SİGARA VE KANSER

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla

Sigara içilmesi, ortalama olarak tüm kanserlerin üçte birinden sorumludur. Bir başka deyişle, bugün kanser teşhisi konan her 3 kişiden birinde sebep sigara daha doğrusu tütündür.
Sigarada dumanında bulunan 40’ dan fazla maddenin kansere yol açtığı bilinmektedir. Bunlar içinde en önemlileri poliaromatik hidrokarbonlar, heterosiklik hidrokarbonlar, nitrozaminler, aromatik aminler, aldehitler, arsenik, nikel, kadmiyum, kurşun, polonyum, krom… gibi inorganik bileşiklerdir. Sigaranın yol açtığı kanserlerden biri de mesane kanseridir.

Mesane kanseri

Mesane kanseri Avrupa’ da en çok görülen 5., Amerika’ da ise 4. kanser türüdür. Araştırmalara göre, mesane kanseri sigara içenlerde içmeyenlere göre iki misli fazla görülür. Amerika’ da yapılan bir araştırmada, 20 sene sigara içen birinde mesane kanseri riski hiç sigara içmeyenlere göre 3 misli,  günde birkaç sigara içenlerde ise hiç içmeyenlere göre 2 misli fazla bulunmuştur.

Kanser riski erkeklerde kadınlara göre dört misli fazladır ve yaş ilerledikçe de artmaktadır. Sigaraya erken başlanması da, özellikle de 20 yaşından önce, mesane kanseri riskinki artıran bir faktördür.

Sigara nasıl mesane kanseri yapar?

Sigara dumanında bulunan kanserojen maddeler akciğerlerden emilerek kan dolaşımına geçerler ve kan böbreklerden süzülürken bu maddeler de idrara geçerler. Mesanede depolanan idrarda bulunan kanserojen maddeler de mesane yüzeyindeki hücreleri etkileyerek kanserin oluşumunu tetiklerler.

Mesane kanserinin en önemli belirtisi idrarda kanamadır. Bu, bazen çıplak gözle görülebileceği gibi bazen ancak idrarın mikroskop altında muayenesi ile anlaşılabilir. Sık idrara çıkma ve idrar yaparken ağrı olması da diğer belirtilerdir.

 Bir araştırmada sigara bırakıldıktan 4 yıl sonra mesane kanseri riskinin yüzde 40 oranında azalmış olduğu belirlendiğinden, sigara tiryakilerinin mesane kanserinden kurtulmak için bir an önce sigarayı bırakmalarında büyük yarar vardır.

Siz de yorumunuzu paylaşın: