D VİTAMİNİ ÖNEMLİ BİR STEROİD HORMONDUR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Prof. Dr. Canan Karatay‘ ın yazısı:

D Vitamini, Dr. Eugene Smith’e göre, immüniteyi ve inflamasyonu regüle eden yani düzenleyen önemli bir hormondur [1].

D vitamini aslında bir vitamin bile değildir, bir steroid hormondur. Tüm vücut hücrelerimizde 2000 adete yakın, D vitamini reseptörü bulunur. D vitamini kemik ve kas gelişimi dışında insan vücudunda 2000 geni kontrol eden hayati bir hormondur [2].

Hepimiz biliyoruz ki, güneşin ultraviole B, (UVB) ışınları ile, cildimizde meydana gelen gün ışığı hormonudur. Cildimizde yapımından sonra, karaciğer ve böbreklerimize gider ve bu organlarda aktive hale gelerek hücrelerimizde bulunan, D vitamini reseptörlerini uyarır.

Vücudumuzda üretilemiyen maddelere VİTAMİN adı veriyoruz. 1900 yılların başlarında, A, B, C vitaminleri keşfedildikten sonra, Cholecalciferol gibi bir kimyasalın, canlı organizma da üretildiği ortaya çıkınca, buna da D vitamini adı verilmiştir. Bu nedenle A, B, C gibi vitaminlerin, takviyesinden bahsedilir. D Vitamininin takviyesi olmaz, organizma bir çok nedenden dolayı yeterli düzeyde yapamıyorsa, hastalıkların mutlaka D vitamini ile tedavi edilmesi gerekir.

Organizmada sürekli bir hormon olarak kullanıldığı için, ve sürekli tüketildiği için sürekli olarak azalır. Bu nedenle de toksik düzeyi henüz görülmemiştir [3]. Asıl diğer vitaminlerden en önemli farkı da budur. Organizmada süreklü kullanılır olduğundan dolayı, diğer vitaminler gibi birikimi olmaz.

Yağda eriyen bir vitamin olduğu için, doğal köy tereyağı, soğuk sıkım zeytin yağı, doğal yağlı balık yağları gibi, hayvansal katı yağlar, kuyruk yağı gibi, sağlıklı yağlar yenilmediğinde organizmaya giremez, girerse de bağırsaklardan emilemez.

Yiyecek ve içeceklerin D vitamini içeriğini artırmak için kullanılan D vitamini, bitki ve mayadan elde edilen vitamin D2’dir : ergocalciferol (vitamin D2) [4]. Cildimizde UVB ile üretilen Vitamin D3: cholecalciferol (vitamin D3) –hayvansal yağlarda ve yağlı balıklarda bulunur- Kanımızda ölçülen D vitamini, total olarak D2 ve D3’ün toplamı olan 25(OH) D vitamindir.

Bir kerede 100.000 ünite ağızdan alındığı zaman, kanda ölçülen 25 (OH) D vitamin değerinin, günler ve haftalar içinde giderek azaldığı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu grafikte optimum D 25 (OH) D vitamini 80 nmol/L olarak verilmektedir. ((100nmol/l = 40 μgr/l).

IU birimi ise şu şekilde ifade edilmektedir: (Vitamin D: 1 IU is the biological equivalent of 0.025 mcg cholecalciferol or ergocalciferol)

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN SAĞLIK SORUNLARI NELERDİR?

Kısaca özetliyecek olursak, D vitamini eksikliği ya da yetersizliği hangi sağlık sorunları riskini artırmaktadır:

1. D vitamini eksikliği insülin direncini artırır ve pankreasın insülin üreten beta hücrelerinde fonksiyon bozukluğu nedenidir. Bu nedenle şeker hastalığı riskini artırmaktadır [5].

2. D vitamini eksikliği olan kişilerde, insülin yapımı inhibe olur. D vitamini tedavisi ile inhibisyon ortadan kalkar ve beta hücrelerinden gerekli düzeyde insülin salgılanmaya başlar. Harvard Tıp Fakültesi Beslenme Bölümümde yapılmış olan Nurses Health Study adlı çalışmanın sonucunda, 20-80 yaşlarında olan 83,779 kadında, D vitamini düşük olanlarda DM2 riskinin arttığı gösterilmiştir. Aynı çalışmada, D vitamini tedavisi yapılarak, D vitamininin yükseltildiği vak’alarda DM2 riskinin % 55 oranında azaldığı da bildirilmiştir.

3. Kositsawat et al yaptıkları araştırma sonucu, HbA1c  değerleri yüksek olan kişilerde mutlaka D vitamini düzeylerinin kontrol edilmesini öneriyorlar.

4. Danescu et al. da gebelerde ve çocuklarda D vitamini düzeylerinin yüksek olması Tip 1 DM’nin gelişmesini önlediğini göstermişlerdir.

5. ABD’de 2015 Ocak ayında yayınlanmış olan, SCIENTIFIC REPORT OF THE 2015 DIETARY GUIDELINES’da; Gebelerde D vitamininin son derece önemli olduğunu açıklanmıştır. Adı geçen raporda, anne adaylarında ve gebelerde D Vitamini eksikliği, gebelik şekeri, bebeklerde solunum sistemi hastalıkları, prematüre doğum, pre-eklampsi ve çocuklarda otism hastalıklarının oluşması nedeni olarak bildiriimiştir.

6. D vitamini düşük olan hamilelerin bebeklerinde OTİZİM  oranı yüksek oranda bulunmuştur [6] [7].

7. D Vitamini düşük olan gebelerin bebeklerinde TİP 1 DM ve otizm spekturumu geliştiği senelerden beri bilinmektedir [8].

8. Bir çok bilimsel çalışmada, D vitamini bebeklerde solunum sisteminin gelişmesi, beyin ve sinir sisteminin gelişmesi ve tabii ki, kemik ve kas, ve tüm organların gelişmesi için, gerekli olan temel ve hayati bir hormon olarak bildirilmiştir [9] [10].

9. Avustralyada 901 adet 18 haftalık gebenin 323’ünde (%36) D vitamini düşük düzeylerde bulunmuştur. Annelerinde D vitamini düşük olan çocuklarda 6 yaşlarında solunum sistemi hastalıkları, 10 yaşlarında öğrenme bozuklukları ve ergenlik çağında da gelişme gerilikleri olduğu bildirilmiştir [11].

10. Kanserlerden, kalp hastalığına, obezite, diyabet, kısırlığa, artritleri de kapsayan geniş bir yelpazeyi içeren hastalıkların altında D vitamini eksikliği yatmaktadır [12]. Bu nedenlerle, sağlık açısından D Vitamini bir ‘super star’ olarak kabül edilmektedir.

11. Bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişilerde, oto-immün hastalıkların sık görülmesinin temelinde de D-vitamini eksikliği bulunduğu, bir çok bilimsel çalışma ile bilirilmiştir [13].

12. D vitamini metaboliti olan CALCİTROL’ün kanser hücrelerinin proliferasyonunu durdurarak, kanser hücrelerinin çoğalmasını önlediği bilimsel araştırmalarda bildirilmiştir. CALCİTROL’ün, tümör hücrelerini besleyen kan damarlarını azaltarak, tümor hücrelerinin ölümüne neden olduğu açıklanmıştır. Araştırmacılar, yaş ortalaması 58.7 olan meme kanseri tanısı koyulmuş 1666 kadının, yarısında D vitamini çok az, üçte birinde de D vitamini yetersiz olarak bulunduğunu bildirmişlerdir [14] [15]. Aynı çalışmada, 25 (OH)D vitamini değerleri tedavi ve beslenme ile en yüksek düzeylere çıkartılan kadınların yaşam süresinin uzadığını bildirmişlerdir.

 1. Kanda 25 OH) D vitamini azaldıkca prostat kanseri riskinin arttığı ve D vitamini ile prostat kanserinin tedavi edildiğini bildirmişlerdir [16] .

Bu grafikte, ağızdan her gün 10.000 Ü, 5.000 Ü  ve 1000 Ü alındığı zaman, kan 25 (OH) D vitamini değerleri, nmol/l olarak gösterilmektedir.  (100nmol/l = 40 μgr/l). IU birimi ise şu şekilde ifade edilmektedir: (Vitamin D: 1 IU is the biological equivalent of 0.025 mcg cholecalciferol or ergocalciferol). D vitamini hiç kullanmayanlarda , kan düzeyinin giderek optimum değerin altına indiğini görmekteyiz.

İleri yaşlarda, yüksek doz D vitaminini, günlük doz 50.000-100.000 IU birkaç hafta ya da birkaç ay kullanan kişilerin, senelerce çekmiş oldukları, osteomalazi, osteoporoz, kanser, MS, hipertansiyon,Tip 1 DM, RA,TBC, kardiyovasküler hastalıklar,infeksiyonlar, obezite, Alzheimer, demans, depresyon gibi kronik dejeneratif hastalıklarının iyileştiği gösterilmiştir [17]. MS gibi nörodejeneratif hastalıklarda da D vitamini tedavisinin önemli faydaları olduğu bildirilmiştir [18].

D VİTAMİNİ İLE TEDAVİNİN FAYDALARI NELERDİR ?

1. 1967 ve 2011 yılları arasında D vitamini eksikliği ve yetersizliği ile birlikte görülen hastalıklarla ilgili, ortalama 55.000 bilimsel araştırma yayınlanmıştır.

2. En başta hepimizin senelerden beri bildiği gibi D vitamini ile tedavi sonucu, bel, eklem ve kas ağrıları iyileşmektedir. Ağızdan alınan Günlük doz 4000-5000 IU’ye yükseltildiği zaman diz ve kas ağrılarının kalmadığı bildirilmiştir. Önerilen düşük günlük dozun tedavi etkisi olmadığı bildirildiği gibi, yüksek günlük dozun da toksik etkisi görülmemiştir [19] [20].

3. ABD’de yayınlanmış olan 2015 yılı sağlık önerilerini kapsamlı olarak içeren, SCIENTIFIC REPORT OF THE 2015 DIETARY GUIDELINES ADVISORY COMMITTEE, Advisory Report to the Secretary of Health and Human Services and the Secretary of Agriculture RAPORUNDA;

D vitamininin, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN EN DOĞAL SİLAHI olduğu bildirilmiştir. ‘Mega-dosing with vitamin D to fight      infection. Vitamin D has been proven to be a potent  promoter of innate immune function’ denilmektedir. Bu raporda Kısaca, bakteri, virüs,  mantarlar, parazitler,  mikobakteriler (Tüberküloz), Psödomonas Auroginosa gibi infeksiyöz ajanlara karşı D vitamini organizmalarda doğal anti- mikrobik  peptidlerin salgılanmasını tetiklediği   bildirilmektedir [21].

Bu bağlamda, tarihe karışmış olan, Heybeliada,  SüreyyaPaşa ve Uludağ Kirazlı yayla sanatoryumlarında senelerce   güneşlenen ve tedavi olan binlerce, tüberkülozlu hastanın iyileştirildiğini de hatırlatmamız yerinde olur sanıyorum.

4. Otoimmün hastalıkların riskinin, D vitamini eksikliği ve düşüklüğü olan kişilere daha yüksek oranda görüldüğü de bilimsel çalışmalarda bildirilmektedir [22].

5. D Vitamini, menaquinone- 7 (K2 vitamini) ile birlikte alındığı zaman, gün ışığı vitamininin sonsuz faydaları olduğu bilinmektedir. Vitamin-K2, kanımızdaki kalsiyumun kemiklere girmesini sağlayan proteinlerin, ko-faktörü olarak görev yapan önemli bir hormondur. D vitamini, kemiklerimizde bulunan osteoblast denilen hücrelerin, osteocalcin salgılamasını   Osteocalsin, ortamda K2 vitamini olduğu zaman, kalsiyumu damarlardan ve yumuşak dokulardan uzaklaştırır ve kemiklerde depo edilmesini sağlar. Ateoskleroz, damar sertliği önlendiği gibi, korkulanın aksine renal kalkül oluşumu da önlenir [23] [24] [25].

6. 2014 yılında Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, dergisinde yayınlana birbilimsel çalışmada, D vitamini Eksikliğinin ŞİZOFRENİ RİSKİNİ İKİYE KATLADIĞI bildirilmiştir.

7. D Vitaminin diş çürüklerini önlediği gösterilmiştir.

The Vitamin That Prevents Cavities

ATLETLER DE D VİTAMİNİ FAYDALARI NELERDİR ?

Atletlerin fiziki performanslarını artırdığı, olimpiyatlarda altın, gümüş madalyaları toplayan atletlerin başarılarının altında UVB ile, muntazam olarak, 1930 yıllarından beri, banyo yapmış oldukları bildirilmiştir. Sporculara ve atletlere bir çok faydalar sağladığı da bildirilmektedir.

1.Vitamin D May Help Prevent Injuries in Athletes

SPORCULARDA SAKATLANMAYI ÖNLER

New research has suggested that insufficient levels of the vitamin Bilimsel araştırmalar D vitamini düşük olan atletlerin daha çok sakatlandıklarını göstermiştir.

2. Diğer bir çok faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür.

Faster reaction time: Atletlerde reaksiyon zamanını kısaltmaktadır.

Far fewer colds/flus during the winter : Kış aylarında atlerin sık sık grip ve nezle olmalarını önler.

Less sore/tired after a workout: Antremanlardan sonra ağrılar, sızılar ve yorgunluğuönler.

Fewer micro-cracks and broken bones: Mikro-yırtılmaları ve mikro çatlakları önler.

Bones which do break heal much more quickly: Kırık ve çııklar daha hızlı iyileşir.

Increased VO2 and exercise endurance Feb 2011: Egzersize dayanıklığı ve Oksijen kullanımını artırır.

Indoor athletes especially need vitamin D: Özellikle kapalı salon atletlerinin gereksinimi daha fazladır.

Professional indoor athletes are starting to supplement with vitamin D or use vitamin D beds: Profesyonal salon atletleri D vitamini takviyeleri almaya ve D Vitamini (UVB) yataklarını kullanmaya başlamışlardır.

Olympic athletes have used UV/vitamin D since the 1930’s

The biggest gain from the use of vitamin D is by those who exercise less than 2 hours per day: Olimpiyatlarda yarışan atletler 1930 yılından beri D vitamini kullanmışlardır. Özellikle günde 2 saattan az çalışmalar yapanlar, D vitamini almışlardır.

Reduced muscle fatigue with 10,000 IU vitamin D daily: Aşırı kas yorgunluğu, günde 10.000 IU vitamin D kullananlarda azalmıştır.

Muscle strength improved when vitamin D added: 3 Meta-analysis: Vitamin D kullanan atlerde, 3 Meta analiz incelendiğinde, kas gücünün daha iyi oluştuğu gösterilmiştir.

Sports and Vitamin D category 130 items: Spor ve Vitamin D kategorisinde 130 madde daha bulunmaktadır.  Meraklılar, ve arzu eden özellikle atletler ve sporcular ve antrenörler inceleyebilirler.

YAŞLILARDA D VİTAMİNİN FAYDALARI VAR MIDIR?

1. Peri menapoz ve menapoz süresinde ve ileri yaşlarda D vitamini ihtiyacı artmaktadır.

Menopause Means You Need More Vitamin D

2. Vitamin D Helps Women Live Longer

Yaşlı kadınlarda dengesizliği önlediği ve mortaliteyi % 6 oranında azalttığı Cochrane raporunda bildirilmiştir [26].

SON SÖZ:

1. Koruma krem ve solüsyonları kullanmadan, cildin yanmadan, hafif kızarması, gölgemizin en kısa olduğu, öğle saatlerinde güneşlenmek, gün ışığı vitamininin cildimizde üretilmesi için yeterli olmaktadır.

2. Hava kirliliği olmayan bölgelerde, öğle güneşinde 20 dakika içinde derimizde, cildimizin güneş gören açık alanına bağlı olarak, cildimizde 10.000-25.000 IU D vitamini üretilir. Toksik etkisi olmadığını biliyoruz.

3. UVB cilt kanserine neden olmaz. Daha öncede açıkladığımız gibi, UVB anti-inflamatuar ve anti-kanserojendir.

4. Cilt kanserinin neden olan, UVA ışınlarıdır. Sabah erken saatlerde ve akşam geç saatlerde güneşlenmek, yatay gelen UVB ışınları atmosfer tarafından, abzorbe edilir, ama güneş ışığında bulunan kanser yapan UVA ışınları cildimize ulaşır ve kızarıklık yapar.

5. Ekvatordan kuzeye ve güneye, kutuplara doğru uzaklaştıkca, güneşin ışınları yatay olarak atmosferden geçerek geleceğinden, UVB atmosferde abzorbe edildiğinden dolayı, gün ışığı vitamini yeterli derecede cildimizde ulaşamaz ve yeterli düzeyde üretilemez.

6. Bu nedenle özellikle kış aylarında, kuzey ve güney ülkelerinde D vitamini düzeyinde azalma olur, kış mevsiminde sık hastalanmamızın bir nedeni de budur.

7. Hava kirliliğinin aşırı olduğu şehirlerde de bu nedenle, cildimizde yeterli düzeyde D vitamini üretilemez.

8. Cam arkasında güneşlenmenin de bu nedenle hiç bir yararı olmamaktadır.

SONUÇ:

D vitamini son derece önemli bir hormondur. Ülkemizde pandemi şeklinde D vitamini eksikliği mevcuttur. Eksikliği ve yetersizliği 7’den-70’e bir çok tehlikeli hastalık riskini artırmaktadır. D vitamini kanında yüksek olan (>100 ng/ml) olan kişler hastalıklardan uzak, dinç ve rahat yaşarlar.

KAYNAKLAR:

1. Armas LAG. Et al. Vitamin D2 is much less effective than vitamin D3 in humans. J Clin Endoc and Met 2004;89:5387-81.

2. Bodnar LM. Et al. High prevalance of vitamin D insufficiency in black and white pregnant women residing in northeren US and their neonates. J of Nutrition 2007;137.447-57.

3. SCIENTIFIC REPORT OF THE 2015 DIETARY GUIDELINES ADVISORY COMMITTEE, Advisory Report to the Secretary of Health and Human Services and the Secretary of Agriculture.

4. Tukaj CP: Adequate level of Vitamin D is essential for maintaaining good health. High Med Dosw. 2008 Oct 9;62:502-10. Review.

5. Chiu KC., et al. Hypovitaminosis D associated with insulin resistance and beta cell dysfunction. Am J Clin Nutr. 2004 May;79(5):820-5.

6. Hypponen E. Et al:Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 358:1500-1503, 2001.

7. Schroth RJ., et al. Prenatal Vitamin D And Dental Caries In Infants. Pediatrics, 2014.8. Ziğitus CS: et al.Vitamin D supplementation in early childhood and risk of type 1 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child 93:512-517, 2008.

9. Gregory JM., et al. Incorporating type 1 diabetes prevention into clinical practice 28:61-70, 2010.

10. Prue H.,et al. Vitamin D in Fetal Development: Findings From a Birth Cohort Study. Published online December 15, 2014. (doi: 10.1542/peds.2014-1860)

11. Khalsa Soram., the VITAMIN D SOLUTION. 2009.ISBN 978-1-4019-2470-6.

12. Aydın, 7’den 70’e Taş Devri Diyeti. Hayykitap.

13. Thacher, T. et al. Vitamin D insufficiency. Mayo Clinic Proc 86:50-60, 2011.

14. Camargo Jr Ca. Et al. Prospective study of maternal intake of vitamin D during pregnancy and risk of wheezing illnesses in children at age 2 years. J of Allergy and Clin Immunology 2006;117;721-22.

15. Camargo Jr Ca. Et al. Maternal intake of vitamin D during pregnanccy and Risk of recurrent wheeze in children at 3 y of age. Am J Clin. Nutr 2007;85(3).788-95.

16. Childhood Asthma Is a Fat-Soluble Vitamin Deficiency Disease. J Clinical and Experimental Allrgy. 2009.

17. Hyppönen E. Et al. Intake of Vitamin D and Risk of Type 1 Diabetes: A birth-cohort study. Lancet 2001;358:1500-1503.

18. Munger KL:, et al. Vitamin D intake and Incidence of Multiple sclerosis. Neurology 2004;62(1): 60-65.

19. Eyle DW. Et al.Distribution of Vitamin D receptor and alfa-hydroxylase in human brain. J of Chemical Neuroanatomy 2005;29:21-30.

20. Bodnar LM., et al. Maternal vitamin D deficiency is associated with bacterial vaginosis in the first trimester of pregnancy. J of Nutrition 2009 Jun;139(6).

21. Holick MF. THE VITAMIN D SOLUTION A 3-Step Strategegy to Cure Our Most Common Health Problems.Plume. Publihed by Penguin Group. March 2011. USA.

22. Bowles JT. Vitamin D3 Miracle. JT Bowles Publishinh LLC. The Miraculous Results of Extremely High Doses of the Sunshine Hormone Vitamin D3: My experiments with Huge Doses of D3 from 25.000 to 50.000 t0 100.000 IU a DAY Over a One Year Period.

23. Holick MF. THE VITAMIN D SOLUTION A 3-Step Strategegy to Cure Our Most Common Health Problems.Plume. Publihed by Penguin Group. March 2011. USA.

24. Aloia Jr. Et al. Epidemic İnfluenza and vitamin DEpidemiology and Infection 2007;12.1-4.

25. Cannell JJ. Et al. Epidemic influenza and Vitamin D Epidemiology and Infection 2006;134(6):1129-40.

26. Ginde AA. Et al. Association between serum 25-hydroxyvitamin D level and upper respiratory tract infection in the Third National Health and Nutrition Examination survey. Arch of Int Med 2009 Feb 23;169(4):384-90.

27. Liu PT.et al. Toll-like rteceptor triggering of a vitamin D-mediated human antimicrobial response. Science 2006;311:1770-73.

28. Mathieu C. Et al. Vitamin D and type 1 diabetes mellitus: State of the art. Trends in Endoc and Met 2005;16:261*66.

29. Song Yao, et al. Association of Serum Level of Vitamin D at Diagnosis With Breast Cancer Survival. A case-cohort Analysis in the Pathways Study. JAMA Oncol. Published online November 10, 2016. Doi:10.1001/jamaoncol.2016.4188.

30. Feldman et al. Nature Reviews Cancer, doi:10.1038/nrc3691, published online 2014.

31. Adams JS, et al. Clin Endocrinology Metab.2010 Feb; 95(2): 471-8. Vermeer. C., et al. Beyond deficiency:potential benefits of increased intakes of vitamin K for bone and cardiovascular health. Eur J Nutr 2004, 43:325-35.

32. Booth SL. Skeletal function of vitamin K-dependent proteins not just for clotting anymore. Nutr Rev 1997, 55(7):282-84.

33. Van Summeren MJ., et al. The effect of menaquınone-7, (vitamin-K2) supplementation on osteocalcin carboxylation in healthy prepubertal childeren. Br J Nutr 2009 Oct, 102(8):1171-78. Epub. 2009 May 19.

NOT:

1. nmol/l değerinin ng/ml değerine dönüştürmek için: nmol/l değeri 2.5 ile bölmek gerekiyor. Örnek verecek olursak: 50nmol/l = 20ng/ml ( (50÷2.5).

2. ng/ml değerini, nmol/l değerine dönüştürmek için ng/ml değeri 2.5 ile çarpılır. Örnek verecek olursak: 20 ng/ml = 50 nmol/l (20 x 2.5).

ABD’de değişik organizasyonların kabül ettiği değerler:

 

  Vitamin D Council Endocrine Society Food and Nutrition Board Testing Laboratories
Deficient 0-30 ng/ml 0-20 ng/ml 0-11 ng/ml 0-31 ng/ml
Insufficient 31-39 ng/ml 21-29 ng/ml 12-20 ng/ml  
Sufficient 40-80 ng/ml 30-100 ng/ml >20 ng/ml 32-100 ng/ml
Toxic >150 ng/ml      


Prof. Canan Karatay

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı

Uluslararası D Vitamini Konseyi Üyesi

[1] E. Shippen. Vitamin D and Infectioud Diseases.LDA Lyme Disease Association Conference. 2010.

[2] Tukaj CP: Adequate level of Vitamin D is essential for maintaining good health. High Med Dosw. 2008 Oct 9;62:502-10. Review.

[3] SCIENTIFIC REPORT OF THE 2015 DIETARY GUIDELINES ADVISORY COMMITTEE, Advisory Report to the Secretary of Health and Human Services and the Secretary of Agriculture. First Print. 2015.

[4] Armas LAG. Et al. Vitamin D2 is much less effective than vitamin D3 in humans. J Clin Endoc and Met 2004;89:5387-81.

[5] Chiu KC., et al. Hypovitaminosis D associated with insulin resistance and beta cell dysfunction. Am J Clin Nutr. 2004 May;79(5):820-5.

[6] Khalsa Soram., the VITAMIN D SOLUTION. 2009.ISBN 978-1-4019-2470-6.

[7] A. Aydın, 7’den 70’e Taş Devri Diyeti. Hayykitap.

[8] Hypponen E. Et al:Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 358:1500-1503, 2001.

[9] Schroth RJ., et al. Prenatal Vitamin D And Dental Caries In Infants. Pediatrics, 2014

[10] Karatay, Anne Adayları ve Hamileler İçin Karatay Diyeti. 2015 hayykitap.

[11] Prue H.,et al. Vitamin D in Fetal Development: Findings From a Birth Cohort Study. Published online December 15, 2014. (doi: 10.1542/peds.2014-1860)

[12] Thacher, T. et al. Vitamin D insufficiency. Mayo Clinic Proc 86:50-60, 2011.

[13] Mathieu C. Et al. Vitamin D and type 1 diabetes mellitus: State of the art. Trends in Endoc and Met 2005;16:261*66.

[14] Song Yao, et al. Association of Serum Level of Vitamin D at  Diagnosis With Breast Cancer Survival. A case-cohort Analysis in the Pathways Study. JAMA Oncol. Published online November 10, 2016. Doi:10.1001/jamaoncol.2016.4188.

[15] D. Feldman et al. Nature Reviews Cancer, doi:10.1038/nrc3691, published online 2014.

[16] COLEMAN GROSS. TREATMENT OF EARLY RECURRENT PROSTATE CANCER WITH 1,25-DIHYDROXYVITAMIN D3 (CALCITRIOL). Urology, June 1998 Volume 159, Issue 6, Pages 2035–2040

[17] Bischoff-Ferrari HA. Et al. Higher 25-hydroxyvitamin D concentrationa are associated with better lower-extremety function in both active and inactive persons aged ≥ 60 y.Am J of Clin Nutr 2004;80(3):752-58.

[18] Hernan MA. Geographic variation of MS incidence in two prospective studies of US women. Neurology 1999; 51:1711-18.

[19] Holick MF. THE VITAMIN D SOLUTION A 3-Step Strategegy to Cure Our Most Common Health Problems.Plume. Publihed by Penguin Group.  March 2011. USA.

[20] Bowles JT. Vitamin D3 Miracle. JT Bowles Publishinh LLC. The Miraculous Results of Extremely High Doses of the Sunshine Hormone Vitamin D3: My experiments with Huge Doses of D3 from 25.000 to 50.000 to 100.000 IU a DAY Over a One Year Period.

[21] Vitamin D, Regulatory Hormone of Immunity and Inflammation – Implications in Chronic

Infectious Diseases. Lyme Disease Association Conference 2010. Eugene Shippen, M. D.

[22] Adams JS, et al. Clin Endocrinology Metab.2010 Feb; 95(2): 471-8.

[23] Vermeer. C., et al. Beyond deficiency:potential benefits of increased intakes of vitamin K for bone and cardiovascular health. Eur J Nutr 2004, 43:325-35.

[24] Booth SL. Skeletal function of vitamin K-dependent proteins not just for clotting anymore. Nutr Rev 1997, 55(7):282-84.

[25] Van Summeren MJ., et al. The effect of menaquınone-7, (vitamin-K2) supplementation on osteocalcin carboxylation in healthy prepubertal childeren. Br J Nutr 2009 Oct, 102(8):1171-78. Epub. 2009 May 19.

[26] The Cochrane Library, found that vitamin D3 seems to reduce mortality by 6 percent. An international team of researchers has found a connection between vitamin D and an increased survival rate in elderly woman.

MEME KANSERİ VE VİTAMİN D ÇALIŞMALARI.

[1] Bauer, S.R., Hankinson, S.E., Bertone-Johnson, E.R., et al. Plasma vitamin D levels, menopause, and risk of breast cancer: dose-response meta-analysis of prospective studies. Medicine 2013;92:123-131.

[2] Grant WB. 25-Hydroxyvitamin D and breast cancer, colorectal cancer, and colorectal adenomas: case–control versus nested case–control studies, Anticancer Res. 2015;35(2):1153-60.

[3] Kim Y, Je Y. Vitamin D intake, blood 25(OH)D levels, and breast cancer risk or mortality: a meta-analysis. Br J Cancer. 2014 May 27;110(11):2772-84. doi: 10.1038/bjc.2014.175. Epub 2014 Apr 8.

[4] Lim ST, Jeon YW, Suh YJ. Association between alterations in the serum 25-hydroxyvitamin d status during follow-up and breast cancer patient prognosis. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(6):2507-13.

[5] Moukayed, M. and W.B. Grant, Molecular link between vitamin D and cancer prevention. Nutrients, 2013. 5(10): p. 3993-4021.

[6] Tretli, S., Schwartz, G.G., Torjesen, P.A., Robsahm, T.E. Serum levels of 25-hydroxyvitamin D and survival in Norwegian patients with cancer of breast, colon, lung, and lymphoma: a population-based study. Cancer Causes Control. 2012;23(2):363-70.

[7] Mohr SB, Gorham, E.D., Kim, J., et al. Meta-analysis of vitamin D sufficiency for improving survival of patients with breast cancer. Anticancer Res. 2014 Mar;34(3):1163-6.

[8] Moukayed, M. and W.B. Grant, Molecular link between vitamin D and cancer prevention. Nutrients, 2013. 5(10): p. 3993-4021.

[9] Lappe, J,M,, Travers-Gustafson, D., Davies, K.M., et al. Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk: results of a randomized trial. Am J Clin Nutr 2007;85:1586-91.

[10] Bolland, M.J., Grey, A., Gamble, G.D., Reid, I.R., Calcium and vitamin D supplements and health outcomes: a reanalysis of the Women’s Health Initiative (WHI) limited-access data set. Am J Clin Nutr, 2011. 94(4): p. 1144-9.

 

Yazı için 4 yorum yapılmış:

 1. Canan Karatay dedi ki:

  Yeni doğan sarılığı D vitamini eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

  Bu nedenle yeni doğanların fizyokojik sarılığının düzeltilmesi için, UVB ışığı yataklarında tedavi edilmektedir!

 2. Turhan Kara dedi ki:

  D vitaminin faydaları üzerine binlerce makale yüzlerce kitap yazılabilir. Bunların çokluğu bir şey ifade etmez. Kolesterol haplarının da çok yararlı olduğuna dair onbinlerce araştırma var da ne oluyor? zaten kimse vitamin d gereksizdir olsa da olur olmasa da olur demiyor. Mesele şudur: Normal vitamin de seviyesi nedir, bunu kim belirler, neden d vitamini konseyi var da c vitamini, e vitamini, b vitamini, k vitamini konseyi yok. nedir bu konsey komedisi????
  vitamin d eksikliği ile bir arada olan hastalıklarda d vitamini eksikliği sebep midir sonuç mudur, yüksek kan d vitamini seviyelerini gerçekten bu hastalıkları önlediği gösterilmiş midir, falan filan.

 3. Asistan doktor dedi ki:

  Çok emekli bir yazı teşekkürler, saygı duyarım ama Bu 55 bin yayın içinde acaba vitamin d seviyeleri eksik olan iki grubu bir gruba vitamin d bir gruba plasebo vererek uzun süreli takip eden ve vitamin d alanlarda hastalık ve ölüm oranlarının gerçekten düşük olduğunu ispatlayan bir araştırma var mıdır bunu merak ettim. d vitamini desteklerinin işe yarayıp yaramadığı ancak bu şekilde gösterilebilir. Ben aradım bulamadım. Canan Karatay Hocamız cevaplarsa sevinirim.

 4. Doktor Faruk dedi ki:

  Big pharmaya demediğini bırakmayan Canan Karatay vitamin üreticileri hakkında tek bir söz söylemiyor. Acaba neden, neden?

Siz de yorumunuzu paylaşın: