BENİM HAŞİMATOM VAR, NE DEMEK?

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Prof. Dr. Canan Karatay’ ın yazısı:

SİSTEMİK OTOİMMÜN HASTALIKLAR-HAŞİMATO
‘Benim Haşimatom var’ ne demek?
‘BENİM HAŞİMATOM VAR’ demek, vücudumdaki bağışıklık sisteminin zayıflamış olduğu, ya da çöktüğü demektir.

HAŞİMATO HASTALIĞI Tiroid guddesinin OTOİMMÜN HASTALIĞIDIR. HAŞİMATO’NUN bir adı da KRONİK TROİDİT’dir.

Başta tiroid bezimi oluşturan, ya da tiroid guddemde bulunan tiroid doku ve hücrelerimde, uzun süreden beri süre gelen mikropsuz bir mücadelenin, bir savaşın var olduğu demektir! Mikropsuz olan mücadele vücudun genelinde sistemik olarak bütün hücrelerinde de aynı zamanda başlamıştır! Aynen silahsız düşük yoğunluklu bir savaş tüm organizmada süre gelmektedir: Organizmanın ve tabii ki

TROİDİN, OTOİMMÜN HASTALIKLARI bu şekilde sinsi sinsi başlar ve uzun süre sonra belirtileri su yüzüne çıkar.

SİSTEMİK OTOİMMÜN HASTALIKLAR, kronik inflamasyon süresinde gelişir. Bir gece ya da bir günde birden bire ortaya çıkmaz ve de GENETİK DEĞİLLERDİR! Genetik olamaz !

Kısaca HAŞİMATO, ya da daha ileri evrelerde boynumuzun önünde gelişen şişlik yani GUATIR ya da TİROİD NODÜLLERİ yani boynumuzun hafifce dahi kalınlaşması, sistemik olarak tüm hücrelerimizde, mikrobik olmayan kronik bir yangın ya da alevlenmenin, yani kronik inflamayon sonucu TROİD GUDDESİNİN BÜYÜMESİDİR.
BU BAĞLAMDA, GENEL OLARAK HAŞİMATO TÜM ORGANİZMADA sistemik KRONİK YANGIN, yani KRONİK BİR ALEVLENME
OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ ve klinik BELİRTİSİDİR. Tüm organizmada gelişen OTOİMMÜN HASTALIĞIN, Hücresel, humoral tüm BAĞIŞIKLIK sisteminin ÇÖKTÜĞÜNÜN KESİN BİR KLİNİK BELİRTİSİDİR 1 2 .

1900 yıllarının başında BİR Japon hekimi olan HAŞİMATO, uzmanlık tezini hazırlarken, 4 hastanın ameliyat ile çıkarılmış olan tiroid guddelerini mikroskop altında incelediğinde, tiroid hücrelerinde, büyüme, çoğalma gibi değişikliklerin meydana gelmiş olduğunu görmüştür. Hücrelerin hiç birinde mikrop tesbit edemediğini görünce, bu TİROİD guddesindeki hücre değişikliklerin mikrobik
olmayan bir türlü büyüme ve çoğalma olduğunu saptamış ve tıp literatürüne bildirmiştir. Hekim olan HAŞİMATO İLGİNÇ OLAN bu gözlemlerini ilk kez, zamanın en saygın tıp bilim dergisi olan Alman Bilim Dergisinde yayınlamıştır.

Tiroid guddesinin mikrobik olmayan kronik iltihabını bildirdiği yayınında açıkladığı gözlemleri de tıp tarihi ve diline HAŞİMATO HASTALIĞI olarak geçmiştir.
Son 20-30 senede toplumda yaygın bir şekide çoğalan hastalıkların hiç biri GENETİK değildir.
Genetik değişikliklerin oluşması, için en az 100-200 yıl geçmesi gerekir. Bu nedenle, HAŞİMATO HASTALIĞI GENETİK DEĞİLDİR, HAŞİMATO tiroid guddesinin OTOİMMÜN KRONİK HASTALIĞIDIR. Vücutta oluşmuş olan, SİSTEMİK OTOİMMÜM HASTALIĞIN KLİNİK, gözle görünen BİR BELİRTİSİDİR, ya da bulgusudur.

Bu konuyu ayrıntılı bir şekilde, Dr. Murat Kürtüncü ve ark. 2016 yılında bilimsel Epilepsi dergisinde incelikleriyle açıklamışlardır 3 .
Otoimmün hastalıklar organizmada, organizmanın kullanamadığı, bir çok iç ve dış çevresel yabancı, toksik etkenlerle mücadele sonucu, uzun süreç içinde SİNSİ SİNSİ ortaya çıkan reaksiyonlara verilen genel bir tanımlamadır. Aslında bağışıklık sistemin zayıflamış olduğunun gözle görebildiğimiz, elle tutabildiğimiz bir işaretidir.
Kimyasal, mikroskopi ya da ultrasonografik tetkiklere gerek görmeksizin rahatlıkla bağışıklığın zayıflamış olduğunu ifade edebiliriz. Altı ayda bir tiroid bezi USG ile izlemenin hiç bir kıymeti harbiyesi yoktur.
Tiroid hücrelerinin normal yapıları, organizmaya giren ve kan dolaşımı ile tüm bedene yayılan, bir çok toksit etkenden dolayı bozulmaya başlamıştır. Bu süreç içinde, TİROİD hücreleri bozulur ve parçalanır. Bozuk ve parçalanmış olan TİROİD GUDDESİNİN hücre artıkları kan dolaşımına karışmaya başlarlar. Ölü tiroid hücelerinden kan dolaşımına giren protein parçaları ve atıkları, organizmanın bağışıklık hücreleri olan lenfositler tarafından yabancı proteinler olarak algılanır.

Organizmanın bağışıklık hücreleri olan lenfositler, koruma amacıyla ölü tiroid hücrelerinden dolaşıma girmiş olan proteinlere ve protein artıklarına, saldırırlar. Aynı zamanda, bağışıklık hücreleri tiroid guddesinin sağlıklı hücrelerini ayırt edemediklerinden dolayı, sağlıklı OLAN TİROİD hücrelerine saldırmaya başlar ve onları da tahrip ederler. Bu şekilde tüm vücutta genel olarak sistemik sessiz sedasız bir mücadele, bir savaş , BİR YANGIN VE ALEVLENME başalamış olur.
Bu şekilde HAŞİMATO HASTALIĞININ ANA temeli atılmış olur. Bu nedenle kanımızda TİROİD hücrelerine karşı gelişmiş olan antikorlar, (anti-TPO) yükselmeye başlar.
Özetle, HOŞ GELDİN HAŞİMATO HASTALIĞI!

Sonuç olarak, tirod bezinde bulunan hüceler temel görevleri olan TİROİD HORMONUNLARINI üretemez ve ileride kullanılmak üzere, depo edemezler.

KRONİK TROİDİT (HAŞİMATO) sonucu TİROİD HORMONLARI üretilemeyince HİPOTİRODİ dediğimiz SAĞLIK SORUNU başlar ve gelişir. Sinsi bir şekilde gelişmeye başlayan, HİPOTİROİDİ hastalığında genel olarak genel vücut metabolizma düzeyi yavaşlamıştır. HİPOMETABOLİK bir durum gelişmiştir. Tüm vücut organ ve hücrelerinde doğal olarak bir yavaşlama, bir tembellik başlamıştır.
Hipometabolik denilen sağlık sorunları, başta tiroid guddesi olmak üzere, pankreas, karaciğer, kalp, böbrek, mide barsak, beyin-sinir sistemi, cildimiz vs tüm organlarda genel olarak başlamıştır. Organların eksik, gedik ve bozuk olarak görevleri sinsi sinsi bozulmaktadır, bizler farkında dahi olmadan. İşte hazır ve aşırı işlenmiş yiyeceklerin tüketilmesi sonucu, oto-immün hastalıkları bu mekanizma ile başlatmaktadır. Ayrıca çevresel kimyasal toksik maddelere sürekli maruz kalınmasının da bir sonucudur.
Kronik tiroidit olan HAŞIMATO hastalığı Tiroid Hormonu tedavisi ile de düzelemiyeceği açık ve seçiktir. Tirod nodüllerinin alınması ile de düzelemeyeceği ortadadır.
SONUÇ: Bir vücutta dis-metabolik, ya da hipo-metabolik durum düzeltilmeden, oto-immün reaksiyonu başlatan, diğer bir deyişle ‘trigger’ eden, iç ve çevresel bir çok etkenlere sürekli maruz kalındığı süre, hiç bir kimse sıhhatli bir vücuda sahip olamaz.
Tam olarlak sıhhatine kavuşamaz, tam olarak şifa gerçekleşemez.
SON SÖZ: Vücudumuzda bulunan her bir organın da tek tek UZMANI olmak tamamen yanıltıcı olan bir kavramdır. Ruh ve beden sağlığı bir bütündür, parçalara ayrıla ayrıla, her bir parçaya özel ilaç verile verile gerçek hekimlik yapılamaz. Protokol ve kılavuzlar ileri sürülerek, gerçek hekimlik yapılamaz. Bu şekildeki kaçak uygulamalarla hiç bir hekim şifa dağıtamaz 4 .

Kaynaklar:

1 Mehmet ED., et al.Otoimmün Tiroiditle İlişkili Hashmoto Ensefalopatisi. Olgu Sunumu.
Türkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(3):1087-91.
2 İffet D D., et al. Coexistence of Autoimmune and Allergic Diseases with Autoimmune
Thyroid Diseases. Turk J Endocrinol Metab 2017;21:120-126.
3 Murat K., ve ark. Epilepsi İle İlişkili Sistemik Otoimmün Hastalıklar. Derleme. Epilepsi
2016;22(suppl.1) 53-66.
4 The worst Medicine. BMJ 2014; 348 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.g440 (Published 22
January 2014)Cite this as: BMJ 2014;348:g440

Specialty doctor’ is the new term for Specialty and Associated
Specialty Grade (SASG) doctors. The specialty doctor post is not a
training grade; it is a grade where a doctor has at least 4 years of
postgraduate training, two of those being in a relevant specialty. As
specialty doctors are not in training, their roles are usually much
more focused on meeting NHS service requirements, compared to
consultant roles. For example, specialty doctors often have
considerably less administrative functions compared to consultants.
This may suit some doctors, in fact there are many reasons why
doctors might decide to take on a specialty doctor role e.g. they may
be overseas doctors who have difficulty getting a training post; or
they may prefer the work/life balance in this role as the hours are
usually more regular.

UZMANLIK becerisi, girişimsel işlemler gibi özel durumlarda, bronkoskopi, renal
biyopsi, özel ameliyatlar, ve de gerçek bilimsel araştırmalar için geçerlidir. Tiroid
hastalıkları uzmanı, karaciğer hastalıkları uzmanı, kalp hastalıkları uzmanı,
endokrinoloji uzmanı vs. girişimsel uygulamalar için geçerlidir ancak.

Yazı için 4 yorum yapılmış:

 1. Nevin YAYAR dedi ki:

  Daha çok kadınlarda görülüyor olmasının bir nedeni gebelikte yapilan tetanoz aşısı olabilir mi? Bu konuda yapılmış bir çalışma var mıdır acaba?

 2. CANAN KARATAY dedi ki:

  Titiz hanımların, aşırı olarak sürekli şekilde kullandıkları
  bulaşık, çamaşır, cam çerçeve vs. deterjanları sonucu, deterjanların içeriğinde bulunan kimyasal toksik maddelerin solunması, cilde temas edilerek emilmesi, en büyük tehlikedir bence.Ek olarak sürekli kullanılan makyaj ve kozmetik ürünlerini de en çok hanımlar kullanmıyorlar mı?

 3. Serkan KAHRAMAN dedi ki:

  Elinize sağlık hocam. Nodüllerin alınması ve hormon takviyesi tedavi seçeneği değilse bu teşhisi almış hastalarda vücudun işleyişinin normal seyrinde ilerlemesi için nasıl bir yol izlemek gerekmektedir?

 4. Tarkan dedi ki:

  Canan hocam halk arasında bu hastalık için Haşim’ in oto hastalığı da deniyor siz ne diyorsunuz

Siz de yorumunuzu paylaşın: