ONAM FORMUNUN İMZALANMASI CEZAİ SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAZ

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Kalp-damar cerrahisi uzmanı Dr. Mehmet Okan Özdemir‘in tivit dizisi:

Kişinin A.$.I Onam Formunu imzalaması Tıbbi Yanlış Uygulamalar açısından oluşacak mağduriyetlerde hiçbir şekilde cezai sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Ayrıca Onam Formlarında Tıbbi Uygulamanın“Deneysel Çalışma ve/veya FAZ 3-4 Çalışması”olduğuna dair bir ibare bulunmadığından..

Resim

gün gelir bu bağışıklama programı adı altında uygulananların #deneyselmRNAsıvıları olduğu gerçeği ortaya çıkarsa Onam Formu yok hükmündedir ve cezai sorumluluğu daha yüksektir. Hasta Hakları Yönetmeliği Tıbbi Araştırmalarda Rıza Madde 32- Hiç kimse; Bakanlığın izni ve kendi…

rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz. Tıbbi araştırmalardan beklenen tıbbi fayda ve toplum menfaati, üzerinde araştırma yapılmasına rıza gösteren gönüllünün hayatından ve vücut bütünlüğünün korunmasından üstün…

tutulamaz. Tıbbi araştırmalar, sadece, mevzuata göre araştırmada bulunmayan yetkili ve yeterli tıbbi bilgi ve tecrübeyi haiz olan personel tarafından, mevzuat ile belirlenmiş bulunan yerlerde yürütülür. Gönüllünün tıbbi araştırmaya rıza göstermiş olması, bu araştırmada…

görev alan personelin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Madde 36- Özel mevzuatına göre izin veya ruhsat alınmış olsa dahi, sırf tıbbi araştırma amacı ile hasta üzerinde kendi rızası ve Bakanlığın izni bulunmaksızın hiçbir ilaç ve terkip kullanılamaz. İlaç ve terkiplerin…

tıbbi araştırmada kullanımı, 29/11/1993 tarihli ve 21480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Kaynak: https://twitter.com/opdrokanozdemir/status/1618916853673496578?s=20&t=V3YnZjTdxX23Qzv0qWv_Xg

***

Siz de yorumunuzu paylaşın: