OZON SİHİRLİ BİR DEĞNEK VEYA MUCİZE DEĞİL

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
moder

MODER Başkanı Dr. Lale Yeprem’ in yazısı:

Sayın Meslektaşım;

26 Ağustos tarihli yazınızda belirttiğiniz konularda ve taşıdığınız endişelerde kesinlikle haklısınız, zaten benim 13 yıldır uğraştığım ve fakat bir türlü derdimi anlatamadığım durum da budur.

MODER (Medikal Ozon Oksijen Derneği), ozon tedavisi uygulamasının kamu yararı göz önünde bulundurularak, ülkemizde yaygınlaştırılması ve uygulanan bu yöntemle ilgili klinik çalışmalarla desteklenmiş standardizasyonun sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılması ve yürütülmesi amacıyla 11/07/2005 tarihinde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Nisan 2013 de Sağlık Bakanlığı, tamamlayıcı tedaviler ile ilgili bir çalıştay yapmıştır ve her bir tamamlayıcı tıp uygulaması ile ilgili ( ki bunlar 14 değişik yöntemdir), yuvarlak masa toplantısı ile yönetmelik taslakları hazırlanmıştır bu toplantıda MODER de yer almıştır. Toplantı sonucunda yönetmeliği hazır hale gelen uygulmalardan biri de ozon tedavi yönetmeliğidir ve hali hazırda bakanlıkta bekleme aşamasındadır.

Ozon bir sihirli değnek veya mucize değil ancak basın veya bazı meslektaşlarımız bu şekilde lansman yapmaktadır. MODER olarak, bunu onaylamadığımızı bilginize sunarız.

Ozon terapi; klasik tıbbın içinde yer alan tedaviyi destekleyen, hastanın ilaç ihtiyacını azaltan ve yaşam kalitesini arttıran bir tamamlayıcı tedavi yöntemidir. Merak ediyorum hastanın ilaç ihtiyacını azaltması bazılarının işine gelmiyor mu?

Daha önceki yazımda da belirttiğim gibi bu tedavi; etki mekanizması açıklanmış ve hakemli dergilerde yayınlamış bio-oksidatif tedavilerden biridir [Bazı örnek yayınlar: 1-8]. Türkiye üniversitelerinde öğretilmiyor diye yaklaşık yüz yıldır var olan bir gerçeği inkar edemeyiz.

Bu tedaviyi ben veya Türkiye’deki herhangi bir doktor bulup çıkartmış değil. Tamamen bilimsel temellere dayanan bu yöntem; Almanya’da, Rusya’da, Küba’da, İspanya’da ve İtalya’da üniversitelerde ders olarak okutulmaktadır. Bizim üniversitelerimizde; ki ben de İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum, maalesef tamamlayıcı tedaviler hiç bir şekilde öğretilmediği gibi bir de çamur atılmaktadır ama eğer sizin de hastanız olduysa bilirsiniz ki tıbbın çaresiz kaldığı yerler vardır ve bu tip tamamlayıcı tedaviler hastaya oldukça iyi destek olmaktadır ama her şey tıbbi kurallar çerçevesinde bir hekim olarak yapılması gereken titizlikle yapılmalıdır. Bir de şunu deneyelim, olmadı bunu yapalım şeklinde değil, tamamen bilimin ışığında yapılmalıdır .

Yıllardır Türkiye’deki özellikle de İstanbul’daki üniversitelerden çeşitli zamanlarda hocalarımızı uluslararası toplantılarımıza davet etmeme rağmen herhalde merak azaldığı için gelen çok az oldu. Gönül isterdi ki üniversitelerimizin pek çoğunda bununla ilgili çalışmalar yapılsın ve bilimsel yayınlar çıksın.

Bunun ile birlikte üniversitelerimiz sınırlı ama her geçen gün artan sayıda araştırma yapmakta ve bu çalışmalar hakemli dergilerde yayınlanarak uluslar arası boyut kazanmaktadır. Gerek yurt dışı gerekse ülkemiz üniversitelerinde yapılan çalışmalar ozon terapinin artı ve eksilerini ortaya koymaktadır. Bir önceki yazımda da belirttiğim gibi Ankara GATA’ da ozon tedavi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır[9-13].

Çift kör çalışma yapılabilmesi ve karşılaştırılabilmesi için ozonun bir ilaç olması gerekir, ozonun ilaç değil bir destek tedavi olması çift kör çalışma olanağını azaltmaktadır. Ayrıca etik kurul onayı ve hastalara yapılması istenen sigortalar o kadar yüksek maliyetlerdedir ki ozon tedavisi ile ilgili çalışmalar değil, ilaçlar ile ilgili çalışmalar bile sıkıntıdadır. Kaldı ki ozon tedavisinin arkasında ilaç endüstrisi gibi bir finansal destek yoktur çünkü burada karlı olan kişi hasta ve doktordur. Dolayısıyla bu tip çalışmaları siz de bilirsiniz ki yapmak çok zordur.

Ozon tedavisinin, hiperbarik oksijen tedavisi ile karşılaştırması (çift kör şeklinde değil ama) yapılmış ve ozonun hiperbarik oksijen tedavisine üstün olduğu gösterilmiş olup bu çalışma ABD’de hiperbarik oksijen tedavisi kongresinde Ankara GATA ekibi tarafından sunulmuştur[13].

Eskiden olmayan bu tip sınırlamalar ile geleneksel Alman ve Rus tıbbında yapılan uygulamalar ve elde edilen deneyimler ışığında ozon tedavisinde bu zamana kadar gelinmiştir.

Ozon bir ilaç değil ama Amerikan tıbbının FDA onayı olmadan bir şey yapması mümkün olmadığı için biz de maalesef birebir Amerikan tıbbını takip ettiğimiz için FDA onayı istiyoruz. Ama ozon ne food ne de drug dolayısıyla bir yere yerleştiremiyorlar. Yazınızda ozon terapinin FDA onayı olmadığını belirttiniz. FDA’in gerçek yüzünü ve ne kadar şaibeli bir yapı olduğunu sizi yakından takip eden milyonlarca vatandaşımız yine sizin yazı ve beyanatlarınızdan öğrenmişlerdir.

Bu nedenledir ki Amerika’da bile 15 eyalette serbest olarak yapılmakta olan ozon tedavisinin Amerika Sağlık bakanlığının izni olmadan yapılması mümkün olabilirmi? Tüm Avrupa ülkelerinde, Japonya, Çin, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri’nde vs. ozon terapi yasal yollardan uygulanmaktadır. Bu izinler nasıl alınmıştır. Tüm bu ülke bakanlıkları yanılıyor mu? Yeterli veri yok ise bu izinler nasıl verilmiştir?

Özetle;

– Dünyada; Tamamlayıcı Tıp regülasyonunu tamamlamamış birkaç ülke kaldı. Maalesef Türkiye ve bu birkaç ülke hariç ozon terapinin hukuksal ve bilimsel yapısı tartışılmamaktadır.

– Son 2 yıla kadar geçen sürede Tamamlayıcı Tıp için gerekli kanuni düzenlemeyi yapmada gecikmiş olunması bu sorunların temelini oluşturmaktadır.

– Son 2 yıl içerisinde ise Sağlık Bakanlığı’ nda konu ile ilgili gerekli ön kanuni düzenlemelerin yapılması ve komisyonların kurulması bizi memnun etmektedir. Sizin de belirttiğiniz üzere konunun aciliyeti ortadadır. Yaşanan üzücü olayların çoğalmaması için bakanlığımızdaki çalışmaların hızlanmasını arzu etmekteyiz.

– Hekim dışındaki kişilerin ozon terapi uygulamasına MODER olarak karşıyız.

– Ozon terapi uygulamak isteyen hekimlerin 2010 yılında İspanya Kraliyet Tıp Akademisi himayesinde düzenlenen uluslararası toplantıda imzalanan Madrid Deklerasyonu kriterlerine uygun eğitim almaları gerekmektedir[14].

– Ozon terapi uluslararası kabul görmüş (bazı ülkelerde primer terapi çoğu ülkede ise tamamlatıcı tıp ) bir yöntemdir.

Saygılarımla

Dr. Lale Yeprem

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

MODER Başkanı

Kaynaklar:

1- Schwartz, A.; Martínez-Sánchez, G.: “Ozono therapy and its Scientific Foundations”, Revista Española de Ozonoterapia, 2012, 2(1), pp. 199-232.

2- Bocci, V.,A.: “Scientific and Medical Aspects of Ozone Therapy. State of the Art”, Archieves of Medical Search, 2006, 37, pp. 425-435.

3- Bocci, V.,A.: “Is it true that ozone is always toxic? The end of a dogma”, Toxicology and Applied Pharmacology, 2006, 216, pp. 493–504

4- Travagli, V.; Zanardi, I.; Bocci V.:“A realistic evaluation of the action of ozone on whole human blood”, Biological Macromolecules, 2006, 39, pp. 317–320

5- Rosales F.,A.,H.; Fernandez, J., L.,C.; Figueras, J.,T.; Cepero S.,M. and Perdomo, A.,M.: “Ozone Therapy Effects on Biomarkers and Lung Function in Asthma”, Archives of Medical Research, 2005, 36, pp. 549–554

6- Paolo, N. Di.; Bocci, V.; Garosi, G.; Borelli, E.; Bravi, A.; Bruci, A.; Aldinucci, C. and Capotondo, L.:”Extracorporeal blood oxygenation and ozonation (EBOO) in man. Preliminary Report”, The International Journal Of Artifical Organs, 2000, 23, pp. 131-141.

7- Sánchez, G.,M. et al: “Therapeutic efficacy of ozone in patients with diabetic foot”, European Journal of Pharmacology, 2005, 523, pp. 151–161.

8- Quintero, R.; Schwartz, A. (2012). “Ozonotherapy and Legislation. Analysis for its regularization”. Revista Española de Ozonoterapia, 2(1), pp. 51-90.

9- Korkmaz, A. et al: “Melatonin: An Established Antioxidant Worthy of Use in Clinical Trials”, MOL MED, 2009, 15(1-2), pp. 43 – 50.

10- Korkmaz, A.; Topal, T.; Oter, S.; Tan D.,X. and Reiter, R. J.: “Hyperglycemia-Related Pathophysiologic Mechanisms and Potential Beneficial Actions of Melatonin”, Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2008, 8, pp. 1144-1153

11- Korkmaz, A.; Oter, S.; Reiter, R.J.; Sadir, S.; Ozler, M.; Uysal, B.; Topal, T.; Yaman, H.: “Melatonin Reduces Oxidative Stress Resulting From HBO Exposure More Effectively Than Other Endogenous Antioxidants, Glutathione and Superoxide Dismutase”, UHMS Annual Scientific Meeting , Salt Lake City – Utah , June 26-28, 2008.

12- Yasar, M.; Kilic, A.; Ersoz, N.; Sadir, S.; Uysal, B.; Korkmaz, A.; Oter, S.; Kozak, O.: “Beneficial Effects Of Hyperbaric Oxygen And Medical Ozone Therapy in Experimental Model Of Acute Necrotizing Pancreatitis”, UHMS Annual Scientific Meeting , Salt Lake City – Utah , June 26-28, 2008.

13- Yasar, M.; Ersoz, N.; Kurt, B.; Topal, T.; Ozler, M.; Oter, S.; Korkmaz, A.; Kozak, O.: “Comparison Of The Effectiveness Of Hyperbaric Oxygen And Medical Ozone Therapy Against Acute Distal Colitis in a Rat Model”, UHMS Annual Scientific Meeting , Salt Lake City – Utah , June 26-28, 2008.

14- http://www.moder.org.tr/imgs/dosya/deklarasyon.pdf

Siz de yorumunuzu paylaşın: