  Kimse duymasın ama bu hastalığın adını ben yeni duydum

 2. Gül dedi ki:

  Üç yıldır atlatmaya çalışıyorum ara ara kullandığım reflü ilaçlarıyla, maalesef geçmiyor, ilk zamanlarda yaşadıklarıma göre yine de daha iyi olduğuma şükrediyorum…Alerji yapan besinleri, midenize dokunan besinleri kesinlikle tüketmemek gerekiyor…

 3. Mustafa dedi ki:

  Kıymetli Hocam tüm paylaşımlarinizi takip ediyor ve yararlaniyoruz.05.02.2009 doğumlu oğlum 2018 de burket lenfoma tanisiyla tedavi aldi.çok şükür sonuçlar iyi ancak kandaki esonofil geçen ay %8 bu gün de %14.deri ve anal bant testleri negatif.

  Bu alerjik durum için önerilerinize çok ihtiyacimiz var.Çocuk alerji uzmanina gitmeye devam edeceğiz ancak sizden gelecek öneriler onemseniyor ailemizce…

 4. Necla dedi ki:

  Akalazya hastalığı ile bu aynı hastalık mı? Akalazya hastalığının vücudun kan üretimi ile ilgisi var mı?

 5. Sinan özer dedi ki:

  Dirençli reflu eozinofilik özafajit tanisiKonuldu bogazimin altinda yutkunurken tskilma var bogazimin ici kipkirmizi ve yanma oluyor yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim hocam

 6. Mehmet dedi ki:

  Hocam banada Eozinofilik özofajit tanısı konuldu, yutkunurken takılma hissi ve göüğüsümde ara ara ağrı oluyor yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

 7. hasan dedi ki:

  hocam bana tanı konmadı ama endoskopi resimlerinde beyaz lekeler var ve resimde halkalar gözüküyor.benim 8 ay oldu şu an sadece su içebiliyorum hocam ağrılı yutkunma oluyor ve göğsümde kasılma oluyor.nefes darlığı yapmaya başladı.zor durumdayım ne yapmam lazım tedavisi var mı ?

 8. Levent dedi ki:

  Eozinofilik özafajiti olan arkadaşlar(05435773836) bu numaradan mesaj atın lütfen birbirimize yardımcı olalım. Tecrübelerimizi paylasabilicegimiz bir grup kurabilirsek belki bir faydamiz olur birbirimize.

 9. sebnem dedi ki:

  3 yaş oğluma başka bir hastalık teshisi için endoskopi yapılırken yemek borusunda alınan örnekle Eozinofilik özafajit tanısı kondu. şu an için bir semptom yok hastalık tedavi edilmezse çabuk ilerler mi yemek borsunda daralma kısa sürede görülebilir mi seyri nasıl hastalığın?

Siz de yorumunuzu paylaşın: