DİFFÜZ AMFİZEMLİ ERİŞKİNLERDE AKCİĞER HACMİNİ KÜÇÜLTÜCÜ CERRAHİ

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Derleme sorusu

Şiddetli amfizemli hastalarda volüm azaltma cerrahisi, prosedür sonrasında ölüm ihtimalinde, hastalık oranlarında ve maliyette artışa yol açmadan akciğer fonksiyonu ve yaşam kalitesini iyileştirir mi? Bu hastalarda hangi cerrahi metotlar en iyi sonucu sağlar?

 Arka plan

Amfizem akciğerlerde şiddetli hasara ve solunum problemlerine neden olur. Volüm azaltıcı akciğer cerrahisi (VAAC) organın en hasta ve işlev görmeyen kısımlarını çıkarmakla belirtilerin iyileşmesine yardımcı olabilir. Ancak potansiyel zararları ve maliyetinin faydasını aşması muhtemel bu prosedür yoğun tartışmaların odağı oldu.

 Çalışma özellikleri

Derleme için 13 Nisan 2016 tarihine kadar yayınlanan araştırmaları taradık ve toplam 1760 katılımcı üzerine yürütülen 11 araştırma belirledik. Çalışmaların sekizinde VAAC standart tıbbi bakıma karşı kıyaslanırken birinde iki kapatma tekniği (laser ablasyona karşı stapler) karşılaştırıldı. Birinde de stapler hattını desteklemenin ameliyatın etkinliğine katkısı araştırıldı, birinde de VAAC’de geleneksel yaklaşım rezeksiyon yapılmayan yaklaşımla kıyaslandı. Tüm katılımcılar prosedür öncesinde bir zorunlu akciğer rehabilitasyonu / beden eğitimi kürünü bitirdiler.

Önemli sonuçlar

Bu derlemede VAAC geçiren hastalarda prosedür sonrasındaki üç ayda ölüm riskinin artmış olduğu bulundu. İzlem süresinin sonunda VAAC ile tedavi edilen hastalarda ölüm oranı standart tıbbi bakım alanlara kıyasla daha düşüktü. Akciğerlerinde hasta dokuları özel bir yayılım gösteren ve kötü akciğer fonksiyonu ile karakterize hastalarda üç ayda ve bir büyük çalışma süresi boyunca ölüm riski daha yüksekti. Bir çalışmada, VAAC ameliyatına daha iyi cevap verdiği  için bu tedaviye özellikle uygun olduğu görülen bir grup hasta tanımlandı.

Hayatta kalan hastalarda yaşam kalitesi, egzersiz kapasitesi ve akciğer fonksiyonunda cerrahinin faydası anlamlıydı, ancak maliyetler nispeten yüksek olup katılımcılarda prosedür sonrası ters olay ihtimali de daha yüksekti.

Kanıt kalitesi

Raporlanan verilerin kalitesi araştırmalardaki bazı metodolojk sorunlar (körleme olmaması, kayırma hatası riskinin belirsiz olması) nedeniyle doğal olarak düşük ve orta arasıydı. Bu derlemede sunulan sonuçlarda katılımcıların %68’ini içeren etkin bir çalışma baskın oldu.

Yazarların kararı

Şiddetli amfizemde hacim azaltıcı akciğer cerrahisi seçilmiş hastalarda, özellikle egzersiz kapasitesi düşük ve üst loblarda ağırlıklı amfizemi olanlarda sağlık durumu ve akciğer fonksiyon sonuç ölçütlerini daha iyiye götürebilen etkili bir tedavidir, ancak prosedürle birlikte erken mortalite ve ters olaylar riskleri bulunuyor.

Kaynak: http://www.kanitlar.com/single-post/2016/10/23/Diff%C3%BCz-Amfizemli-Eri%C5%9Fkinlerde-Akci%C4%9Fer-Hacmini-K%C3%BC%C3%A7%C3%BClt%C3%BCc%C3%BC-Cerrahi

Siz de yorumunuzu paylaşın: