CDC 1958: SİGARA KANSER YAPMAZ CDC 2015: AŞILAR OTİZM YAPMAZ

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
obez kadın 4

Thimerosal veya Thiomersal, ağırlığının yüzde 49.55’ i cıva olan, tuzlu sıvılarda hızla “etil-cıva-hidroksit ve etil-cıva-klorit” e dönüşen “sodyum- etil-cıva-salisilat” bileşiğinin ticari adıdır.

1927’ de geliştirilmiş olup hâlâ bazı kozmetik, deri ilaçları ve aşılar dâhil biyolojik ilaçlarda bakteri bulaşmasını önlemek için kullanılmaktadır.

Birçok ülkede yasaklanmış olmakla beraber USA’ da “bazı aşılarda” fakat gelişmekte olan ülkelerde ise “birçok aşıda” bulunmaktadır.

Thiomersal’ in fetüs, bebek, çocuk ölümleri, doğum defektleri, sinir sistemi gelişim hastalıklarıyla (dikkat eksikliği/hiperaktivite, otizm spektrumu hastalıkları, tik ve spesifik gelişim gecikmeleri) ilgili araştırmaların ele alındığı bir değerlendirmenin vardığı sonuç:

“Thiomersal’ in insanlardaki etkilerini inceleyen araştırmalar, bunun bugün aşılarda bulunan çok düşük miktarlarının bile bir dizi çok tehlikeli sonuçları olan bir “zehir” olduğunu gösteriyor (1).”

**

Increased Susceptibility to Ethylmercury-Induced Mitochondrial Dysfunction in a Subset of Autism Lymphoblastoid Cell Lines (2):

Otizmli çocukların lenfoblast hücrelerinin cıvaya maruz bırakıldıklarında otizmli olmayan çocukların hücrelerine nazaran ATP-bağımlı respirasyon, maksimal respirasyon kapasitesi ve rezerv kapasitesinde azalma tespit edildi.

Araştırmacılar bu sonuçları, otizmli kişilerin bir grubunun Thiomersal maruziyeti ile mitokondrial disfonksiyona duyarlı olabilecekleri şeklinde yorumluyorlar.

**

Methodological Issues and Evidence of Malfeasance in Research Purporting to Show Thimerosal in Vaccines Is Safe (3):

CDC’ nin Thimerosal’ in otizme yol açmadığını ileri süren 6 ayrı araştırmasında metodolojik hatalar bildiriliyor.

Bunlardan 3’ ünün arka plan verileri Thiomersal ve otizm arasında bağlantı olduğunu gösteriyor.

**

The risk of neurodevelopmental disorders following a Thimerosal-preserved DTaP formulation in comparison to its Thimerosal-reduced formulation in the vaccine adverse event reporting system (VAERS) (4):

Thiomersal bulunan DTaP aşısı olan çocuklarda sinir sistemi gelişim bozuklukları riskinin cıva bulunmayan DTaP aşısı uygulanan çocuklara göre 7.67 misli fazla olduğu bulundu.

**

Abnormalities in the zinc-metalloprotease-BDNF axis may contribute to megalencephaly and cortical hyperconnectivity in young autism spectrum disorder patients (5):

Çinko-metalloproteaz-BDNF proteini, Thiomersal dâhil organik cıva bileşikleri varlığında upregüle edilebiliyor; bu da otizmli çocuklarda kortikol hiperkonnektivitesi ve megalensefali (büyük beyin) ile ilişkilidir.

**

A two-phase study evaluating the relationship between Thimerosal-containing vaccine administration and the risk for an autism spectrum disorder diagnosis in the United States (6):

USA’ da kısa adı VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) olan aşıların yan etkilerinin bildirildiği sisteme ait raporlar üzerinde yapılan çalışmanın ilk fazında otizm spektrumu hastalıklar (OSH) riskinin cıva bulunmayan aşı yapılan çocuklara göre Thimerosal ihtiva eden DTaP aşısı yapılanlarda daha yüksek olduğu görüldü.

İkinci fazda ise OSH teşhis edilen vakalara hayatın ilk, ikinci ve altıncı ayında Thimerosal ihtiva eden hepatit B aşısı yapılmış olması ihtimalinin kontrol grubuna nazaran daha yüksek olduğu gösterildi.

**

Autism: A Form of Mercury and Lead Toxicity (7):

Kan cıva ve kurşun seviyeleri otistik çocuklarda kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu. Şelasyondan sonra bu ağır metallerin seviyeleri azaldı ve otistik belirtiler düzeldi. Ağır metaller çevresel kaynaklı olabileceği gibi bu çocuklarda ağır metal metabolizmasında bir bozukluk da olabilir.

**

Enrichment of Elevated Plasma F2t-Isoprostane Levels in Individuals with Autism Who Are Stratified by Presence of Gastrointestinal Dysfunction (8):

Mide-bağırsak belirtileri olan otizmli çocuklarda oksidatif stresin artmış olduğu gösterildi. Genel olarak aşılar ve Thiomersal oksidatif stresi artırırlar.

**

Recurrence of Autism Spectrum Disorders in Full and Half-Siblings and Trends over Time A Population-Based Cohort Study (9):

Danimarka’ da otizm prevalansı 1992’ de aşılardaki Thiomersal yasalandıktan sonra 1994-2004 seneleri arasında CDC’ nin yayının aksine yüzde 30 azalmıştır.

**

B-lymphocytes from a population of children with autism spectrum disorder and their unaffected siblings exhibit hypersensitivity to thimerosal (10):

Thiomersal’ in B-lenfositlerinde mitokondri fonksiyonu ve hücre proliferasyonuna olan etkilerinin incelendiği araştırmada otizmli kişiler ve bunların sağlıklı ikizlerinin hücrelerinin kontrol grubuna göre daha duyarlı oldukları ve daha fazla hücre ölümü gösterdikleri belirlendi.

Thiomersal’ in hücrenin ölümüne yola açan seviyelerinin kontrol grubundan yüzde 40 az olduğu yani hafif mitokondri defekti olanlarda Thiomersal gibi mitokondri için spesifik olarak toksik olan maddelere karşı çok duyarlı olabilecekleri gösterildi.

**

Administration of thimerosal to infant rats increases overflow of glutamate and aspartate in the prefrontal cortex: protective role of dehydroepiandrosterone sulfate (11):

Farelerde yapılan deneylerde, yenidoğan döneminde Thiomersal ihtiva eden aşılara maruz kalınmasının hücre dışında fazla miktarda glutamate birikimine, eksitotoksik beyin hasarlarına ve sinir sistemi gelişim hastalıklarına yol açabileceği gösterildi.

DHEAS (dehydroepiandrosterone sulfate) cıvanın sebep olduğu nöro-toksisiteyi kısmen önleyebiliyordu.

**

Thimerosal-Derived Ethylmercury Is a Mitochondrial Toxin in Human Astrocytes: Possible Role of Fenton Chemistry in the Oxidation and Breakage of mtDNA (12):

Thiomersal’ in mitokondrial membranları ve otizm spektrumu hastalıklarda sorumlu tutulan astrositlerin DNA’ sını hasara uğrattığı, Thiomersal varlığında hücre ölümüyle ilgili caspase-3 enziminin upregülasyonunun 5 misli arttığı belirlendi.

**

Maternal thimerosal exposure results in aberrant cerebellar oxidative stress, thyroid hormone metabolism, and motor behavior in rat pups; sex- and strain-dependent effects (13):

Anne rahminde tıpkı annenin aşı olması gibi Thiomersal’ e maruz bırakılan farelerin beyninde (serebellumda) anormal oksidatif stres ve otizmdekine benzer davranışlar tespit edildi.

Bu etkiler primer olarak spontane aşırıduyarlı erkek farelere özgü idi.

**

Toxicity biomarkers among US children compared to a similar cohort in France: a blinded study measuring urinary porphyrins (14):

Yaş ve cinsiyetleri uyumlu 28 otistik ve 28 sağlıklı kişiden oluşan kohortta otizmli olanlarda idrarda porfirin -özellikle de cıva toksisitesiyle ilgili olan hexacarboxyporphyrin and precoproporphyrin- çok yüksek bulundu.

**

Hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis (15):

National Health Inventory Survey verilerine göre 1999’ dan önce hepatit B aşısı yapılan çocuklarda otizmin hepatit B aşısı yapılmayan çocuklara göre 3 misli fazla olduğu ortaya çıktı. Risk zencilerde daha da yüksekti.

**

Induction of metallothionein in mouse cerebellum and cerebrum with low-dose thimerosal injection (16):

Otizmli hastaların beyin patolojileri ile beraber değerlendirildiğinde Thimerosal bulunan aşılardaki çok düşük miktardaki cıvanın bile biyolojik olarak otizmle ilişkili olabileceği gösterildi.

**

Biomarkers of environmental toxicity and susceptibility in autism (17):

28 otizmli çocukta cıva toksisitesi değerlendirildi. Cıva toksisitesi ile beraber idrarda yüksek porfirin seviyeleri ve plazma glutatyon, sistein ve sulfat düşüklüğü tespit edildi.

Bu sonuçlar, cıva toksisitesinin artmış oksidatif stres ve azalmış detoksifikasyonla ilişkisini gösteriyor.

**

Thimerosal exposure in infants and neurodevelopmental disorders: an assessment of computerized medical records in the Vaccine Safety Datalink (18):

CDC’ nin Vaccine Safety Datalink’ i kullanılarak Thiomersal ihtiva eden aşılardaki cıvanın otizm ve otizm spektrumu hastalık risklerini artırdığı gösterildi.

**

Neurodevelopmental disorders, maternal Rh-negativity, and Rho(D) immune globulins: a multi-center assessment (19):

Rho(D) immun globülin vasıtasıyla Thimerosal alan annelerin cıvaya maruz kalan bebeklerinde otizm riski 2 misli yüksek bulundu.

**

Mercury, lead, and zinc in baby teeth of children with autism versus controls (20):

Otizmli çocukların süt dişlerinde otistik olmayan kontrol grubuna göre daha yüksek miktarda cıva bulundu. Bu, bebeğin hamilelik veya erken bebeklik döneminde cıvaya maruz kaldığını gösteriyor.

**

A prospective study of thimerosal-containing Rho(D)-immune globulin administration as a risk factor for autistic disorders (21):

Gebelik döneminde Rh uyuşmazlığı dolayısıyla Rho(D) immun globülin zerki ile Thimerosal’ e maruz kalan annelerin bebeklerinde otim riski kontrol grubuna nazaran 2 misli fazla bulundu.

**

A case series of children with apparent mercury toxic encephalopathies manifesting with clinical symptoms of regressive autistic disorders (22):

Glutatyon metabolizma yolunda fonksiyon azalmasının biyokimyasal delilleri olan, Thimerosal ihtiva eden aşı veya Rho(D) immun globülin dışında cıva maruziyeti bulunmayan 8 otistik çocukta şelasyonla fazla miktarda cıva ıtrah edildiği belirlendi.

**

Blood Levels of Mercury Are Related to Diagnosis of Autism: A Reanalysis of an Important Data Set (23):

Daha önce otizm ile cıva seviyeleri arasında bir ilişki olmadığı sonucuna varılan bir araştırmanın yeniden analizinde çocuklardaki otizm ile cıva seviyelerinin ilişkili olduğu açık olarak gösteriliyor.

**

An evaluation of the effects of thimerosal on neurodevelopmental disorders reported following DTP and Hib vaccines in comparison to DTPH vaccine in the United States (24):

Thimerosal bulunan DPT aşılarının uygulanmasını müteakiben VAERS’ e yapılan bildirimlerde otizm, konuşma anormallikleri, mental gerilik, infantil spazm ve düşünme anormallikleri oranlarının Thimerosal bulunmayan aşılara kıyasla çok yüksek olduğu bulundu.

**

Porphyrinuria in childhood autistic disorder: implications for environmental toxicity (25):

106 otizmli çocuğun idrarında Asperger sendromlu ve kontrol grubundaki çocuklara göre yüksek miktarda bulunan porfirin seviyeleri çevresel maruziyete bağlı cıva toksisitesinin gösteriyor.

**

Large brains in autism: the challenge of pervasive abnormality (26):

Nöro-enflamasyonla beraber büyük beyin toksik ağır metal maruziyeti ile ilişkilendiriliyor ve bu enflamasyonun tedavi edilebilir olduğu vurgulanıyor.

**

Comparison of blood and brain mercury levels in infant monkeys exposed to methylmercury or vaccines containing thimerosal (27):

Thiomersal’ e maruz kalan makak yavrularının beyinlerinde metil cıvaya maruz kalanlara göre daha fazla miktarda elementer cıva bulundu.

**

Thimerosal induces neuronal cell apoptosis by causing cytochrome c and apoptosis-inducing factor release from mitochondria (28):

Bebeklerin aşı ile maruz kalabilecekleri kadar düşük miktarda Thimerosal mitokondri mikro-çevresini değiştirerek sinir hücresi ölümlerine yol açtı.

Hücre ölümleri mitokondri depolarizasyonu ve hücre içinde fazla miktarda reaktif oksidatif stresle ilişkili bulundu.

**

Thimerosal neurotoxicity is associated with glutathione depletion: protection with glutathione precursors (29):

Thimerosal toksisitesinin hücre içi glutatyon seviyelerini azalttığı, otistik çocuklarda kontrol grubuna göre glutatyon seviyelerinin düşük olduğu bildiriliyor.

**

Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired methylation capacity in children with autism (30):

Otizmli çocuklarda metilasyon kapasitesinin azalmış olması glutatyon eksikliğine bağlı olarak oksidatif stresi artırır. Aşılar oksidatif stresi artırır.

**

Activation of methionine synthase by insulin-like growth factor-1 and dopamine: a target for neurodevelopmental toxins and thimerosal (31):

Metionin sentaz (MS) aktivitesini yeni bir büyüme faktörü metabolik yolunun aktive ettiği ve böylece de metilasyon reaksiyonlarının modüle edildiği gösteriliyor.

Bu yolun etanol, kurşun, cıva, alüminyum ve Thiomersal ile etkili bir şekilde baskılanması nöro-gelişimsel toksinlerin önemli bir hedefi olabileceğini ortay koyuyor.

**

Neurotoxic effects of postnatal thimerosal are mouse strain dependent (32):

Oto-immün hastalık duyarlılığı gösteren özel fare türlerinin Thimerosal’ e maruz bırakıldıklarında otistik davranışlar ve otizm benzeri beyin patolojileri gösterdikleri tespit edildi.

Böyle bir durum normal fare türlerinde gözlenmedi.

**

Reduced levels of mercury in first baby haircuts of autistic children (33):

Otistik çocuklarda, cıva zehirlenmesinin normal fizyolojik yolu olan saçla ıtrahın çok az olduğu gösterildi.

Bu, cıvaya maruz kalan otistik çocukların daha uzun ve sürekli toksikolojik etkiler gösterebileceğini düşündürüyor.

**

The neuropathogenesis of mercury toxicity (34):

CDC tarafından desteklenen çalışmaların emniyetli gösterdiği Thimerosal yıkım ürünü olan etil-cıva ve metil-cıva arasında çok az fark olduğunu ortaya konuyor.

**

Biochemical and molecular basis of thimerosal-induced apoptosis in T cells: a major role of mitochondrial pathway (35):

Thimerosal mitokondri depolarizasyon mekanizması yoluyla T lenfositlerinin ölümüne yol açıyor.

**

Prenatal, perinatal and neonatal factors in autism, pervasive development disorder-not otherwise specified, and the general population (36):

Otizmli çocukların annelerinde Rh-faktör hastalığı genel nüfusa göre daha fazladır.

Rh-faktör hastalığı Thiomersal’ e maruz kalmak demektir çünkü tedavide kullanılan tüm mevcut anti-Rho IgG preparatlarında en azından 12.5 mikrogram cıva ihtiva eden Thiomersal vardır.

Gelelim neticeye

Akademi dünyasının her bildirisine taptıkları meşhur Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ nin (Center for Disease Control and Prevention=CDC) 1958’ de “Sigara kanser yapmaz” dediğini hatırlatırım (37).

CDC şimdi de “Aşılar otizm yapmaz” diyor.

Dünyanın çocuklara en çok aşı yapılan ülkesi USA’ da her 50 çocuktan biri otistiktir!

Kaynaklar

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25708367

2. http://www.hindawi.com/journals/jt/2015/573701/

3. http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/247218/

4. http://researchpub.org/journal/jbpr/number/vol2-no2/vol2-no2-3.pdf

5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25182223

6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24354891

7. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1382668914002415

8. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0068444

9. http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1728998

10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23843785

11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22015977

12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395253/

13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22015705

14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24482554

15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170

16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19357975

17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18817931

18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18482737

19. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18404135

20. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17497416

21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17674242

22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454560

23. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18006963

24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16766480

25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16782144

26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16151044

27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16079072

28. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16273274

29. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15527868

30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15585776

31.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14745455

32. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15184908

33.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12933322

34.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12142946

35.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12140745

36.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11335784

37.http://www.sokhop.com/what-do-cigarretes-sugar-and-vaccines-have-in-common-485

 

Yazı için 3 yorum yapılmış:

  1. Ali Fahrettin Özkaya dedi ki:

    Hocam bu araştırmalara kimsenin bir şey diyeceğini sanmıyorum, size inanıyor size güveniyoruz. Olsa olsa sen enfeksiyon uzmanı mısın da bu işlere karışıyorsun derler, başka diyebilecekleri bir şey yok.Saygılar sunarım

  2. Cihan Yüksel dedi ki:

    Çok önemli bir yazı olduğunu düşünüyorum. Bu veriler bile Thiomersal’ den uzak durmak için yeterli. Zaten bu riskler bilinmeseydi hiç Thiomersal aşılardan çıkartılır mıydı, demek ki zararlı olduğunu firmalar da kabul ediyorlar. Ben asıl cıva zararsız diye ahkam kesmeye devam eden bilim dünyasına ve bizim hocalarımıza şaşırıyorum.

  3. Dr. Yaşar dedi ki:

    Sağ olsun infeksiyoncu hocalarımızdan aşılara şüpheyle yaklaşanı yok gibi üstelik de her yeni çıkan aşı için olumlu konuşuyorlar. Bu bana hiç de doğru bir işmiş gibi gelmiyor. Bu kadar çok aşı olmasını bir doktor olarak ben de doğru bulmuyorum çünkü bu kadar çok genetiği ile oynanmış mikroplardan yapılan aşıların ne yapacağını kimsenin bilmesini olanaklı görmüyorum.

Siz de yorumunuzu paylaşın: