mRNA AŞILARI AŞI MI İLAÇ MI?

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

Hikmet Geçkil‘ in tivit dizisi:

Yapısı, çalışma biçimi, hastalığa ve yeniden (breakthrough!) enfeksiyona karşı koruyuculukları ve sağladıkları hafıza göz önüne alındığında… Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın aşıları hangi gruba girmeli?

Aşı mı? İlaç mı? konusuna gelince… mRNA aşısının etki modu aşıdan çok ilaca benziyor! Neden? Bir kere ilaç gibi bir yağ kapsülün (nanokapsül veya nanopartikül, NP) içinde… Enjekte edildiğinde, “yağ yağda erir” misali, NP zarı hücrelerinizin zarı ile kaynaşır ve 

içeriğini (yani mRNA’yı) doğrudan hücrelerimizin sıvısına (çekirdeğe değil) boşaltır… mRNA’nın bundan sonraki çalışma mekanizması tamamen hücrelerimizin eline geçer. mRNA burada ribozom denen protein sentez makinelerine bağlanır ve üzerindeki şifre çözülerek ribozomun

diğer tarafından Spike proteini olarak çıkar… Spike proteinine, hücrelerimizin kompartımanlarında tabiri yerinde ise “elbise” giydirilir (glikozilasyon)… yani, tamamen hücrelerimizdeki normal bir metabolik aktivite ile Spike’ın katlanmasını ve elbise giymesini

sağlarız. Böylece esasen yabanıl olan Spike proteinini kendimize özgü şeker etiketleri ile donatır (elbise giydirme) ve evcilleştiririz! Bu evcilleştirmeden dolayı, hücre içi bağışıklık sistemleri devreye girip haberi hemen dışarya bağışıklık sistemi

bağışıklık sistemi hücrelerine iletmez ve sitokin fırtınası da dediğimiz duruma sebep olan proteinler (ör. interferonlar) yapılıp durumu daha da karmaşıklaştırmaz. viral mRNA’nın kendisi de hücreler için toksik olduğundan, o da Spike gibi bir tepki yaratır.. Ancak, aşıdaki mRNA

modifiye (değişiklik) edildiğinde hücre içi savunmamız onu da tahrip edilecek viral bir mRNA olarak algılamaz… Sadede gelirsek, hücrelerimizin metabolik aktivitesi sonucu evcilleştirilen Spike taşıdığı sinyallerle hücre dışına oldukça mesafe kat ederek

(1 insanın 5 km yürümesi gibi) hücrenin yüzeyine gelir ve kısmen salgılansa da çoğu hücre zarına gömülü kalır. Burada önce bir seri doğal bağışıklık hücresi, daha sonra da kazanılmış bağışıklık hücrelerinin sağladığı bağışıklıkla bizi gerçek virüse karşı korur

Peki, sağlanan bağışıklık neden geçici oluyor veya varyantlara karşı oldukça düşüyor? Çünkü, virüsün yabani parçasını (mRNA) çok rafine (modifiye) ediyoruz ve bu mRNA’dan yapılan Spike’ da hücrelerimiz kısmen kendi proteinleri gibi etiketliyor

Böylece, hücre içi bağışıklık sistemi devreye girip Spike’ı parçalara bölmüyor. Sonuç olarak, bir bağışıklık yanıt oluşsa da bu geçici oluyor. Aşı mı, İlaç mı? O karar da size ait olsun.

Hiç rafine edilmeyen Almanların başka bir mRNA aşısı vardı (adını unuttum)… Doğal viral mRNA’yı kullandı. Hemen durduruldu… çünkü çok toksikti ve istenmeyen yaygın yan etkilere sebep oldu…

Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1432029304460910603?s=20

***

EK 1 (2.9.2021): HİKMET GEÇKİL “Korona konusunda gerçekler! ACE-2 reseptörüne sahip herkese virüs bulaşır. Aşılar virüs bulaşmasını engellemez, hastalığın şiddetini azaltabilir. Aşılılar da virüsü bulaştırabilir. Virüsten etkilenme, alınan virüsün miktarı, yaş, genetik, sağlık durumumuzla ilgili.Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1433328857357209602?s=20

***

EK 2 (2.9.2021): HİKMET GEÇKİL “Koronada komplo ve mitler! mRNA aşıları genetiği bozar! Aşılar %100 korur! Aşısızıların pandemisi! Aşılıların pandemisi! Çok doz ve yüksek antikor korur! Aşılılar virüs bulaştırmaz! Bu bir plandemi! Virüs kesin doğal! Varyantların sebebi aşısızılar! Komik...” Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1433321497586769922?s=20

ARK “Aşılanmış olanlara da PCR yapılması gerekir. Hatta bunların yakın takibi daha da önemlidir. Çünkü bunlar aşılıyız diye “rahat” davranabilir, korunma tedbirlerine uyumları azalabilir ve neticede de daha yüksek risk yaratırlar.”

GEÇKİL: “Kesinlikle katılıyorum…Ya semptom göstermeyen herkesi PCR’a zorlamayacaksın, ya da 7’en 70 herkese ..” 

Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1433332977296199680?s=20

Az veya çok bulaştırıcı diye bir şey yoktur… Virüs, 1 kişiden 1 ay içinde 1.5 milyarlık Çin’in her tarafına, 2 ay içinde de tüm dünyaya yayıldı…

Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1433358313673138178?s=20

ACE-2 reseptörü olmayan biri virüse doğal dirençli olur .. aşı yapmaya da gerek olmaz .. Ancak, ACE-2 virüs için yaratılmamış… Vücudumuzda bir ton işlevi var… O olmazsa 1 saniye yaşayamayız…. Virüs her nasılsa ona saplanıyor ve hücreye girip hasta ediyor.”

***

EK 3 (2.9.2021): “Gözüme mi inanayım! Sözüne mi!… 1 Eylül, Dün! COVID Ölümleri (1 milyon nüfus başına ölen sayısı)… Amerika: 1932 ölü (5.9) İsrail: 43 (4.8) Türkiye: 290 (3.5) Aşılar çalışıyor!!! ama ..”

Resim

Kaynak: https://twitter.com/williammunnyy/status/1433434217631866881?s=20

***

EK 4 (2.9.2021): HİKMET GEÇKİL: “Koronada komplo ve mitler! mRNA aşıları genetiği bozar! Aşılar %100 korur! Aşısızıların pandemisi! Aşılıların pandemisi! Çok doz ve yüksek antikor korur! Aşılılar virüs bulaştırmaz! Bu bir plandemi! Virüs kesin doğal! Varyantların sebebi aşısızılar! Komik…” Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1433321497586769922?s=20

***

EK 5 (4.9.2021): HİKMET GEÇKİL “Wuhan… Viroloji Enstitüsünün koronavirüslerle ve birkaç diğerinin bu virüsler ve diğerleri ile “tehlikeli kumar oynamaları” … ve de aşagıdaki türden vahşilikler devam ettikçe pandemilerin ardı arkası gelmez…Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1433746817615814661?s=20

***

EK 6 (4.9.2021): HİKMET GEÇKİL “Şüphe etmek lazım…. İsrail’de işlerin yolunda gittiğine inanların aklına…. İsrail’de tam bir kaos durumu… Pandemi’nin başından beri en yüksek vaka oranları (~11000/gün) rapor ediliyor… Virüsten mi kaynaklı! Dozlardan mı! Aşıdan mı… Tam bir çıkmazın içinde..” Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1433451738774781956?s=20

***

EK 7 (4.9.2021): HİKMET GEÇKİL “Gözüme mi inanayım! Sözüne mi!… 1 Eylül, Dün! COVID Ölümleri (1 milyon nüfus başına ölen sayısı)… Amerika: 1932 ölü (5.9) İsrail: 43 (4.8) Türkiye: 290 (3.5) Aşılar çalışıyor!!! ama ..” Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1433433338124009485?s=20

***

EK 8 (4.9.2021): HİKMET GEÇKİL “Yeni! Antikorlar… Yüksek, heterojen bir antikor popülasyonu faydadan çok zarar. COVID’de başıboş antikorlar ölümlerin %20’sinden sorumlu olabilir… Nasıl? Kendi antikorlarımızın kendi dokularımıza saldırması sonucu (oto-immünite).” Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1433144763008565249?s=20

***

EK 9 (5.9.2021): HİKMET GEÇKİL ” Mit olamaya doğru giden başka iki konu…! Aşılar aĞır hastalıktan korur! COVID olup atlatanların da aşı olması gerekir! Son gelişmeler (özellikle İsrail ve ABD’den), her ikisinin de yanlış olduğu, zaman ve aşı kaybından başka işe yaramadığı…

Koronada komplo ve mitler! mRNA aşıları genetiği bozar! Aşılar %100 korur! Aşısızların pandemisi! Aşılıların pandemisi! Çok doz ve yüksek antikor korur! Aşılılar virüs bulaştırmaz! Bu bir plandemi! Virüs kesin doğal! Varyantların sebebi aşısızılar!”

Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1434475574928490500?s=20

***

Resim
***

EK 10 (5.9.2021): HİKMET GEÇKİL “Yeni! CDC, ya sayı saymayı bilmiyor ya da sopa yememiş! CDC: Gözlemlerimize göre mRNA aşılarında 21 ya da 28 gün ara ile yapılan dozlar tek bir “priming*” doz sayılmalı. Çünkü ara çok kısa. Üç ay ara ile yapılsaydı etki 4 kat fazla olacaktı” Günaydın!! *priming= hazırlık dozu.” Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1434487010438356992?s=20

HİKMET GEÇKİL: “CDC’den İmmünoloji 101: Süçiçeği (herpesvirüs enfeksiyonu) geçirdiyseniz, suçiçeği aşısı (Varicella) yapmanıza gerek yok…” Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1434479846026010624?s=20

***

EK 11 (6.9.2021): HİKMET GEÇKİL “Dear Dr. Malone @RWMaloneMD… On behalf of my Turkish fellows, “How should we consider mRNA inventions of Pfizer/BioNTech and Moderna’s? Are they “therapeutic drugs” or “vaccines”! Thank you…Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1434877287175004160?s=20

***

EK 12 (9.9.2021): HİKMET GEÇKİL “Sayın Bakanım @drfahrettinkoca @saglikbakanligi… Mesleki yaşamında 100’lerce PCR yapmış biri olarak… PCR+’lik kişinin virüs taşıdığını, PCR-‘lik kişinin virüs taşımadığını göstermez. Kişi PCR+ olabilir. Ancak, vücudunda aktif, bulaşıcı virüs olmayabilir. Çünkü,”

“bağışıklığımızın üstesinden gelip parçaladığı virüsün mRNA kalıntıları burun ve boğaz mukozası, balgam, ve dışkıda aylarca çıkabilir. Ancak, bu asla çocukların hasta veya bulaştırıcı olduğunu göstermez. Altın standart, semptom göstermektir.

“Bu yavrucuklara, bunları reva görmeyelim. Esas tehlikede olan yaşlı ve bir morbiditesi olan insanlara odaklanalım.. Ateşi olan, boğazı ağrıyan, öksüren (ki bunlar da SARS-2 olduğunu göstermez) çocuk zaten okula gelmez. PCR-‘lik konusu ayrı bir konu.”

Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1436047180129779713?s=20

***

EK 13 (12.9.2021): HİKMET GEÇKİL “Sürü Bağışıklığı! Tarihte olmamış birşey… İngiltere’de uygulanan üç Covid aşısının, bulaşmayı yüzde sadece %40-45 oranında azalttığı hesaplandı (İki üniversite tarafından ) Anlamı! 100 aşısız insana çift doz aşı yapsanız, bunların 55 ila 60’ı hâlâ virüsü bulaştıracak…!”

Resim

Kaynak: https://twitter.com/HikmetGeckil/status/1436780691438637057?s=20

***

Siz de yorumunuzu paylaşın: