BAZI KALP İLAÇLARI, SICAK HAVADA KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

İndependent Türkçe‘ deki yazım:

Koroner kalp hastalığı olan kişilerde koruyucu olarak tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan ilaçlardan biri beta blokerler, diğeri de aspirin gibi kanın pıhtılaşmasını engelleyen (antiplatelet) ilaçlardır.

Bunlardan beta blokerlerin hayatta kalma ve hayat kalitesini iyileştirebileceği, aspirin ve diğer antiplatelet ilaçların da kalp krizi riskini azaltabileceğine dair birçok araştırma vardır.

Ancak Nature Cardiovascular Research isimli tıp dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, ilaçların bu faydalarının kalp krizi riskinin daha yüksek olduğu sıcak havalarda geri tepebileceğini gösteriyor.

Araştırmada, antiplatelet ilaç kullanımının riski yüzde 63, beta blokerlerin ise yüzde 65 artırdığı, riskin her iki ilacı da alan hastalarda yüzde 75’e kadar çıktığı hesaplandı.

Risk, önceden koroner kalp hastalığı prevalansı daha düşük olan 25-59 yaş arasındaki hastalarda, 60-74 yaş arasında olan ve önceden koroner kalp hastalığı prevalansı daha yüksek olan hastalardan daha fazla bulundu.

Bu ilaçları kullanmayanlarda ise sıcak günlerde kalp krizi geçirme ihtimalinde herhangi bir artış tespit edilmedi.

Araştırma Almanya’da Augsburg şehrinde 2001-2014 senelerinde havaların sıcak olduğu mayıs eylül ayları döneminde ölümle sonuçlanmayan kalp krizi geçiren 2 bin 494 hastaya ait kayıtlar üzerinde yapıldı. 

Hava şartları kalp krizi riskini etkileyebilir

Hava şartlarının, özellikle de aşırı soğuk ve sıcağa maruz kalmanın kalp krizi ihtimalini artırabileceği biliniyordu.

Bu yeni araştırmada ise bu artışta ilaçların rolünün olup olmadığı mercek altına alındı ve bazı ilaçların ölümcül olmayan kalp krizleriyle ilişkili olabilecekleri görüldü.

Gelgelelim, elde edilen bu sonuçlar bir sebep-sonuç münasebetini göstermediği gibi bu ilaçların hataları kalp krizlerine daha yatkın hale getirdiğini söylemek de mümkün değil.

Bu sonuçlar, hastaların altta yatan kalp hastalığının hem bu ilaçların yazılmasını gerekli kılmasına ve hem de bunların sıcak havalarda kalp krizine daha fazla yatkın olmasına da bağlı ortaya çıkmış olabilir. 

Daha önce de statinler olarak bilinen kolesterol düşürücü ilaçların sıcak havalarda kalp krizi riskini 3 kat artırabileceği ortaya çıkmıştı.

Gelelim neticeye

İlaç kullanımı ve önceden var olan koroner kalp hastalığının etkilerini ayırt etmek için ileri çalışmalara gerek olmakla beraber gene de bu çalışmanın dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum.

Bu iki grup ilacı alan hastaların sıcak havalarda serin ortamlarda bulunmaya itina etmeleri; aşırı egzersizden kaçınmaları; göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı gibi şikâyetleri olduğunda mutlaka doktorlarına danışmaları yerinde olacaktır.

Kaynak: https://www.nature.com/articles/s44161-022-00102-z

Makale: Triggering of myocardial infarction by heat exposure is modified by medication intake

***

EK 1 (25.10.2023): Tip 2 diyabet hastası takip ve tedavi eden doktorlara çok önemli bir ikaz! Antipsikotik ilaçlar kalp-damar hastalığı olmayan tip 2 diyabetlilerde ani kalp durması (AKD) riskini neredeyse 3 kat ve özellikle makrolid ve florokinolonlar gibi QT aralığını uzatan bazı antibiyotikler riski neredeyse 2 kat artırıyor. Antipsikotik ilaçlar tip 2 diyabetli kişilerin yaklaşık %3’ü antibiyotikler %5 ila %10’u tarafından kullanılıyor. Ani kalp durması, tüm kardiyak ölümlerin %50’siyle ilişkilidir ve gelişmiş ülkelerdeki tüm ölümlerin %20’sinden sorumludur. AKD vakalarının %80’i ölümcüldür.

Makale: Common Meds Link to Sudden Cardiac Arrest in Type 2 Diabetes

Kaynak: https://www.medscape.com/viewarticle/997629

***

Siz de yorumunuzu paylaşın: