COVİD19′ DA LABORATUAR VE RADYOLOJİ BULGULARI

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

C-reaktif protein, prokalsitonin, ferritin, D-dimer, lenfositlerin total ve alt popülasyonları, IL4, IL-6, IL-10, TNF-a, INF-y, diğer inflamasyon indikatörleri ve immün durum (klinik ilerlemeyi değerlendirmeye yardımcı olabilir, ciddi ve kritik eğilimleri uyarabilir ve tedavi stratejilerinin oluşturulmasına temel oluşturabilir) testlerinin yapılması önerilir.

C0VID-19’lu hastaların çoğunda, belirgin ölçüde artmış C-reaktif protein seviyeleri ile normal bir prokalsitonin seviyesi vardır.

Hızlı ve önemli ölçüde yüksek bir C-reaktif protein seviyesi, ikincil enfeksiyon olasılığını gösterir.

D-dimer seviyeleri, şiddetli vakalarda önemli ölçüde yükselir, bu da kötü prognoz için potansiyel bir risk faktörüdür.

Hastalığın başlangıcında total sayısı az olan lenfositleri olan hastalar genellikle kötü prognoza sahiptir.

Şiddetli hastalarda periferik kan lenfositlerinin sayısı giderek azalmaktadır. IL-6 ve IL-10’un ekspresyon seviyeleri şiddetli hastalarda büyük ölçüde artar.

IL-6 ve IL-10 seviyelerinin izlenmesi, ciddi bir duruma ilerleme riskini değerlendirmede yardımcı olur.

COVİD 19 Hastalarının Görüntüleme Bulguları

C0VID-19 tanısında torasik görüntüleme , terapötik etkinliğin izlenmesi ve hasta taburculuğu değerlendirmesinde büyük değer taşır. Yüksek çözünürlüklü bir BT daha çok tercih edilir.

Taşınabilir göğüs röntgenleri hareketsiz olan kritik hastalara yardımcı olur. C0VID-19’lu hastaların başlangıç değerlendirmesi için BT genellikle kabul gününde yapılır veya ideal terapötik etkinliğe ulaşılmazsa, 2 ila 3 gün sonra tekrar yapılabilir.

Semptomlar tedaviden sonra stabil kalır veya iyileşirse, göğüs BT taraması 5 ila 7 gün sonra gözden geçirilebilir.

Kritik hastalar için günlük rutin portatif göğüs röntgenleri önerilir.

C0VID-19, erken evrede genellikle akciğer çevresinde, subplevral bölgede ve göğüs BT taramalarında her iki alt lobda bulunan multifokal düzensiz gölgeler veya zemin cam opasiteleri ile ortaya çıkar. Lezyonun uzun ekseni çoğunlukla plevraya paraleldir.

Bazı zemin cam opasitelerinde subplevral retikülasyon, yani bir “crazy paving” (arnavut kaldırımı) paterni olarak görülen interlobüler septali kalınlaşma ve intralobüler interstisyel kalınlaşma gözlenir.

Az sayıda vakada, periferik zemin cam opasiteleri değişikliklerine sahip bronşlarla tutarlı olarak dağıtılan soliter, lokal lezyonlar veya nodüler / düzensiz lezyon görülebilir.

Hastalık progresyonu, daha önceki görüntülerle karşılaştırıldığında lezyonların genişlemiş ve artmış yoğunluğu ve hava bronkogram işareti olan konsolide lezyonlar ile çoğunlukla 7-10 gün içinde ortaya çıkar.

Kritik vakalar daha da genişletilmiş konsolidasyon gösterebilir, tüm akciğer yoğunluğu bazen “beyaz akciğer” olarak bilinen artan opaklık gösterir.

Durum hafifledikten sonra, zemin cam opasiteleri tamamen emilebilir ve bazı konsolidasyon lezyonları fibrotik şeritler veya subplevral retikülasyon bırakır.

Çoklu lobüler tutulumu olan hastalar, özellikle genişlemiş lezyonları olanlar, hastalığın alevlenmesi için gözlenmelidir.

Tipik BT pulmoner bulguları olanlar izole edilmeli ve SAR-CoV-2’nin nükleik asit testi negatif olsa bile sürekli nükleik asit testlerine tabi tutulmalıdır.
Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment radiology ile ilgili görsel sonucu
C0VID-19’un tipik BT özellikleri:
Şekil 1, Şekil 2: Düzensiz buzlu cam opasitesi
Şekil 3: Nodüller ve düzensiz eksüdasyon
Şekil 4, Şekil 5: Multifokal konsolidasyon lezyonları
Şekil 6: Dağınık konsolidasyon, “beyaz akciğer”

Kaynak: COVID-19 ÖNLEME VE TEDAVİ EL KİTABI  (Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment)
Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi (The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)
Editör Prof. Dr. Tingbo LIANG
Üyeler CAI Hongliu, CHEN Yu, CHEN Zuobing, FANG Qiang, HAN Wei Ii, HU Shaohua, LI Jianping, LI Tong, LU Xiaoyang, QU Tingting, SHEN Yi hong, SHENG Jifang, WANG Huafen, WEI Guoqing, XU Kaijin, ZHAO Xuehong, ZHONG Zifeng, ZHOU Jianying

Siz de yorumunuzu paylaşın: