İNTERN HEKİMLİK: BEDAVA İŞ GÜCÜ!

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
intern doktor

Dr. Celal Alioğlu’ nun Medimagazindeki yazısı:

KTÜ Tıp fakültesi Dönem 6 öğrencisiyim. Türkiyedeki yaklaşık altıbin son sınıf öğrencisi gibi 6 yıllık uzun ve yorucu bir eğitimin son safhasında artık intörn hekim ünvanını almış bulunmaktayım.

Bir çok hekimin, öğretim üyesinin bildiği gibi altıncı sınıfta bizler tamamiyle eğitim öğretim amaçları dışında üviversite hastanelerinde bedava iş gücü olarak kullanılmaktayız. Her hekim bu dönemi yaşamaktadır. Ama ne hikmetse herpsi de bu dönemde yaşadıkları sıkıntıları çok kısa bir süre sonunda unutmaktadır.

Son sınıfta olmanın getirdiği olgunluk ve de TUS gibi zor bir sınavın olması çoğu intörn hekimi dayanma psikolojisine sokmakta ve böylece bir yıl geçmektedir. Hiç bir yasal düzenleme olmadan tamamiyle ilgili bölümlerin insiyatifine bırakılan intörn hekimler o bölümlerde kendilerine verilen her ne iş olursa yapması istenen bir sınıf işçi haline gelmiştir.

Anayasada belitrilen “hiç kimse zorla çalıştırılamaz” maddesine dayanarak bu durum Anayasal bir suç teşkil etmektedir. Eğitim-Öğretim adı altında bedava sağlık işçisi olarak kullanılmaktayız. Bizler 5 yıllık bir eğitim sonunda öğrendiklerimizi uygulayacağımız altıncı sınıfta kapiller kan şekeri ölçmek, kan almak, üriner katater takmak gibi 27515 sayılı hemşirelik yönetmeliğinde belirtilen bunlar gibi bir çok işi yapmaktayız. Bu şekilde maaş alan yardımcı personel ve araştırma görevlilerinin iş yükü azaltmaktayız.

Bu durumdan da fakültemizdeki hocalarımız da memnun kalmakta ve bu sorunları görmezden gelmektedirler. Ayrıca bu işleri yapmak için de üniversite harcı ödemekteyiz. Bu işleri yapmaktan asıl yapmamız gereken hasta takibi, tanı ve tedavi uygulamalarında aktif olarak yer alamamaktayız.

Tamamen eğitim öğretimden yoksun boş bir 12 ay geçirmekteyiz. Bir servis intörnsüz kalamaz mantığı 12 ay kesintisiz bir dönem olması bizlerin bedava işçi mantığıyla kullanıldığının en büyük kanıtlarıdır. Bu da tıp eğitimi için büyük bir sorun olmaktadır.

Her yeni mevzun hekim periferde bu sorunları yaşamakta ve büyük sıkıntılar çekmektedir. Yasak olmasına rağmen 36 saat gün aşırı nöbet tutmakta yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarımız karşılanmadan hastanelerde köle gibi çalıştırılmaktayız.

İntörn hekimlerin sorunları çeşitli toplantılarda gündeme gelmektedir. Fakat hiç biri sonucunda elde edilebilir bir başarı olmamıştır. Artık bu sorunun ülke çapında yankı bulması ve yetkililerin ilgisini çekmesi gerekmektedir. Bu insanlık dışı uygulamaya derhal son verilmelidir. Bu konunun gündeminize alınması için sizlere ricada bulunuyorum.

Saygılarımla

KAYNAK: http://www.medimagazin.com.tr/ana-sayfa/okuyucudan/tr-intern-hekimlik-bedava-isgucu-1-79-39797.html

Siz de yorumunuzu paylaşın: