ARTIK NUR TOPU GİBİ YENİ BİR KOLESTEROL İLACIMIZ VAR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

Müjde, müjde!

Artık etken maddesi bempedoik asit olan Nexletol isimli nur topu gibi yeni bir kolesterol düşürücü ilacımız var.

NEJM’ de yayınlanan randomize kontrollü çalışma 32 ülkeden 13.970 hasta üzerinde yapıldı.

Yarısına 180 mg Esperion isimli şirket tarafından üretilen bempedoik asit ve yarısına da plasebo verilen hastalar ortalama olarak 3 yıldan fazla takip edildi.

Bempedoik asit alan katılımcılarda, LDL-kolesterol seviyelerinde çalışma boyunca yüzde 20 ila yüzde 25, plasebo alanlarda ise, ortalama %10’a varan bir azalma görüldü.

Bempedoik asidin kalp krizlerinde yüzde 23 ve koroner revaskülarizasyonda yüzde 19 azalmaya yol açtığı bulundu; bunların her ikisi de istatistiksel olarak anlamlıydı. Bu sonuçlar, daha önce kardiyak bir olay yaşayan hastalarda olduğu kadar, yaşamamış olanlarda da görüldü.

Bempedoik asidin ölümcül veya ölümcül olmayan inme, kardiyovasküler nedenlere bağlı ölüm ve herhangi bir nedene bağlı ölüm üzerinde önemli bir etkisi olmadı.

İlacın yan etkilerinden dolayı statin alamayanlar için bir alternatif olacağı iddia ediliyor.

Etki mekanizması ve yan etkileri

Bempedoik asit, adenosin 5′-trifosfat (ATP) sitrat liyaz inhibitörü olarak kolesterol sentezini inhibe eder. LDL reseptörlerinin ekspresyonunun artmasına ve LDL-kolesterol plazma klirensinin artmasına yol açar.

Bempedoik asit, karaciğere ulaşana kadar aktive olmadığı için kas, beyin ve diğer dokular veya organlar üzerindeki etkileri sınırlanır.

İlacın böbrek yetersizliği, gut ve safra taşları ve ayrıca muhtemelen ilacın karaciğerdeki aktivitesinden kaynaklanan karaciğer enzimleri yüksekliği gibi yan etkileri var. Bununla birlikte, bu yan etkiler daha yüksek bir ilaç bırakma oranına yol açmadı.

Günde bir defa alınan hap esas olarak tolere edebilecekleri en yüksek dozda statin almalarına rağmen kolesterol seviyeleri hâlâ istenen seviyelerin üzerinde seyreden hastalara tavsiye ediliyor.

Bu araştırma neleri gösteriyor?

BİR: Bempedoik asidi öne çıkarma pahasına statinlerin ilaç almayı mümkün kılmayacak derecede ciddi yan etkileri olduğu itiraf ediliyor.

İKİ: LDL-kolesterol seviyelerinin ilaçlarla düşürülmesinin kalp krizi, felç ve ölümleri azaltmadığını gösteren sayısı araştırma var. Kaldı ki plasebo alan grubun bile LDL-kolesterol seviyelerinin yüzde 10 azalması ilacın bu etkisinin iddia edildiği gibi yüzde 20-25 değil yüzde 10-15 düşürdüğü anlaşılıyor.

ÜÇ: İlacın sağladığı iddia edilen faydaları nispi oranlardır ve bunlar bana göre “yok hükmünde olan” çok küçük değerlerdir.

DÖRT: Bempedoik asidin ölümcül veya ölümcül olmayan inme, kardiyovasküler ve herhangi bir sebebe bağlı ölüm üzerinde önemli bir etkisi olmaması ise sözün bittiği yer.

BEŞ: İlaç şirketi tarafından desteklenen araştırmalara asla güvenmemek gerektiğini de bir kere daha hatırlatırım.

Gelelim neticeye

Şayet paranız çoksa ve düşük kolesterolle ölmek istiyorsanız bu ilacı almanız gayet uygun olacaktır. Tıpkı mRNA aşısı olup da hafif ölmeyi hedefleyenler gibi.

Kaynak: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2215024

Makale: Bempedoic Acid and Cardiovascular Outcomes in Statin-Intolerant Patients

NOT: Diğer kolesterol ilaçları safra asidi reçineleri, niasin, ezetimibe, statinler, PCSK9 ve CETP inhibitörleridir.

***

EK 1 (22.8.2023): There has been a lot of buzz around a new cholesterol-lowering drug called bempedoic acid. In the US, the drug is approved for people who are intolerant to statin therapy.

In a major trial published in New England Journal of Medicine of over 14,000 statin intolerant people, bempedoic acid reduced cardiovascular events (composite of cardiovascular death, nonfatal MI, nonfatal stroke, or coronary revascularisation) by 13% (relative risk) or 1.6% (absolute risk).

The trial had a mix of primary prevention (30%) and secondary prevention (70%) subjects, and the authors were interested to know if either subgroup benefited more from bempedoic acid.

So, they carried out a subgroup analysis and published the findings in the Journal of the American Medical Association (JAMA) two months after their full report in NEJM.

Kaynak: https://brokenscience.org/more-hype-over-the-new-cholesterol-pill-bempedoic-acid/

Makale: MORE HYPE OVER THE NEW CHOLESTEROL PILL ‘BEMPEDOIC ACID’?

***

Siz de yorumunuzu paylaşın: