RUTİN AŞILARDA HUKUKİ DURUM NEDİR?

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Prof. Dr. Hakan Hakeri‘ nin yazısı:

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığının rutin aşı takviminde yer alan çocuk aşılarıyla ilgili olarak çok değişik mahkeme kararları verildi. En son olarak da Anayasa Mahkememiz bireysel başvuru üzerine bir karar verdi. Konu sağlık çalışanları tarafından tam anlaşılamamış olsa gerek ki, katıldığım son toplantılarda hâlâ bu konuya ilişkin sorular aldım. Bu nedenle, bu konudaki son hukuki durumu özetlemek istiyorum.

Çocuklarına aşı yaptırmak istemeyen ailelerle ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocuklar hakkında sağlık tedbiri alınması için mahkemelere başvurmaktaydı. Bazı mahkemeler, konuya ilişkin açık bir yasal hüküm olmadığından bu başvuruları reddederken, bazı mahkemeler de sağlık tedbirine hükmediyordu. Yargıtay da konuyla ilgili iki kararının ilkinde, aile dinlenmeden tedbir kararına hükmedilmesini hukuka aykırı bulmuş; bir diğer kararında ise tedbir talebini reddeden mahkemenin kararını bozarak, ailenin niye aşı yaptırmak istemediğini araştırmasını ve bu reddin arkasında çocuğun ihmali olup olmadığının tetkikini istemişti.

Böylece hukuki açıdan karışık bir durum ile karşı karşıya bulunuyorduk. Konuyu 10 Şubat 2014 tarihli Medimagazin yazımda (http://www.medimagazin.com.tr/authors/hakan-hakeri/tr-ulkemizde-zorla-asi-yapilabilir-mi-72-64-3571.html) gündeme getirmiş ve yazımı şu cümleyle bitirmiştim:

Sonuç olarak, genel nitelikli Çocuk Koruma Kanunu hükümleri, zorla önleyici nitelikli aşı yapılmasında araç olarak kullanılamaz. Konuya ilişkin açık kanun hükmü olmadığı müddetçe, yapılacak müdahaleler hukuka aykırıdır.

Bu arada Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yazan aile bana da müracaatla, Anayasa Mahkemesine yönelik bir bilimsel rapor yazmamı istedi ve ben raporumda, açık yasal dayanak olmadıkça rutin aşıların zorla yapılamayacağını yazdım.

Anayasa Mahkemesi de bu görüşüme ve tıp hukuku kitabımın 2007 yılındaki baskısından beri savunduğum görüşe uygun bir karar vererek, zorla aşı için yasal dayanak olması gerektiğine hükmetti.

Bunun sonucu olarak, çocuğun hayatı ve sağlığı bakımından acil bir gereklilik olmadıkça hiçbir aşı ailenin rızası olmaksızın yapılamaz. Bunun yapılabilmesi için, açık bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.

Sağlık Bakanlığı bu konuda ilk adımı atmış ve konuyla ilgili tıpçı ve hukukçuları bir araya getirmiş bulunmaktadır. Bu konuda çıkarılacak ölçülü bir kanun ile yasal dayanak ve zorla aşıya imkân sağlanması mümkün olacaktır. Aksi hâlde bugün için zorla aşı yapılması kasten yaralama suçunu oluşturur.

Kaynak: http://www.medimagazin.com.tr/authors/hakan-hakeri/tr-rutin-asilarda-son-hukuki-durum-nedir-72-64-3953.html

 

Yazı için 3 yorum yapılmış:

 1. Asistan doktor dedi ki:

  Hoca diyor ki “bugün için zorla aşı yapılması kasten yaralama suçunu oluşturur.”

  Bu sadece çocukluk çağı aşıları için değil tüm ilaç ve aşılar için de geçerlidir.

 2. bakkal dedi ki:

  zorunlu/zorla aşı = dikta aşı : dikta yönetim -bk. köken bilimde zorlama-

 3. Yazının orijinali medimagazinde yayınlandı, ne gibi tepkiler alacağını görmek için bekledim ve takib ettim, orijinaline sadece iki yorum ve bir “beğen” atıldı.
  Bu sitede ise iki yorum ve “603” beğen var.
  Daha ziyade hekimlerin takib ettiği medimagazinde, daha ziyade özlük hakları ile ilgili ve magazinel konuların ilgi çekdiği halde bu konunun dikkat çekmemiş olması, hekimlerimizin millî bir konu olan çocukluk çağı aşıları konusunda ne kadar cahil veya alakasız olduklarını düşündürebilir mi?
  Peki, bu yazıyı “beğenmiş” olmak ne anlama gelir? Bendeniz iyiye yoruyor ve konunun ehemmiyetine dikkat çekilmesinin “beğenildiğini” tahmin ediyorum.

Siz de yorumunuzu paylaşın: