İMMÜNOTERAPİ AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan hastalarda standart kemoterapiye eklenen pembrolizumab immünoterapisinin hastaların ömrünü uzattğı bildirildi.

Araştırma metastazları olan 616 hastanın bir grubuna doktorlarının seçimine göre carboplatin veya cisplatin + pemetrexed tedavisine ilaveten pembrolizumab bir grubuna ise palsebo verildi.

12 aylık hayatta kalma süresi biyolojik ilaç alanlarda plaseboya göre yüksek idi (%69’a karşı %49).

Pembrolizumab alanların hepsinin yaşama süresinın arttığı, PD-L1 tumor proportion score’ u yüksek olanların tedaviden daha çok faydalandıkları tespit edildi.

Pembrolizumab alanların dörtte birinde immün reaksiyonlar görüldü.

Bu sonuçlar, daha önce tedavi görmemiş EGFR veya ALK mutasyonu olmayan küçük hücre dışı akciğer kanserli hastaların standart kemoterapisine immünoterapi eklenmesinin tek başına kemoterapiye nazaran hayatta kalma süresini ve ilerlemesiz sağkalımı uzattığı şeklinde yorumlanıyor.

American Association for Cancer Research toplantısında sunulan araştırmanın endüstri tarafından yürütüldüğünü hatırlatmak isterim.

Kaynak: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1801005?query=pfw&jwd=000012279491&jspc=TS

Yazı için 1 yorum yapılmış:

  1. Sedef Özkan dedi ki:

    Rabbim tüm kanserli hastaara şifa versin

Siz de yorumunuzu paylaşın: