KOLESTEROL DÜŞÜKLÜĞÜ DİYABETİKLERDE POLİNÖRAPATİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Tip 2 diyabet hastalarında serum kolesterol değerlerindeki azalmanın periferik sinir hasarını ne ölçüde etkileyeceğini belirlemek amacıyla yapılan çalışma JAMA’ da yayınlandı (1).

Tip 2 diyabetli 100 hastaya sağ bacağın manyetik rezonans incelemesi yapıldı, hastalar klinik, serolojik ve elektrofizyolojik olarak da değerlendirildi.

Araştırmada, diyabetik polinöropatide serum kolesterol seviyelerinin azalmasıyla sinir lezyonlarını sayısını arttığı ve sinir iletim hız ve amplitüdlerinin azaldığı gösterildi.

İlgili resim

Statin-periferik nöropati ilişkisi yeni değil

Statin sınıfı ilaçların nöropatiye sebep olabilecekleri yirmi seneye yakın zamandır biliniyor (2).

Statin kullanan hastaların üç sene müddetle klinik ve nöro-fizyolojik olarak takip edildiği ileriye dönük bir çalışmada 42 hastadan hiçbirinin periferik nöropati için tipik bir semptom bildirmemesine rağmen tümünde de sinir hasarı geliştiği belirlendi (3).

The Journal of Diabetes simli tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada ise 40 yaş ve üzerinde olanlarda statin kullanımı ile periferik nöropati arasında da belirgin bir ilişki olduğu bildirilmişti (4).

İlgili resim

Gelelim neticeye

Tip 2 diyabet hastalarında statin kullanılması Allah’ ın emri gibidir, kolesterol değerleri yüksek olmasa bile bu hastaların çoğuna kolesterol düşürücü ilaçlar da yazılır.

Bu araştırma, kolesterol seviyelerinin azalmasının önemli risklerinden birini daha ortaya koyuyor.

Kolesterol seviyeleri ne kadar düşük olursa o kadar iyidir” çığlığı atan statin meftunlarına önemle duyurulur.

NOT: Periferik nöropati nedir?

Periferik nöropati, beyin ve omurilikten gelen uyarıları organlara ve onlardan gelenleri de beyin ve omuriliğe ileten periferik sinirlerin hasarı anlamına geliyor.

Periferik sinirler bulundukları yere göre çok özel fonksiyonlara sahiptir ve belirtiler de buna göre değişir.

Uzuvlarda uyuşma, karıncalanma ve hissizlik; yakıcı nitelikte ağrılar; kas seğirmeleri; kas zayıflığı, kas kaybı ve organ fonksiyon bozuklukları görülebilir.

Hazımsızlık, kan basıncının kontrolünün bozulması, terleme kusurları veya cinsel fonksiyon bozukluklarına rastlanabilir; ağır durumlarda solunum sıkıntısı ve organ yetersizlikleri de gelişebilir.

Statinlerin, sinir hücre membranlarında kolesterolün azalması veya mitokondrilerin hasara uğraması yoluyla nöropatiye yol açabilecekleri düşünülüyor.

Kaynaklar:

1.https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2734805#.XQayFZ8otpE.twitter

2.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1073498/

3.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22167150

4.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23121724

Yazı için 2 yorum yapılmış:

  1. fethi dedi ki:

    bu ilacların adı nedir acab

  2. Yiğit dedi ki:

    Tip 2 diyabetlilere kolesterolleri normal hatta düşük olsa bile statin tedavisi neredeyse mutlaka veriliyor. Bu tür araştırmaların ışığında yeniden düşünmekte fayda var!

Siz de yorumunuzu paylaşın: