SAĞLIK SİSTEMİ

kasa fişi

REKLÂM TIBBA OLAN GÜVEN YERLE YEKSAN EDER

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’ nın adının bir çocuk bezi reklâmında kullanılmasına hayret ettim. Üniversitelerin, tıp derneklerinin şahsi olarak hekimlerin hiçbir zaman reklâmla işi olmamalıdır. Bu durum kanunen uygun olabilir ama “ahlâki” değildir. Bu tür münasebetler zaten iyice ticarileşen tıbba olan güveni yerle yeksan eder. Tıpta reklâm olmaz ve olmamalıdır.

» Yazının devamını okumak için tıklayın
kasa fişi

SAĞLIK SİSTEMİNİN KOVİD’ DEN ALMASI GEREKEN DERSLER VAR

USA’ da salgın sebebiyle hastaneye gitmeyen 10 hastadan sadece birinin durumunun kötüleştiği, %85 hastanın durumunda bir değişiklik olmadığı belirlendi. Bizde de sağlık hizmetlerine erişimin zorunlu olarak azalmasının halk sağlığına etkileri bilimsel olarak incelenmeli, halkın yararına olmayan, ciddi ekonomik kayıplara yol açan gereksiz tıbbi müdahaleler azaltılmalıdır.

» Yazının devamını okumak için tıklayın
kasa fişi

40 YILDIR DOKTORA GİTMEYEN MUHTARA SAĞLIK BAKANLIĞI’ NDAN MÜKÂFAT

40 senedir hiç doktora gitmeyen Halim Yiğit’ e bisiklet hediye eden Sağlık Bakanlığı’ nı tebrik ediyorum. Sağlıklı olmanın hastalıklardan korunmanın tıpla alâkası olmadığı, bunun başta adam gibi beslenme olmak üzere “sağlıklı yaşamanın icaplarını” yerine getirmekle mümkün olacağı görüşümü ispatlayan iyi bir örnek.

» Yazının devamını okumak için tıklayın
kasa fişi

TIBBIN YENİ HASTALIKLARI: AŞIRI TETKİK VE AŞIRI TEDAVİ

Yeni bir araştırmada daha birçok doktorun farkında bile olmadığı, tıp fakültelerinin müfredatında yer almayan aşırı tetkik (overtesting) ve aşırı tedavinin (overtreatment) faydadan çok zararlarının olabileceği ortaya kondu. Bu gereksiz tetkiklerin hastaları strese sokmak, iş yükünü artırmak yanında çok ciddi ekonomik kayıplara yol açtığı da unutulmamalıdır.

» Yazının devamını okumak için tıklayın
kasa fişi

SAĞLIĞIN TASARRUFU OLMAZ

Türk Eczacılar Birliği (TEB),  SGK’nın burun spreyi, ağrı kesici, pomad ve benzeri ilaçların geri ödeme sisteminden çıkarılacağı yönündeki iddialar üzerine “Sağlığın tasarrufu olmaz” başlıklı bir duyuru yayınlamış. Doğrudur, sağlıkta tasarruf olmaz ama ya gereksiz yazılan ilaçlara, ya kutusu bile açılmadan çöpe giden ilaçlara, ilaç israfına ne demeli acaba?

» Yazının devamını okumak için tıklayın