FAVİPİRAVİR+BETA-1b İNTERFERON VE HİDROKSİKLOROKİN YİNE ETKİSİZ BULUNDU

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Prof. Dr. Cankat Tulunay‘ ın “FAVİPİRAVİR+BETA-1b İNTERFERON VE HİDROKSİKLOROKİN YİNE ETKİSİZ BULUNDU” başlıklı yazısı:

Orta ila şiddetli COVID-19 pnömonisi ile hastaneye yatırılan erişkin hastalarda inhale interferon beta 1b ile birlikte favipiravir terapötik etkinliğini değerlendirildi. 

22 Haziran 2020 – 13 Ağustos 2020 tarihleri arasında orta ila şiddetli COVID19 
pnömonisi ile hastaneye yatırılan erişkinlerde oral favipiravirin randomize, 
açık etiketli kontrollü bir çalışmada değerlendirildi. 

Hastalara inhalasyon aerosol veya hidroksiklorokin (HCQ) ile interferon beta-1b ile favipiravir kombinasyonu verildi.

İnflamatuar belirterlerde iyileşme, hastanede kalış süresi (LOS), taburculuk ve 
genel 14 günlük mortalite değerlendirildi.

Hastalar iki gruba ayrılarak, birinci gruba favipiravir ve 5 gün interferon 1b (nebulizer ile) verildi. İkinci grup HCQ kullandı..

İki grup arasında hastaneden taburcu olma ve inflamatuar biyobelirterlerde (C reaktif protein, ferritin, laktat dehidrogenaz, interlökin 6) anlamlı bir fark bulunamadı).

Ayrıca iki grup arasında hastanede kalma süresinde, yoğun bakıma gitme de, taburcu olmada ve mortalitede herhangi bir anlamlı fark bulunamadı.

SONUÇ: Hastaneye yatırılmış orta ve şiddetli covid-19 hastalarında Favipiravir+inhale interferon beta 1-b ve hidroksiklorokin kullanımı klinik durumda herhangi bir iyileşmeye sebep olmamıştır.

Randomized Controlled Open Label Trial on the Use of Favipiravir Combined with Inhaled Interferon beta-1b in Hospitalized Patients with Moderate to Severe COVID-19 PneumoniaF Khamis et al., Int J infec Dis., 2020 Nov 9; DOI: 10.1016/j.ijid.2020.11.008

Kaynak: http://www.klinikfarmakoloji.com/index.php/haber/favipiravir-ve-hidroksiklorokin-covid-19-da-yine-etkisiz-bulundu

Siz de yorumunuzu paylaşın: