NEREDEN SEVDİM O ÂLİM KADINI

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
selahattin pınar

Hüsrev Hatemi Hoca’ mın “Güfteler Ülkesinde Gezinti” yazısında ona refakat etmek istiyorum.

İlk şarkının güftesi musikimizin önde gelen güftekârlarından olan Mehmet Sadi Bey’ e, kürdîlihicâzkar makamındaki bestesi de Hacı Arif Bey’ e aittir.

Mehmet Sadi Bey edebiyat çevrelerinden ziyade musıki çevrelerinde tanınır.  Ona şair değil de güftekâr demek herhâlde daha doğrudur. Güfteleri başta Hacı Arif Bey ve Şevki Bey olmak üzere musikimizin önde gelen pek çok bestekârı tarafından bestelenmiştir.

İşte birkaç örnek:

Ahteri düşkün garîb ü âşık-ı âvâreyim Hacı Arif Bey-Nihavent şarkı

Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism-ü canımı Hacı Faik Bey-Hicaz

Bakmıyor çeşm-i siyah feryade Hacı Arif Bey- Nihavent şarkı

Sislendi hevâ tarf-ı çemenzarı nem aldı Rıfat Bey-Hicaz

Canım gibi sevdikce seni gönlüm ey âfet Şevki Bey-Uşşak

Gülzâra nazar kıldım virâne misâl olmuş Şevki Bey-Uşşak

Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur Civan Ağa-Nihavent

Güzel gün görmedi avare gönlüm Hacı Arif Bey- Hüzzam

Ey çerh-i sitemger dil-i nâlânıma dokunma Medeni Aziz Efendi-Hicaz

Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh Şekerci Cemil Bey-Suzinak

Hicrân oku sînem deler Şevki Bey- Hüseyni

Nedendir bu dil-i zârın figânı Şevki Bey-Rast

Kürdilihicâzkar makâmı Hacı Arif Bey tarafından terkip edilmiş olup bu şarkı da bu makamın en güzel örneklerindendir. Fasıllar da mutlaka yer alır ama doğrusu ben bu şaheseri gözlerim kapalı tenor bir sesten (Doğan Dikmen, Adnan Çoban, Adnan Mungan, Bekir Ünlüataer.. hepsi de olur) dinlemeyi tercih ederim.

“Nereden sevdim o zalim kadını” şarkısına gelince. Güftesi Yusuf Ziya Ortaç’ ın bestesi Selahattin Pınar’ ın olsa bile bu şarkı sadece Aka Gündüz’ ün değil kadın zulmünü tadan tüm erkeklere yani hepimize mâl olmuştur.

 Ben de bu şarkıyı karım için çalar söylerim ama güftede küçük bir değişiklik yaparak –zaten aksi ne mümkün!- yani şöyle: 

Nereden sevdim o âlim kadını
Bana zevk etti hayatın tadını
Sorun her zaman söylerim adını
Bana zevk etti hayatın tadını

 

Birçok erkeğin cebinden trinitrin tabletleri çıktığı da doğrudur ama öldüğünde –Selâhattin Pınar gibi- cebinden bir güfte veya bir şarkının henüz tamamlanmamış notaları çıkanlar da vardır. Bunlardan birinin hikâyesini sitemde “Akşam oluşundan çözülür gönlüme derdin” başlıklı yazımda bulabilirsiniz (1).

Burada adı geçen “yazar” Aka Gündüz olmalıdır. Lise yıllarında onun Dikmen Yıldızı adlı romanını okumuştum. Bazı güftelerinin bestelediğini de biliyorum ama aklıma şu an hiçbiri gelmiyor.

Musikimizde bir de çok genç yaşlarda radyoda yayın sırasında vefat eden “neyzen” Aka Gündüz (Kutbay) vardır. Kendisini şahsen tanıma fırsatım olmadı ama çok kilolu, kırmızı yanaklı biri olduğunu biliyorum. TRT ses sanatçılarından Süheylâ Kutbay’ ın da kocası idi. 

Son notum da şu ki bu şarkı mânâ itibarıyla kadınlar tarafından seslendirilmemesi icap eden bir eserdir; yanlış anlaşılmalara sebep olabilir.

1. http://www.ahmetrasimkucukusta.com/2011/12/04/haftanin-sarkisi/aksam-olusundan-cozulur-gonlume-derdin/

Yazı için 2 yorum yapılmış:

 1. Hüsrev Hatemi dedi ki:

  Evet Ahmet Rasim Bey.Rahmetli Mehmed Kemal de ,yazar olan Aka Gündüz’ü kastetmiştir.Asıl adı Enis Avni’dir.Birinci dünya savaşı yıllarında hazin ve ulusçu şiirler yazmıştır.

 2. faik dedi ki:

  endüstrinin her alanında kadın var.

  az çok alimler ki, ürettiklerini kendileri yemiyorlar/kullanmıyorlar.

  hastalıklarda kadın rolü/etkisi?
  *
  *
  *
  sevmekle başlar her şer.
  *
  *
  *
  tarlayı düz al, kadını kız al.
  *
  pekmezi küpten, kadını kökten al.
  *
  kadınlar kendilerini güçsüz olana bir idol, güçlü olana bir eşya gibi sunarlar.
  *
  oryantal dansı kadın vücudunun özelliklerine göre tasarlanmıştır.

  orijini, antik dönemin doğurganlık, bereket kültünde yatar.
  *
  zeyneb, dünya süslerine kadın gibi meyletmeyi bırak. erkekçe git,
  saf gönüllü ol (ve) süsü terk et.
  *
  çocuk doğurmamış bir kadın gereksiz el kol hareketleri yapar, güler yerli yersiz.
  *
  horlama eziğiz doğuştan. sende erkeklik sır, bende kadınlık muamma.
  *
  erkek aslan postu, kadın koyun kürkü giysin.
  *
  kadınları bir müddet terk ettim, kulağıma da onların çirkin özelliklerinden bir şey ulaştırmadım.
  *
  ben de onlardandım, tek tip kadın işte
  *
  merdisen evde kahbeyi tutma ger boyınca batarsa altuna
  la’net olsun ana vü mâlına da mâlı mel’ûn kendü mel’ûne
  *
  kaşın çatılı kalemdir,
  mağrur olma, bu âlemdir.
  diyeceğim bir selâmdır,
  gel geç kadıncığım, gel geç!
  *
  çimenler uykulu ve sıcak
  bir kadın geçiyor
  çıplak ayaklarını kalbime basarak
  *
  karşı evde bir kadın çorabı sallanıyor
  teki kiracı kızın bacağında,
  *
  kadın, yaşlı gözlerini göklere
  çevirerek dedi: “ulu allah’ım,
  ben isterim bedel olmak bu ere;
  onun suçu olsun benim günahım!
  ben öleyim yıkılmasın obamız,
  çocuklarım desin vardır babamız!”
  *
  bütün erkekler delikanlı,
  bütün kadınlar genç kız,
  *
  kadınlar doğurdular beni
  bağıra bağıra
  yine onlar öldürecekler beni aşktan
  bağırta bağırta.
  *
  benim adım kadın. saçım uzun eksik etek.
  erkeğin hamurundan hamurum elmayı yiyene dek
  *
  durakta üç kişi
  adam kadın ve çocuk

  adamın elleri ceplerinde
  kadın çocuğun elini tutmuş
  *
  kadın:

  senin için ölüyorum. sana olan sevgimden
  bir yanım eksik uyandığımı görmüyor musun?
  *
  kadın, ey sevgili hemşire, uyan.
  ana! ey nazlı kadın, kalk uyuyan
  *
  değil mi ki kadınlar için yaratmış seni,
  sen sevgimi al, onlar sömürsün hazineni
  *
  kaç asır, bu enkâz altında kadın,
  çâre arar durur, sabırtaşında…
  *
  ben solmuş güllerle mâli eski bir kadın salonuyum;
  orada bir yığın, mevsimi geçmiş modalar gömülüdür,
  *
  tek sevdiğim kadındı tarlaları
  öpüp kokladığım çocuklarım
  *
  sana ey kanımda eriyen kadın
  can nasıl dayansın, nasıl dayansın?
  mezara çekmekse beni maksadın
  önümde o siyah gözlerin yansın.
  *
  kadın sessiz bir duvar şimdi,
  yıkılmaya korkan.
  *
  mutfakta
  yorgun bir kadın
  buzdolabını açıyor
  -ağza atılacak bir şey yok-
  kapatıyor
  *
  soğuk su tadında kadın yüzleri
  *
  tıramvayda rastlanan tatlı bir kadın yüzü
  *
  bu yüzsüz avratta yoktur bir emsâl
  cümlesi yalandır verdiği nevâl
  *
  kimi avrat oğlan sever,
  kimi mülk hanuman sever,
  kim sermaye dükkan sever,
  bu dünya halden haledir.
  *
  ki ‘avratlar yir erenler nasîbin
  çetükler kapar aslanlar nasîbin
  *
  kötü avratlara etmen emeği,
  midem çekmez pişirdiği yemeği
  *
  er ki ‘avratdan kem olan er midür
  sîm ki olmaya sirîdi zer midür
  *
  bir er kim ‘avrata meyl ide cândan
  hakîkat belki yegdür ‘avrat andan
  *
  ve yüzüm ömrümün atlası
  düzlükleri bunaltı
  yükseklikleri korku
  uçurumları yıkıntılarımla dolu bir engebeler atlası
  yaşamak bir can sıkıntısı mıdır ömür hanım?
  *
  -hanımefendi. merhaba hanımefendi. nasılsınız? işler nasıl gidiyor?

  -nedenini bilmeden buraya getirildim. bu şaka daha ne kadar sürecek?
  *
  ne dersin rüzgârım böyle mi geçsin güzel hanım
  gözüm cânım efendim sevdiğim devletli sultânım
  *
  hanım olacak, dilber hanım
  alacak eline naylon çantayı
  öyle işe mişe değil
  gezmelere filan gidecek
  *
  zülfünle hatun ilm-i vefâ bahsin ider hep
  biri kara câhil birisi cehl-i mürekkeb
  *
  leblerüñdür mâye-i cân sâye-i cândur hatun
  çeşme-i hayvânda mevc-i âb-ı hayvândur hatun
  *
  limonküfü, camgöbegi, zümrüt yeşil ve pınl pınl eflatun.
  sabahtan akşama kadar haşır neşir boyalarıyla hatun.
  *
  ne hatunlarda hayâ var ne kız‐oğlanda edeb
  ne yiğitlerde kemâlât var göreler fi’lini
  *
  cici bayanlara hiç rastlamadınız mı?
  *
  üzülmeyin bayan dedi, inşaallah bir dahaki sefere sizi de sayarız.
  *
  *
  *
  kadın yüzünden veya kadın tarafından öldürülen şairler.
  *
  *
  *
  kur-an 4/19;

  kadınlarla iyi geçinin.
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  sağlık bakanlığı alo 136 şiiri bırakma danışma hattı operasyonlarının yürütüldüğü çağrı merkezi’nde günlük ortalama 1500 vatandaşımıza hizmet sunulmaktadır.

Siz de yorumunuzu paylaşın: