TARAMALI MI TARAMAMALI MI YA DA NASIL TARAMALI

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
taramalı mı taramamalı mı ya da nasıl taramalı

JAMA ‘ da yayınlanan ve Yale Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre USA’ da meme kanseri taramaları Medicare’ e her sene tedavi için harcanana yakın paraya yani 1 milyar dolardan fazlaya mal oluyor.

Medicare, yaşlı ve sakatlar için devlet sağlık sigortası yani bizim SGK benzeri bir kurum.

Araştırma, Medicare’ in 2006-2007 senelerine ait veritabanından istifade edilerek meme kanseri olmayan 66-100 yaş arasındaki 137.274 kadın izlenerek gerçekleştirildi.

Meme kanseri teşhis edilen hastaların başlangıç tedavi masrafları hesaplandı; kanser oranları, tarama ve tedavi harcamaları değerlendirilerek taramalardaki bölgesel farklılıklar belirlendi.

Araştırmaya göre Medicare 2006-2007’ de meme kanseri tedavisi için 1 milyar 360 milyon dolar, tarama için de 1 milyar 8 milyon dolar harcadı; bunun 410 milyon doları 74 yaş üzerindeki kadınlar için sarf edildi.

Araştırmada tarama masraflarının bölgelere göre farklı olduğu, hasta başına 42 ile 107 dolar arasında değiştiği dikkat çekti.

Bölgeler arasında, iki mislini aşan fark dijital mamografi ve CAD (computer-aided detection) gibi yeni ve pahalı yöntemlerin kullanılmasından kaynaklanıyor ama bunların eskilerinden daha iyi olup olmadıkları bilinmiyor.

Araştırmanın en önemli sonucu şu: Pahalı tarama yöntemlerinin uygulandığı bölgelerde kanserin erken dönemde teşhis edildiği kadın sayısı ucuz yöntemlerin uygulandığı yerlere göre daha fazla ancak her iki grup arasında başlangıç tedavi harcamaları farklı değil.

Uzmanlar, meme kanseri tedavi masraflarının tarama giderleri de hesaba katıldığında daha önce tespit edilmiş meblağların çok üzerinde olduğunu ve yeni yöntemleri yeterli delil olmadan kabul etme eğilimindeki Medicare’ in harcamalarının çok hızla artacağının altını çiziyorlar.

Meme kanseri taramaları saç taramaya benzemiyor

Meme kanseri taramaları ile alâkalı önemli tartışmalar var.

BİR: Bunların başında taramaların hangi yaşlar arasında ve ne sıklıkta yapılmasının daha doğru olduğu geliyor.

Kısa adı USPSTF olan Koruyucu Hizmetler Çalışma Grubu, 50-74 yaşlar arasında olan kadınlara iki senede bir mamografi yapılmasını kâfi bulurken Amerikan Kanser Derneği ise 40 yaş üzerindeki tüm kadınların her sene taranması gerektiğini savunuyor.

İKİ: Taramalar erken teşhisi sağlamada başarılı oluyor ama bunun meme kanserinden ölümlerin azalmasına bir katkısı yok.

ÜÇ: Taramalar ‘aşırı teşhisi’ (overdiagnosis) artırıyor. Bu, birçok kadının gereksiz yere strese girmelerine; gereksiz biyopsilere; gereksiz kemoterapi, radyoterapi ve ameliyatlara sebep oluyor.

DÖRT: İyi denetlenmeyen ve bakımları yapılmayan aletler, iyi değerlendirilmeyen mamogramlar yüzünden birçok kadın boş yere ‘ışın almış oluyor.’

BEŞ: Bu araştırma ile bir başka mesele daha gündeme gelmiş oluyor. O da yeni ve pahalı yöntemlerin ilerlemiş kanserin daha çok teşhis edilmesine ve tedavi masraflarının azalmasına yol açmaması.

Gelelim neticeye

Hızla ilerleyici ve öldürücü olan meme kanserinin erken teşhisi ve böylece birçok kadının daha basit ve ucuz yöntemlerle tedavi edilmesi ve hayatlarının kurtulması elbette çok önemli ama bugün uygulanmakta olan taramalar ile çok başarılı olduğumuz söylenemez.

Şunlar açık ve net olarak ortada ki:

BİR: Meme taramaları asıl ‘erken teşhis edilmesi gereken kanserleri’ teşhis etmede yetersiz.

İKİ: Meme kanseri taramaları bu araştırmanın da ortaya koymuş olduğu gibi tedavi kadar pahalı bir yöntem.

ÜÇ: USA gibi dünyanın en zengin ülkesinde bile meme kanseri taramalarının nasıl yapılması gerektiği, faydalı olup olmadığı tartışılıyorsa bizim de ‘başımızı kumdan çıkarıp’ taramaların artısını, eksisini mutlaka konuşmamız lâzım.

KAYNAKLAR

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1555815

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1555821

http://www.medscape.com/viewarticle/777206

Siz de yorumunuzu paylaşın: