HPV AŞILARI RAHİM AĞZI KANSERİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR-3

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

SORU 4- Birçok insanın bağışıklık sisteminin kolayca yendiği HPV enfeksiyonlarının aşı yapılan kişilerde diğer HPV’ lere karşı tabii bağışıklığı nasıl etkileyeceği biliniyor mu?

TJOD diyor ki:

Gardasil’ in aşıdaki virüslere karşı yüzde 100 koruma sağladığı varsayılsa bile kanserle ilişkilendiren diğer virüslerin kanser yapma etkilerinin artmayacağının delilleri var mı?

HPV enfeksiyonunda tabii bağışıklık söz konusu değildir. Bu nedenle aşının olmayan tabii bağışıklığı negatif yönde etkilemesi de söz konusu olamaz.”

KÜÇÜKUSTA diyor ki:

Bu soruyu bilmeden veya bilerek anlayamamışlar!

2012 de yayınlanan ve 21 yaşından büyük 47 bin 208 kadın üzerinde gerçekleştirilen ATHENA çalışmasının sonuçları, bu soruya cevap veriyor (1).

Rutin tarama programına katılan ve düzenli olarak sitoloji ve HPV testleri yapılan kadınlarda anormal sitolojik bulguları olanlara ve yüksek riskli HPV pozitif olan kadınlara ve 25 yaşından büyük olup her iki testi de negatif olan kadınlar içinden rastgele seçilen bir gruba “kolposkopi” uygulandı.

12 bin 852 genç kadından oluşan alt grupta HPV aşısı yapılanlarda HPV-16 enfeksiyonlarının aşılanmayan kadınlara nazaran sadece yüzde 0.6 oranında (binde 6) az olduğu ortaya çıktı; yani aşılanan ile aşılanmayanlar arasında neredeyse fark yok gibiydi.

Bundan daha da kötüsü, diğer yüksek riskli HPV enfeksiyonlarının aşılanmayanlara oranla yüzde 2.6-6.2 daha fazla bulunmasıydı.

Aşılanan kadınlarda (Gardasil’ de bulunanlar dışında) karsinojenik HPV tipleriyle olan enfeksiyonların arttığı görüldü.

Ama daha da önemlisi, aşılanan grupta Gardasil’ de bulunanlar dışındaki diğer karsinojenik HPV tipleri ile enfeksiyonların, HPV 16/18 enfeksiyonlarındaki azalmadan 4-10 kat daha fazla çıkmasıdır.

Aşılamaların görünmeyen yüzü

Haemophilus B tipi bakterilere karşı aşılar sayesinde bu bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlarda bir azalma olmuş olmakla bu sefer beraber B tipi dışında kalan Haemophilus bakterilerin yol açtıkları enfeksiyonların artmaya başladığı iyi bilinir (2, 3).

Pnömokok aşılamalarından sonra da aşıda bulunan pnömokoklara karşı etkili bir korunma sağlanıyor olmakla beraber aşıda bulunmayan tiplerin nazofarenkste aşıda bulunanların yerini almaya başladığı (serotip replasmanı) bildiriliyor (4, 5).

Benzer durum HPV aşılarından sonra da ortaya çıkabilir. 150’ den fazla serotipi olan HPV’ lerin 9 tanesine karşı yüzde 100 bir bağışıklık sağlanması daha seyrek görülen HPV tiplerinin aşıdaki tiplerin yerini almasına yol açabilir.

Bunun sonucu da aşı olan kadınlarda HPV 16 ve 18 ‘ in veya Gardasil 9’ da bulunan 7 tipin yerine diğer kanserojen HPV’ lerin sebep olacağı kanser öncesi lezyonlar ve kanserler görülmeye başlayacaktır.

Gelelim neticeye

BİR: HPV aşılarının bırakın kanseri önlemesini kanser riskini artırması bile mümkündür.

İKİ: Kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açan HPV’ lerin serotipleri değişecek ama kanser riskleri değişmeyecek, belki de artacaktır.

Kaynaklar

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21944226

2.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8783712

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10982068?dopt=Abstract

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC21091/

5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11137259?dopt=Abstract

Siz de yorumunuzu paylaşın: