TIP BİLİMİ, TIP MESLEĞİ, TIP AHLÂKI

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
hüsrev hatemi 1

Prof. Dr. Hüsrev  Hatemi’ nin yazısının 1. bölümü:

Tıp Bilimi, alışılan ve yerleşmiş bir terim olarak kullanılabilir. Fakat ”Tıp Bilimi” kavramıyla ”Fizik Bilimi” kavramı arasında bir fark olmadığı da söylenemez. Fizik Bilimi derken mekanik, atom fiziği, termodinamik gibi birçok alt başlık hatırlarız.

Tıp Bilimi denince hatırlanan alt başlıkların önemli bir kısmı ise alt başlık olmayıp, bağımsız bilim adlarıdır. ”Kimya, Fizik, Botanik, Zooloji, İstatistik “ bilimleri gibi. Bunlar yanında, ayrıca Tıp Biliminin, alt başlıkları vardır: Cerrahi, Jinekoloji, Mikrobiyoloji, Nükleer Tıp vb. gibi çok sayıda alt başlık…

Bütün bu sınıflamalar karşısında “Tıp Bilimi” nin bağımsız bir bilim olmayıp birçok bilim dalıyla işbirliği halinde olan bir tür “İleri teknoloji” olduğunu da söyleyebiliriz.

Bu Teknoloji’nin uygulama alanı ”İnsan ve Toplum Sağlığı”dır. Şu halde “Tıp Biliminin uygulama alanı, İnsan ve Toplum Sağlığı, dolayısıyla Birey ve Toplumun beden ve ruhlarının sağlığının korunma ve Tedavisidir” diyebiliriz.

Bu anlayıştan hareket eden “Tıp Mesleği” geçmişte ve günümüzde üç tip deneyim yaşamıştır.

a) Kutsal bir meslek mensubu olduğunu düşünerek, kendisini neredeyse sorumsuz ve dokunulmaz sanan hekimlik deneyimi  

b) Tıp mesleğini basit bir tamircilik gibi gören ”muslukçu nasıl emeği karşılığı parasını alıyorsa, ben de emekçiyim, kutsal mutsal sözleri emekçinin afyonudur arkadaş ”diyen, basite indirgemeci, yanlış bir tevazu anlayışıyla, kendi değerini indiren görüş.  

c ) Üçüncü yol sağduyu yoludur. Her iki görüşte olan sağduyu sahipleri, bu görüşte birleşebilirler. Sağduyu sahibi olan dini inançlı hekimler, hekimliğin uygulama alanı İnsan olduğuna göre, Tanrı’nın yarattığı en üstün varlığın sağlığı için hizmet üstlenen bir mesleği “kutsal” olarak algılarlar.

Materyalist görüşte olan sağduyulu kişiler de, evrim basamağının en üst sırasında yer alan insanın sağlığına hizmet eden bir mesleğin özel önemini ve sorumluluğunu kabul edebilirler.

Hekimlik mesleğinin kutsallığı veya önemi, mesleğin kendisinden değil,”İnsan”ın öneminden kaynaklanır. Herhangi bir hekim bu sorumluluğu reddediyorsa, hekimlik yine kutsal kalır, fakat o hekim”önemsiz” leşir.

Meslekler, İnsan bireylerinin aktıkları kanallardır, Önemlilik, kanalın adından gelmez, içinde akan suyun temizliğinden gelir.

Tıp uygulayıcıları İnsan Onuru’na, İnsan haklarına, İnsan hayatına saygı göstermezlerse, kanalda temizlik kalmaz. Bütün meslekler için bu böyledir.

Siz de yorumunuzu paylaşın: