STATİNLER VE KOLESTEROL TERÖRÜ

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
Canan Karatay 1

Prof. Dr. Canan Karatay’ ın yazısı:

Moleküler tıpdaki gelişmeler (nano- medicine) sonucu olarak, hemen hemen bütün hücrelerin morfolojileri, fonksiyonları ve hücre zarlarının, tüm fonksiyon ve histobiokimyasal özelliklerini öğrenmiş bulunuyoruz.

Yaşadığımız çağda hücre zarlarının fonksiyonları ve yapısı ince detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Kolesterolün hayvansal ve bitkisel hücre ve hücre zarlarının olmazsa olmaz temel yapı taşı olduğu, hayatın idamesi, en önemli hormonlarımızın yapılması ve sağlıklı işlev gösterebilmesi için elzem bir hormon olduğu bilinmektedir artık.

Kolesterolün biosentezini önlediğimiz ya da değiştirdiğimiz zaman, organizmanın biolojik ve histobiolojik birçok işlevini de engelemiş oluyoruz.

Bu bilgiler ve verilerin ışığı altında istatistik bilgi ve verilere dayanan ‘statinler’’in faydaları son 10 yıl içinde sorgulanmaya başlamış ve statinlerin olumsuz ve yan etkileri de tartışılmaya başlanmıştır.

Hücre zarlarında biosentezin bozulması sonucu zayıflayan zarların da fonksiyonları bozulmakta ve hücreler zayıf düşmekte ve hücre zarlarının geçirgenlikleri artmaktadır.

Vücudumuzda bulunan bütün hücrelerin zarlarının, ki bunlara -plasma membrane- demekteyiz yapıları,

LİPİDLER’ den, daha doğrusu ‘FOSFOLİPİD’ lerden’ ‘KOLESTEROL’ den’ ve ‘OMEGA-3’ lerden oluşmaktadır.

Statinlerin hedefi işte bu kolesterolün ve lipidlerin üretimini inhibe etmek ve  engellemektir!

IKONENİ’nin kolesterolün hücrelerde bulunan bütün vesikül formasyonu, migrasyonu, ve kolesterol homeostazi hakkında açıklamaları önemlidir :

‘Kolesterol: her lipoproteinin, üretimi, sekresyonu, taşınması, iletilmesi ve tüm hücrelerin sağlıklı bir şekilde kullanılması ve çalışması için şarttır.

Statinlerle kolesterolün biosentezini bozarak her hücre zarının şeklini, sağlıklı fonksiyonunu ve direncini bozuyoruz’ demiştir [1].

Sonuç olarak, bu bağlamda statinler sağlık açısından medikal fayda sağladıkları (?) düşüncesi ile aslında potansiyel olarak zararlı olmuşlardır.

Kolesterol Terörü = Korku İmparatorluğu

Artık biliyoruz ki, bütün hücre zarlarının taşıyıcı kolonları KOLESTEROL’ dür.

Kolesterol hücre zarları için bir tutkal görevi görmektedir.

Hücre zarlarının kalınlığı, güçlüğü-direnci- dayanıklılığı, permeabilitesi ve deformasyonunun hücre zarında bulunan kolesterol düzeyine bağlı olduğu birçok bilimsel çalışmada gösterilmiştir.

Xia ve ark. 2008 yılında, pankreasın beta-hücre zarlarından kolesterolü çıkararak, beta-hücrelerinde insülin yapımının ve sekresyonunun bozulduğunu göstermişlerdir [2] .

Sukhija ve ark. 2009 yılında, hastaların statin ile tedavileri sırasında, tüm vücut kolesterollerinde azalma olduğu ve bu hastalarda Tip 2 DM riskinin arttığını bildirmişlerdir.

Sağlıklı kişilerde ve DM hastalarında açlık kan glükozunun yükseldiğini ve glükoz metabolizmasının bozulduğunu göstermişlerdir [3] .

Sayın Prof. Ahmet Rasim Küçükusta da, JUPİTER çalışmasının sonuçlarını detaylı olarak açıklamıştır [4].

Statinlerin tip 2 şeker hastalığı riskini artırdığını bu çalışmanın önemli bir sonucudur [5].

Bilimsel Diabetes Caredergisinde, 2009 yılında yayınlanmış olan bir çalışmada görüyoruz ki, statin ilaçları Tip 2 DM hastalığı için büyük risk oluşturmaktadır.

Sonuç:

Bütün bu bilimsel çalışmaları okumuş ve irdelemiş olarak; 2011 yılında, Prof. Ahmet Aydın, Prof. Ahmet Rasim Küçükusta, rahmetli biolog arkadışımız ve benim de birlikte yapmış olduğumuz, basın toplantısında:

‘STATİNLER ŞEKER HASTALIĞI YAPIYOR’ demiştik de kıyametler kopmuştu o zaman!  

Medya kayıtlarına bakılabilir.

‘Kıyametler koparmak neydi ey bülbül neydi derdin?’ diye sormuş ve ‘Kıyametler koparmak senin hakkın değil, benim hakkım’ demişti büyük şair Mehmet Akif Ersoy.

Ben de bu hakkımı kullanıyorum izninizle:

1. Statinler tip 2 DM hastalığı yapmaktadır. Bu nedenle ülkemizde olduğu gibi bütün dünyada da tip 2 DM hastalığı çığ gibi büyümüştür, artmıştır.

2. Tip 2 DM hastalığı da, ayrıca kalp ve damar hastalığının en büyük risklerinden biridir, belki de ana nedenidir. Peki, statinler kalp krizini önlemek amacıyla şakır şakır verilmiyor muydu? Bu kısır döngü, bu çelişki ilginç değil midir?

3. Tip 2 DM hastalığına neden olan, glükoz metabolizmasını bozan, pankreasta beta hücrelerinin fonksiyonlarını alt üst eden, STATİNLER neden tip 2 DM hastalarına hâlâ verilir, doğrusu anlamakta zorluk çekiyorum.

Kaynaklar

[1] Ikonen E. : Cellular cholesterol trafficking and compartmentalization. Nat Rev Mol Cell Biol 2008;9:125-38.

[2] Xia F., et al. : Inhibition of cholesterol biosynthesis impairs insulin secretion and voltage-gated calcium channel function in pancreatic beta-cells. Endocrinology 2008;149:5136-45.

[3] Sukhija R., et al. : Effect of statins on fasting plasma glucose in diabetic and nondiabetic patients. J Invest Med 2009;57:495-9.

[4] http://ahmetrasimkucukusta.com/2013/12/30/yazilar/tip-yazilari/kolesterol/traji-komik-bir-arastirma/

[5] Ray KK.et al. : Statins and All-Cause Mortality in High-Risk Primary Prevention. Arch Intern Med. 2010;170(2):1024-1031.

Siz de yorumunuzu paylaşın: