ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİ BAKTERİLER SİYASET GÜNDEMİMİZE GİRER Mİ?

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Başkan Obama, giderek büyümekte olan “antibiyotiklere dirençli bakteriler” (superbug= süper mikroplar) meselesine karşı savaşta 1.2 milyar dolarlık 5 senelik bir eylem plânı uygulamaya koyacağını açıkladı.

National Action Plan for Combating Antibiotic-Resistant Bacteria” adlı plâna göre, bu işe tahsis edilen meblağı iki misline çıkaracak olan bu paranın Başkan’ ın 2015 bütçesinden kullanılabilmesi için Kongre’ nin onayı gerekiyor.

Bu plân sayesinde dirençli bakterilerin ülke çapında tespiti, bildirilmesi ve bunların DNA veri tabanlarının oluşturulması, daha çabuk sonuç veren testlerin ve yeni antibiyotik ve aşıların geliştirilmesi hedefleniyor.

Temel amaç, bu enfeksiyonlar için ihtiyaç duyulan antibiyotiklerin kullanımını azaltarak dirençli bakterilerin çoğalma ve yayılmalarını önlemek.

İlk aşamada 2020’ ye kadar, muayenehanelerde yazılan antibiyotiklerin yüzde 50’ sinin hastanelerde yazılanların ise yüzde 20 azaltılması plânlanıyor.

Her sene en az 23 bin kişi ölüyor

USA’ da her sene en az 2 milyon insanda antibiyotiklere dirençli bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar görülüyor ve 23 bin kişi de bu yüzden hayatını kaybediyor.

Süper mikropların ortaya çıkması ve artmasının sebepleri içinde besi hayvancılığında antibiyotik kullanımı ilk sırada geliyor.

USA’ da üretilen antibiyotiklerin yüzde 85’ i besi hayvancılığında kısa zamanda daha fazla ürün almak için kullanılıyor.

Bizde ise üreticilerimizin açıklamalarına göre ister inanın ister inanmayın bu amaçla antibiyotik kullanılmıyor.

Gereksiz antibiyotik yazılıyor

Doktorların defansif tıp, bilgi tecrübe eksikliği, aşırı iş yükü gibi çok çeşitli sebeplerle gereksiz antibiyotik yazmaları da halledilmesi gereken önemli problemlerdendir.

Hastalardan gelen antibiyotik yazdırma baskısının da sadece bize özel bir durum olduğunu sanmayın.

Bakın, Dr. Sandra Fryhofer neler söylüyor:

“Antibiyotik verilmediğinde sanki iyi sağlık hizmeti alamadığı sanan bazı hastalar antibiyotik yazması için doktorlara büyük baskı yapıyorlar. Bu doğru değil”.

Gelelim neticeye

Antibiyotiklere dirençli bakteriler USA ve diğer ülkelerin olduğu gibi aynı zamanda bizim de sorunumuz.

Bakalım şu günlerde seçim beyannamelerini açıklayan partilerimiz içinde “antibiyotiklere dirençli bakterileri” dert eden, bununla ilgili tedbir ve tavsiyelerde bulunan biri çıkar mı?

Çıkarsa helâl olsun, oyum onların!

Kaynak

http://edition.cnn.com/2015/03/27/health/obama-antibiotic-resistance/index.html

Siz de yorumunuzu paylaşın: