BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA MEMNUNİYETİ 1

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
sağlık bakanlığı

Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü tarafından Aile Hekimliği Uygulaması ile Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinden yararlanan vatandaşların memnuniyetlerini belirlemek amacıyla yapılan ”Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti” konulu araştırma geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Hedefi, hükümetin 7 seneden beri yürüttüğü Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yeniden organize edilen Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin işleyişinin değerlendirilmek olan araştırma “EUROPEP Hasta Memnuniyet Ölçeği” kullanılarak gerçekleştirilmiş.

Avrupa’ da 25 ülkede kullanılan ve 23 sorudan oluşan standart EUROPEP ölçeği ile hastalardan son 12 ay içindeki tecrübelerine göre hekimleri, hizmetleri ve/veya hizmet verilen merkezleri değerlendirmeleri istenmektedir.

İlk 16 soru hekimin klinik davranışı, takip eden 7’si ise hizmet organizasyon yapısına ilişkin sorulardır.

Bu araştırmada standart anket formuna EUROPEP ölçeğinin her bir boyutuna ilişkin genel memnuniyet düzeylerini ölçmek üzere 3 soru eklenmiş ve sahada 26 soruluk anket formu uygulanmıştır.

Eklenen bu üç soru ile sırasıyla hekimlerin davranışına, hizmet organizasyon yapısına (en son hizmet alınan sağlık kuruluşunun değerlendirilmesi) ve genel fiziki koşullara ilişkin memnuniyetin ölçülmesi hedeflenmiştir.

Haziran 2010’ da 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen, toplam 34 bin 472 kişi ile görüşülen araştırmada deneklere yöneltilen 26 sorunun konuları sırasıyla şöyledir:

1.  Hekimin hastalara yeterli zamanı olduğunu hissettirmesi

2.  Hekimlerin hastanın özel durumu ile ilgilenmesi

3.  Hekimlerin hastaların sorunlarını söylemesini kolaylaştırması

4.  Hekimlerin tıbbi bakımlarla ilgili kararlara hastaları dahil etmesi

5.  Hekimin hastayı dinlemesinin vatandaşlar tarafından değerlendirilmesi

6.  Hekimlerin hastanın kayıt ve bilgilerini gizli tutması ile ilgili düşünceler

7.  Hekimlerin hastaların şikâyetlerini çabuk geçirmesi ile ilgili vatandaş düşünceleri

8.  Hekimlerin hastanın günlük ihtiyaçlarını görecek kadar iyileşmesine yardımcı olması konusundaki görüşler

9.  Hekimlerin işini tam yapmasına ilişkin vatandaş görüşlerinin dağılımı

10. Hekimin hastayı muayene etmesi ile ilgili hasta görüşleri

11. Hekimin koruyucu sağlık hizmetleri vermesi konusunda hastaların düşünceleri

12. Hekimin test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması ile ilgili vatandaşın düşünceleri

13. Hekimlerin kendilerine bilgi vermesi konusunda hasta görüşleri

14. Hekimlerin hastanın duygusal sorunlarını çözmedeki yardımlarının değerlendirilmesi

15. Hekimlerin hastanın tavsiyelere uymasının önemini kavraması konusunda yardımcı olması ile ilgili görüşleri

16. Hekimlerin önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini hatırlamasının hastalar tarafından değerlendirilmesi

17. Hekimlerin uzmana ya da hastaneye sevkten beklemesi gerekenler konusunda hastaları hazırlaması ile ilgili değerlendirmeler

18. Hastaların doktor dışı personelin yardımını değerlendirmeleri

19. Hastaların kendilerine uygun zamanlarda randevu alabilme durumunu değerlendirmeleri

20. Hastaların polikliniğe telefonla ulaşabilmeleri

21. Hastaların hekime telefonla ulaşabilmeleri

22. Hastaların bekleme odasında harcadıkları zamanı değerlendirmeleri

23. Hastaların, acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunması konusunda hekimle ilgili değerlendirmeleri

24. Sağlık ocağı/aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin davranışlarına ilişkin genel değerlendirme

25. En son hizmet alınan sağlık kuruluşuna ilişkin değerlendirme

26. Sağlık ocağı/aile sağlığı merkezlerinde hizmet verilen yerin genel fiziki koşullarına ilişkin değerlendirme

Bugünlük bu kadar. Yarın bu araştırmadan çıkan sonuçları sunacağım.

KAYNAK

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-71241/h/kitap-hsm.pdf

 

Siz de yorumunuzu paylaşın: