ÇOCUKLARDA ATEŞLİ HAVALE İÇİN KORUYUCU İLAÇ TEDAVİLERİ

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

 

Bilimsel Tıbbi Haber Gazetesi Kanıtlar‘ dan:

Arka plan

Çocuklarda ateşle birlikte nöbet geçirme sık görülür 6 yaş altı 30 çocuktan birini etkiler. Ortalama olarak nöbet geçiren üç çocuktan biri en az bir daha geçirir. Nöbet geçiren çocuklarda önleyici olarak kullanılan ilaçların (antiepileptikler), ateş düşürücülerin (antipiretikler) ve çinko oksidin etkisine dair kanıtları derledik.

Amaç

Bu ilaçların kaç çocukta nöbeti ya da tekrarını önlediği ya da istenmeyen etkiler yaptığını anlamayı hedefledik.

Metot

Derlemeye toplam 4256 çocukla yürütülen 30 araştırmayı dâhil ettik. En az bir ateşli havale geçiren çocuklar çalışmadaki tedaviyi alan ve almayan gruplara ayrıldı. Çalışma gruplarında 6 ay ile 6 yaş arasındaki değişik zaman aralıklarında tekrarlayan nöbet olup olmadığı ve istenmeyen ilaç etkileri kaydedildi

Sonuçlar

Antiepileptik ilaçlarla ilgili çalışmalarda tasarım kalitesi ve sağladıkları kanıtlar çoğunlukla düşük ya da çok düşüktü. Aşikâr kayırma hatası riskine yol açtığı bilinen kötü metotlar kullanıldı. Bu, çocukların kıyaslama gruplarına ayrılması ve bu yerleşimin nasıl rastgele yapıldığıyla ilgiliydi. Diğer sorun da anne baba/doktorun her çocuğun hangi grupta olduğunu bilmesiydi.

Antipiretikler ve çinko çalışmalarının kalitesi daha iyiydi, orta ile yüksek arası kalitede kanıt sağladı.

Çinko tedavisi fayda getirmedi. Çocukları ateşli oldukları sırada antipiretik ilaçlarla ve antiepileptiklerin çoğuyla tedavi etmek de fayda sağlamadı.

Arada anlamlı sonuç görüldü. İstatistikte bu, sonucun şansa bağlı olması ihtimalinin 1/20’den daha az olduğu anlamına gelir. Örneğin aralıklı verilen diazepam, 6 – 48 ay arasındaki izlem zamanlarında tekrarlayan nöbetlerde 1/3 kadar azalmaya yol açtı. Sürekli fenobarbiton tedavisi nöbet tekrarlarında; 6, 12 ve 24 aylarda anlamlı derecede azalmayla sonuçlandı, 18 ve 60-72 aylarda azalma görülmedi.

Ancak nöbetlerde tekrarlama zaten çocukların sadece üçte birinde görüldüğünden; bu, sadece bir çocukta nöbet tekrarını önlemek için 16 çocuğun bir yıldan fazla tedavi edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Febril nöbetler zararlı olmadığından bu anlamlı (istatistiksel anlamda) bulguları önemsiz görüyoruz. İlaçların ters etkileri sık olduğundan bu görüş özellikle doğru. İki çalışmada fenobarbitonla tedavi edilen çocuklarda kavrayış skorları daha düşük bulundu. Genel olarak fenobarbiton ve benzodiyazepinle tedavi edilen gruplarda çocukların üçte birinde ters etkiler kaydedildi. 2011 yılında yayınlanan bir çalışmada klobazam tedavisinde bulunan faydanın, bu bulgunun güvenilir olduğunu göstermek için tekrarlanması gerekiyor.

Yazarların kararı

Ateşli havale geçiren çocuklarda çinko, antiepileptik veya antipiretik ilaçlarla ne sürekli ne de aralıklı tedavi tavsiye edilebilir. Nöbetleri göreni korkutabilir. Ebeveyn ve ailenin uygun tıbbi hizmet iletişimi sağlayarak; nöbet tekrarları, ilk yardım tedavisi ve en önemlisi olayın iyi huylu doğası hakkında bilgi verilerek desteklenmesi gerekir.

Kaynak: https://www.kanitlar.com/single-post/2017/03/04/%C3%87ocuklarda-Ate%C5%9Fli-Havale-%C4%B0%C3%A7in-Koruyucu-%C4%B0la%C3%A7-Tedavileri

Siz de yorumunuzu paylaşın: