HIZLI VE DÜŞÜK NABIZ PSİKİYATRİK HASTALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi kasa fişi

İsveç’ de genç erkekler üzerinde yapılan araştırmada istirahat durumunda kalbi çok hızlı ve çok yavaş çalışanlarda ileriki yaşlarda psikiyatrik hastalık riskinin yüksek olduğu ortaya çıktı.

Çalışma, 1969-2010 tarihleri arasında askere çağırılan ve ortalama yaşları 18 olan 1.794.361 gence ait sağlık verilerinden faydalanılarak gerçekleştirildi.

Kalp hızı (nabız) dakikada 82’ den fazla olanlarda obsesif kompülsif hastalık, anksiyete ve şizofreni risklerinin yüksek olduğu tespit edildi.

Kan basıncındaki aşırı yükseklik ve düşüklükler de daha düşük oranlarda bu hastalıklarla ilgili bulundu.

Gelelim neticeye

BİR: Adamlar iş olsun diye bir araştırma yapmışlar. Bu yayın ancak doçentlik sınavında yayın sayısını yüksek göstermede işe yarayabilir.

İKİ: Kalp hızı tabii ki sinir sisteminin kontrolü altındadır, heyecanlar kalp hızını artırır ama bu gelecekteki bir ruh hastalığının öncü belirtisi kabul edilemez.

ÜÇ: Sakın ola ki nabzınızı sayıp acaba ileride şizofren mi olacağım diye karamsarlığa kapılmayın.

DÖRT: Nabza göre şerbet verilebilir ama nabza bakarak psikiyatrik hastalık tahmini yapılamaz.

Kaynak:

http://www.nytimes.com/2016/10/26/well/live/resting-heart-rate-may-predict-future-mental-ills.html

Makale: http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2436277

Siz de yorumunuzu paylaşın: