TİCARİ KAYGILARLA, SPONSORLARLA KONGRE OLMAZ

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

İç hastalıkları uzmanı Dr. Mücahit Altuntaş‘ ın yazısı:

Sayın Prof. Dr. Cihat ÜNLÜ Türk-Alman Jinekoloji Derneği Başkanına teşekkür ediyorum. Önemli konuyu Dernek başkanı olarak dile getirmiş (1).

Kongre bir ihtiyaçtır fakat bunu ticari kaygıları olanlarla, sponsorlarla yapmak değil, bilimsel normlar gözeterek, “herkes için“, burası önemli herkes için ! , usulünce yapmak gerekiyor.

Basit olarak şunu görelim istiyorum. Boşuna yazmıyoruz. Derdimiz var. Dertlerimiz var.

Rakamlar gerçeği fışkırıyor. Biz teknoloji ve ithal bağımlı ülkeyiz. Sarımsağı bile Çin’den ithal ederken biz neyi tartışıyoruz ? Çarpıcı doğrular acıamagerçekten. Sömürge toplumunu tarif ediyor.

İlaç firmalarının kongre düzenlemesi, derneklerin, bazı hekimlerin bunlardan nemalanmaları, firmaların düzenlediği pazarlama teknikleri, promosyon teknikleri ya da mental hegomonya şirket avantajlarını kullanarak hekim kitlesine ilaç pazarlanması aslında istenirse giderilebilir.

Teknoloji üretmek sorunu ayrı kategoridir. Ama önce kafaların, insan fıtratının özgürleşmesi, kafaların bilimsel biçimde yeniden “ayarlanması”, “ayar verilmesi” gerekiyor. Bilimsel normlar ve ayarlar insan fıtratının sömürge kültürlerindeki açmazlığını ve sefaletini görmemizi, yüzleşmemizi kolaylaştıracaktır.

İhtiyaçtır.

Biz ise pespaye siyasallaşmış, biat ve hegemonya kültürünün ötesine geç(e)meyen siyaset felsefesi ile, gündelik tutumlarla her bakımdan bağımlı, çaresiz haller sergiliyoruz.

Evet “fıtrat” avantayı sever ama ülke olarak düşününce basit önlemlerle ve kurallarla bile daha yaygın ve sağlıklı bilgilenme , ergonomik ayar edinebilir. İşin fıtratında var panzehiri bu olabilir. Azıcık akıla ve sorgulamayla, çoklu denetleme ve eleştiriyle hareket etmek. Fıtratında var hallerimiz biraz toparlanıp kendine gelebilir. Bilimsel yöntemlerle ayar vermekten bahsediyorum. Örgütlü şüphecilik, açıklık, şeffaflık, eleştiri kültürü, denetleme kültürü.

Basit ihtiyaçları ihmal etmeyerek, herkes için düşünerek bunu yapmak mümkün. Ancak çoklu denetimle ve katılımla zenginleşebilir. Kültür sorunu, bir yerden başlamanın zamanı geldi geçiyor.

Derneklerin sayın Prof. Dr. Cihat ÜNLÜ Derneği Türk-Alman Jinekoloji Başkanı gibi biraz samimi yapılanları sorgulamsı gerekiyor.

Hekimlerin, tuzu kuru titri olanların yüzleşmesi gerekiyor.

Neyle yüzleşmek mi ?

İlaç tüketimi !

İlaç tüketimi, 8 yılda 500 milyon kutu arttı

http://www.zaman.com.tr/ekonomi_ilac-tuketimi-8-yilda-500-milyon-kutu-artti_2307678.html

Türkiye’de 10 yılda kişi başına ilaç tüketimi % 100 arttı

http://www.haberturk.com/saglik/haber/1051798-ilac-tuketimi-artti-yilda-25-kutu-ilac-tuketiyoruz

Yeterli mi?

Peki son on yılda %300 artan iş yükü ve işlem miktarı ! Acillere taşan iş yükü ! Malpraktis ve performans sisteminin sefil “alt yapı eksiklikleri tamamlanmadan ve etik normları” ihlal etmesi! Yeter mi ?!

Neden iş yükü, hasta müracaatı ülke olarak yaş ortalamamız Avrupa’dan daha küçük olmasına rağmen ! Avrupa ortalamasının bile üstünde !

Biraz rakamlar, bu veriler biraz ahlak , etik , bilimsel şüphecilik olanları çoktan harekete geçirmesi gereken rakamlar değil mi?

Eğer öyleyse kim hangi soruyu , sorunu kurumsal , yada biraysel olarak dile getirmiş ?

Sayın Prof. Dr. Cihat ÜNLÜ Türk-Alman Jinekoloji Derneği Başkanına teşekkür ediyorum.

Sorunu yok sayamayız.Kral çıplak titre ve kendine gel.Yüzleş.Harekete geç.

Sayın Cihat Ünlü demiş ki “Lütfen, kongreye davet edeceğiniz hekimleri seçerken sadece alanda çalışan mümessillerinizin sözleriyle hareket etmeyin.”

Sayın Ünlü çok iyisiniz de bu işler lüften hatırına olmaz. Bilimsel yöntem ve herkes için olan sistematiği gözetmekle olabilir. Lütfenle geldiğimiz yer burasıdır. Suistimal etmek. Sizin yazınızdan çıkan budur ve hepimizin yüzleşmesi , cuvaldızı batırması gerekiyor. Daha önemlisi hepimizin fıtrat gereği suistimali önleyecek bir sistematik bulmamız gerekiyor.

Fıtrat buysa sistematik fıtratı neye iteliyor. Bakalım. Görelim.

Zor değil görmek. Kral çıplak. Fıtrat bu ! Sistem ne ! Sistem herkes içn çalışıyor mu! Bunlara bakalım.

Hangi sistematiği, yani hekimlerin mezuniyet sonrası eğitiminde hangi sistematiği ve “herkes içn ! öneriyorsunuz. Yazın.

Niye öneriyorsunuz. Yazın !

Eğer pıtlak gibi üniversite açıyorsak, lütfen mezuniyet sonrası eğitim ihtiyaçlarını ve zorunluluklarını ilaç firmalarının keyfiyetine bağlamayın. Beş yılda ya da yedi yılda bir hem mezuniyet sorası eğitime katılmayı hem “mesleki yeterlilikleri ” TEST EDİN ! Eksiklikler varsa yeniden ve daha yoğun eğitime alın. Sağlık sistemini daha oryante , sempatik , eşgüdüm haline getirin.

Eğer çok övünülen sağlık sisteminde ( TBMM araştırma komisyonu toplayaca düzeyde !) artan, gittikçe artan şiddet sorunu varsa, gittikçe artan maliyet ve ilaç tüketimi sorunu varsa “uyumayın” !

Sorular sorun. Sistemi düzeltin. Sitemin eşgüdümünü , eğitimin, sürekli eğitimini BİLİMSEL NORMLARLA gözetin.

Siz de yorumunuzu paylaşın: