KOLESTEROL HAPI İÇEN TEYZELER DAHA SALDIRGAN OLUYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Halk arasında kolesterol ilaçları olan bilinen ilaçların (statinler) kadınları daha agresif yani “saldırgan” yapabileceği bildirildi.

Plos One isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, statinler insanların asabiyet ve şiddet eğilimlerini azaltabiliyor veya artırabiliyor.

Statin içen erkekler daha az saldırgan olurken, kadınlarda tam tersi bir durum ortaya çıkıyor.

Daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda düşük kolesterolün agresif davranışları artırabileceği; zor ölüm, şiddet suçu ve intihar oranlarını artırabileceği veya azaltabileceği belirlenmişti.

Bu araştırma da şiddet ihtiva eden davranışlarda kolesterol düşüklüğü veya statinlerin rolünü tespit etmek amacıyla planlandı.

Araştırma için 692’ si erişkin erkek ve 324’ ü menopoz sonrası dönemdeki kadın olmak üzere toplam 1016 kişi 6 ay süreyle statin (simvastatin veya pravastatin) veya plasebo almak üzere rastgele iki gruba ayrıldı.

Agresif davranışlar, önceki hafta başkalarına bir objeye veya kendilerine saldırgan bir davranışta bulunup bulunmadıkları sorularak çalışmanın başından sonuna kadar agresyondaki değişiklikler değerlendirildi.

Deneklerin testosteron seviyeleri ölçüldü, uyku problemleri soruldu.

Analizlerde, statinlerin bilhassa 45 yaşın üzerinde olan menopoz sonrası kadınlarda agresyonu artırdığı sonucuna varıldı.

Artış, çalışmanın başında agresyon seviyeleri düşük olan kadınlarda daha fazla idi.

crazy mother ile ilgili görsel sonucu

Erkeklerdeki durum daha farklı

Statin alan üç erkekte agresyon aşırı arttığı görüldü ve bunlar da değerlendirmeye alındığında statinlerin agresyon üzerine etkisi yokmuş gibi bir durumla karşılaşıldı.

Bu üç erkek değerlendirme dışı bırakıldığında ise statinlerin erkeklerde agresif davranışları azaltabileceği ortaya çıktı.

Bu erkeklerden ikisi simvastatin alıyordu ve bunlarda uyku problemleri daha büyüktü.

Statinler hormonları etkiliyor

Teorik olarak statinlerin kolesterol sentezini azalttıkları düşünüldüğünde testosteron yapımı da azalmış olacağı için saldırgan eğilimlerin de baskılanması beklenir ama statinler serotonin seviyelerini de azaltabileceği için uyku problemleri ve agresif davranışları da tetikleyebilir.

Ayrıca oksidatif stres ve hücre enerjisinin rolleri üzerinde de duruluyor.

Araştırmanın başı olan B. Golomb Şunları söylüyor:

Statinlerin hormon seviyelerine olan tesirlerinin, davranışları etkilediği görülüyor.

Statinlere bağlı olarak testosteronları azalanlarda agresyon da azalıyor.

Muhtemelen statinlerin serotonine olan etkileri sonucu uyku bozukluğu çekenlerde ise agresyon artıyor.

Statinler erkek ve kadınları, yaşlı ve gençleri farklı etkilediği anlaşılıyor”.

crazy mother ile ilgili görsel sonucu

Gelelim neticeye

Kolesterol düşüklüğünün agresyon ve intihar, cinayet ve kaza gibi hastalık dışı ölümlerle ilişkili olduğunu gösteren gözleme dayalı çalışmalar vardı.

Primatlarda yapılan deneyler ve statinlerden önceki dönemdeki meta-analizler kan yağlarındaki azalma ile şiddet arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyordu.

Bu randomize kontrollü çalışma da statinlerin bilhassa kadınlarda saldırgan davranışları artırabileceğini gösteriyor

Ne diyelim, Allah statin içen kadınların kocalarına sabır versin!

Kaynaklar

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0124451

http://medicalxpress.com/news/2015-07-statins-linked-aggression-men-higher.html

Yazı için 1 yorum yapılmış:

 1. Prof. DR. Canan Karatay dedi ki:

  Beyinde ve tüm sinir ileti sisteminde bulunan sinir uyarılarının iletilmesi için gerekli olan sinapslarda bulunan bütün reseptörlerin yapısında;

  seratonin reseptörlerinin yapısında,

  acetylcholine reseptörlerinin yapısında,

  norepinephrine reseptörlerinin yapısında,

  melanin hormonu reseptörlerinin yapısında,

  endomorphine hormonu reseptörlerinin yapısında, ve sağlıklı işleyebilmeleri için kolesterole ihtiyaç vardır.
  ALzheimer hastalarının omur ilik sıvılarında kolesterolün çok düşük olduğu bilinmektedir.
  MS hastalarının omurilik sıvılarında kolesterol çok düşük olarak bulunmuştur!

  Pankreas beta hücrelerinin kolesterolu çıkarıldığında, beta hücreleri insülin hormonu üretmedikleri bilimsel araştırmalarla gösterilmiştir.

  KAYNAKLAR:

  1. Xia et al. 2008:

  Pankreasın Beta-hücre zarlarından kolesterolü çıkardılar ve İnsülin yapımının ve sekresyonun bozulduğunu gösterdiler.

  Xia F., et al. Inhibition of cholesterol biosynthesis impairs insulin secretion and voltage-gated calcium channel function in pancreatic beta-cells. Endocrinology 2008;149:5136-45.

  2. Sukhija ve ark. 2009:
  Hastaların statin ile tedavisisonucu tüm vücut kolesterolünün azalması ile Tip II DM riskinin arttığı gösterilmiştir.

  Sukhija R., et al. Effect of statins on fasting plasma glucose in diabetic and nondiabetic patients. J Invest Med 2009;57:495-9.

  3. Randomize 11 çalışma

  Sağlıklı olan hiperlipidemik kişilerin (CRP), n= 65.229

  Plasebo vs Rosuvastatin 20mg/gün 12 ay sonra ortalama LDL-C 55mg/l. DM riski 1.25 kez arttığı gösterilmiştir. (%95 Confidence Interval)

  Ray KK.et al. Statins and All-Cause Mortality in High-Risk Primary Prevention. Arch Intern Med. 2010;170(2):1024-1031.

  4. Toronto çalışması:

  Üniversite Hastanesinde Mİ geçiren 120 erkek hastayı 10 yıl izlediler.

  Düşük kolesterolü olan hastaların da, yüksek kolesterolü olan hastalarla eşit oranda IKH geçirdiklerini bildirmişlerdir.
  Shanoff HM et al., Can Med Ass J 103, 927-31,1970

  5. Göritz et. Al. 2002

  Beyin ve sinir hücrelerinde, sinir kavşaklarında gereksinime göre ve hayatta kalabilme ve normal işlevleri için sürekli snaptogenez için glia hücreleri Kolesterol üretir.

  Göritz et. Al. Role of glia-drived cholesterol in snaptogenesis: new revelations in the snapse-glia affairs. J Physiol Paris 2002; 96:257-63.

  6.Sinir hücrelerindeki sinapsların hücre zarlarında kolesterol düzeyi %10 kadar azaldığı anda, Nörotransmitter’lerin yapımı ve salgılanması hemen inhibe olmaktadır.

  Albers B., et al. Molecular biology of the cell. Garland Science, 2002.

  Waseem TV., et al. Influence of cholesterol depletion in plasma membrane of rat brain synaptosomes on calcium-independent exocytosis. Neurosci Lett 2006; 405:106-10.

  7. Pfrieger FW. 2003 ve Manch et. Al. 2001

  ‘Nöronların sağlıklı çalışması için kolesterolün hayati önemi olduğunu bildirmişlerdir’

  Hafıza ve sinaptogenez oluşmasında önemlidir

  Pfrieger FW. Role of cholesterol in synapse formation and function. Biocchim Biophys Acta;1610:271-80.

  ManchDH et. Al. CNS synaptogenesis promoted by glia-drived cholesterol. Science 2001;294:1354-7.

  8. Beyin ve sinir hücrelerinde, sinir kavşaklarında gereksinime göre ve hayatta kalabilme ve normal işlevleri için sürekli

  Snaptogenez için glia hücreleri Kolesterol üretir.

  Göritz et. Al. Role of glia-drived cholesterol in snaptogenesis: new revelations in the snapse-glia affairs. J Physiol Paris 2002; 96:257-63.

  9. Normal gençlerde yapılan bir çalışma:

  Lovastatin ve Simvastatain’in, Plaseboya oranla anamlı derecede öğrenme bozukluğu ortaya çıktığını göstermiştir.

  Saheki A., et al. In vivo and in vitro blood-brain barrier transport of 3-hydroxy coenzyme A (HMG-Coa) reductase inhibitors. Pharm Res 1994;11:305-11.

  10. Yaşlı hastalarda demans, Alzeheimer ve kısa süreli geçici amnezileri (unutkanlık) artırdığı gösterilmiştir.

  Maldoon MF., et al. Effects of lovastatin on cognitive function and phycolgical well being. Am J Med 2000;108: 538-46.

  Maldoon MF., et al. Randomized trial of the effects of simvastatin on cognitive functioning on hypercholesterolemic adults. Am J Med 2004;117:823-9:

  11. Glia hücrelerinde lokal olarak kolesterol sentez edilmesinin kuvvetli hafıza oluşması ve unutkanlığın önlenmesinde hayati önemi vardır.
  Wainright G., et al. Cholesterol-lowering therapy and cell membranes. Stable plaque at the expense of unstable membranes? Arch Med Sci 2009;5,3:289-295. (review)

  12. Hastalarda, statinlerin kesilmesi ile,

  Unutkanlık, geçici amnezi kaybolduğu ve öğrenme yetisinin düzelip eski haline döndüğü, ve tekrar statin kullanımında, unutkanlığın, geçici amnezinin başladığı ve öğrenme yetilerinin azaldığı görülmüştür.

  Golomb SA., et al. Statin adverse effects: a review of literature and evidence for mitocondrial mechanism. Am J Cardiovasc Drugs 2008; 8: 373-418.

  13. Kan kolesterolü düşürülen kişilerde hemorajik serebral olayların (beyin kanaması) artığı gösterilmiştir.

  Golomb SA., et al. Statin adverse effects: a review of literature and evidence for mitocondrial mechnism. Am J Cardiovasc Drugs 2008; 8: 373-418.

  14. Yüksek doz ATOR’un, plaseboya oranla hemorajik SO %66 artırdığı bildirilmiştir.

  Goldstein LB.,et al. SPARCL investigators. Hemorrhagic stroke in the Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels study. Neurology 2008; 70:2364-70.

  Vergouwen MD., et al. Statin treatment and the occurrence of hemorrhagic stroke in patient with a history of cerebrovascular disease. Stroke 2008;39:497-502.

  15. Sekonder koruma olarak, IKH geçirmiş, ancak daha önce serebral bir olay geçirmemiş olan hastalarda; Hemorajik serebral olayların %60 oranında arttığı gösterilmiştir.

  Vergouwen MD., et al. Statin treatment and the occurrence of hemorrhagic stroke in patient with a history of cerebrovascular disease. Stroke 2008;39:497-502.

  16. Miyelin hücre zarlarında kolesterolün azalması sonucu Myastaenia Gravis (MG), Multipil skleroz (MS) ve amyotrophic lateral sclerosis (ALS’ye) benzer klinik semptomlar ortaya çıkmaktadır.

  Purvin V., et al. Statin associated myastenia gravis: report of 4 cases and review of the literature. Medicine 2006; 85: 82-5.

  De Sousa E., et al. More evidence for association between statins and myastenia gravis. Muscle nerve 2008;38:1101-7.

  Goldstein MR.,et al. Dyslipidemia is a protective factor in amyotrophic lateral sclerosis. Neurology 2008;71: 956.

  17. FRAMİNGHAM çalışması sonucu. Kan kolesterolü 1mg/dl, düşen kişilerin koroner arter hastalığı ve total mortalite oranları % 11 artmaktadır.
  IKH bağlı ölümler artmaktadır!!!!

  Castelli WP et al.,Am J Cardiol 63, 12H-19H,1989.

Siz de yorumunuzu paylaşın: