MAKROFAJLARA MİTOKONDRİ TRANSFERİ BEYAZ YAĞ DOKUSU DENGESİNİ DÜZENLİYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

-Adipositler, in vivo olarak mitokondrilerini makrofajlara naklederler.

-Obezitede, adipositlerden makrofajlara mitokondri transferi azalmıştır.

-Makrofajların mitokondrileri alması heparan sülfatlar vasıtasıyla olur.

-Makrofajlarında heparan sülfattan mahrum farelerde metabolik disfonksiyon vardır.

***

Yeni çalışmalar metabolik olarak riskli hücrelerin hayatta kalabilmeleri için hücreler arasında mitokondri transferi olduğunu gösteriyor.

Bununla beraber, beyaz yağlı dokuda da hücreler arası mitokondri transferi olup olmadığı veya metabolik homeostazı in vivo düzenleyip düzenlemediği belli değildir.

Araştırmamızda in vivo olarak makrofajların komşu adipositlerden mitokondri aldıkları ve bu sürecin transkripsiyonel olarak farklı bir makrofaj alt popülasyonunu ilgilendirdiğini belirledik.

Mitokondri alımı heparan sülfatlara bağımlıydı.

Yağdan zengin diyetle obez yapılan farelerin beyaz yağ dokusundaki makrofajlarda heparan sülfat seviyeleri ve adipositlerden makrofajlara mitokondri transferi düşük idi.

Miyeloid hücrelerde heparan sülfatın Ext1 geninin silinmesi, beyaz yağ dokusu makrofajlarının alımını azalttı, beyaz yağ dokusu kitlesini artırdı, enerji sarfını düşürdü ve yağdan zengin diyetle oluşan obeziteyi ağırlaştırdı.

Figure thumbnail fx1

Mitokondri nedir?

Mitokondriler, çevresel uyaranlara, gelişimsel duruma ve enerji ihtiyacına cevap olarak birleşen ve bölünen son derece dinamik organellerdir.

Bu organeller, hücreye ATP sağlamak ve iltihaplanma, oksidasyon ve metabolizma süreçlerinde anahtar molekülleri sentezlemek için hareket ederler.

Bu sebeple enerji sensörleri ve yönetim efektörleri hastalıkların seyri ve gelişiminde belirleyicidir.

Adiposit mitokondrileri, mitokondriyal lipogenez ve lipolizdeki kusurlar, adiposit farklılaşmasının düzenlenmesi, apoptoz, oksijen radikallerinin üretimi, oksidatif fosforilasyonun etkinliği ve beyaz adipositlerin kahverengi benzeri adipositlere dönüşümünün düzenlenmesi yoluyla obezitenin gelişmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Gelelim neticeye

Obezitenin tedavisinde yeni ufuklar açabilecek olan bir çalışma: Makrofajlara adipositlerden mitokondri nakli beyaz yağ dokusunun homeostazını düzenliyor ve bunun obezitede bozulmuş olduğu anlaşılıyor.

Kaynak: https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(20)30603-3

Siz de yorumunuzu paylaşın: