KOVİD TEDAVİSİNDE UMUT VEREN ÇOK ESKİ BİR İLAÇ

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

KOVİD tedavisinde umut veren ilaçlar listesine gut, romatizmal hastalıklar ve Ailevi Akdeniz Ateşi tedavisinde kullanılan anti-enflamatuar etkili kolşisin de eklendi.

Kısa adı GRECCO-19 olan randomize kontrollü çalışmada 105 hasta rastgele iki gruba ayrılarak bir gruba standart tıbbi tedavi (hidroksiklorokin veya klorokin + azitromisin) diğer gruba ise buna ek olarak üç hafta süreyle kolşisin verildi (1).

Klinik kötüleşme oranı, plasebo alan grupta kolşisin alan gruba göre daha düşük ve klinik kötüleşme zamanı da daha kısa bulundu.

Gruplar arasında kardiyak (hs-kardiyak troponin) ve enflamatuar (hs-CRP) belirteçler bakımından bir fark tespit edilememekle beraber kolşisin alanlarda D-dimer seviyelerinde daha küçük artışlar oldu.

Yan etkilere kolşisin alanlarda diyarenin daha sık görülmesi dışında her iki grupta aynı oranda rastlandı.

Araştırmacılar D-dimer seviyelerinin kolşisin grubunda daha düşük olmasını ilacın anti-enflamatuar etkileri yanında anti-trombotik yani pıhtılaşmayı önleyici etkisine bağlıyorlar.

Is colchicine a promising novel treatment option for ...

Kolşisin: çok yönlü etkili bir ilaç

Kolşisin gibi anti-enflamatuar etkileri olan ilaçların bazı KOVİD’ li hastalarda işe yaraması mümkündür.

Daha önce de kortizonun (dekzametazon) KOVİD’ de ölüm oranlarını azaltabileceği bildirilmişti (2).

Kolşisinin elde edildiği Colchicum autumnale bitkisi eklem ağrı ve şişlikleri için M.Ö. 2.000’ den beri kullanılmaktadır.

Kolşisin, bir mikro-tubül polimerizasyon ve İnterlökin 1 ve 6, GMC-SF ve NLRP3 inflamazom inhibitörüdür.

Akut ve tekrarlayan perikardit ve postkardiyotomi sendromunda ve kalp krizinin komplikasyonlarını azaltmada da faydalıdır.

Kolşisinin anti-enflamatuar etkileri yanında anti-trombotik özellikler göstermesi de bu ilaca bağlanan umutları artırıyor (3).

Ben kolşisinin araştırmacıların dikkat çekmedikleri anti-fibrojenik yani bağ dokusu oluşumunu azaltan etkilerinin daha önemli olabileceğini düşünüyorum.

KOVİD geçiren hastaların bazılarında akciğerlerde fibrozis geliştiği, solunum fonksiyonlarının ciddi derecede sınırlandığı bilinmektedir (4).

Gelelim neticeye

Kolşisinin, anti-enflamatuar, anti-trombotik ve anti-fibrojenik etkileri onun KOVİD tedavisinde faydalı bir ilaç olabileceğini düşündürmektedir ama eldeki veriler rutin kullanım için yeterli değildir.

Ucuz olması, kolay bulunması, ağız yoluyla alınması ve senelerdir kullanıldığı için yan etkilerinin iyi bilinmesi de önemlidir.

Kolşisinin, KOVİD tedavisinde rastgele değil adam gibi metodu olan bilimsel araştırmalarla incelenmesi gerekir.

Kaynaklar

1. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2767588

2. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2767593

3. https://www.cbc.ca/news/health/covid-19-coronavirus-steroid-dexamethasone-1.5613706

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7228737/

***

EK 1 (8.8.2021): Kolşisin, PCR ile doğrulanmış Kovid-19’lu hastalarda plaseboya göre ölüm veya hastaneye yatış oranlarında düşüklüğe sebep oldu. Toplumda tedavi edilen hastalarda Kovid-19 komplikasyonlarını önlemek için oral olarak uygulanan tedavilerin olmaması ve PCR ile kanıtlanmış hastalarda kolşisinin yararı göz önüne alındığında, bu güvenli ve ucuz anti-enflamatuar ilaç komplikasyon riski taşıyanlarda kullanılabilir. Kaynak: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00222-8/fulltext

EK 2 (8.8.2021): Klinik çalışmalarda kullanımını destekleyecek kanıt olmamasına rağmen, toplumda Kovid-19 solunum semptomlarını tedavi etmek için sıklıkla kullanılan “doksisiklin” isimli antibiyotik iyileşme veya hastaneye yatış veya Kovid-19 ile ilgili ölümlere kadar geçen sürede klinik olarak anlamlı azalmalarla ilişkilendirilemedi.  Bu ilaç Kovid-19′ da rutin olarak kullanılmamalıdır. Kaynak: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00310-6/fulltext

***

EK 3 (19.10.2021): Hastaneye yatırılan 11.340 erişkin Kovid hastası üzerinde yapılan randomize, kontrollü, açık çalışmada kolşisin tedavisinin standart bakıma göre 28 günlük mortalite, hastanede kalış süresi, solunum cihazı ihtiyacı veya ölüm riskinde azalma sağlamadığı tespit edildi.

Kolay temin edilebilen, güvenli ve ucuz bir ilaç olan kolşisin, NLRP3 enflamasyonunun inhibisyonu dahil olmak üzere çok çeşitli anti-inflamatuar etkilere sahiptir. Endovasküler enflamasyonu inhibe edebilir ve koroner arter hastalığı olan hastalarda klinik faydalar sağlayabilir.

Kaynak: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00435-5/fulltext Makale adı: Colchicine in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial.

***

EK 4 (1.12.2021): Kovid teşhisiyle hastaneye yatırılan yetişkinlerde kolşisin, 28 günlük mortalitede, hastanede kalış süresinde veya invaziv mekanik ventilasyona ilerleme veya ölüm riskinde azalma ile ilişkili bulunmadı. Kaynak: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00435-5/fulltext

***

Yazı için 1 yorum yapılmış:

  1. Alişan Yıldıran, Çocuk İmmünoloji-Allerji Mütehassısı dedi ki:

    Kolşisin iyi bir ilaçdır, ancak terapötik aralığı çok dardır, dozaj çok mühimdir.
    Fazla dozu ölümcül olabilir.

Siz de yorumunuzu paylaşın: