VİTAMİN D KOVİD AŞILARININ ETKİNLİĞİNİ ARTIRABİLİR

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Dikkat: Yazının sonunda ek var!

***

Kovid’ de uygulanmakta olan aşıların etkinlikleri sürekli olarak ortaya çıkan varyantlar sebebiyle azalmaktadır.

Birçok gözlemsel çalışmada, serum D vitamini düzeylerinin Kovid ensidansı veya şiddeti ile ters orantılı olduğunu gösterilmiştir.

Kapsamlı kanıtlar, D vitamini takviyesinin, hastalığın ilerlemesini azaltmada hayati olabileceğini de ortaya koymaktadır.

D vitamini, Kovid’ de vücudu koronavirüse karşı doğuştan gelen ve sonradan kazanılan immün reaksiyonların düzenlenmesi, ACE-2 ekspresyonu ve renin-anjiyotensin sisteminin (RAS) baskılanması arasındaki etkileşimlerden oluşan karmaşık bir mekanizmayla savunur.

Bununla birlikte, vitamin D’nin farklı Kovid-19 aşılarının etkinliğinde de önemli bir rol oynayıp oynamadığı belirsizliğini korumaktadır.

Bu makalede, ilgili moleküler mekanizmanın analizine dayanarak, çeşitli bağışıklık sinyal yolları aracılığıyla vitamin D’nin aşı etkinliğinin geliştirilmesinde tamamlayıcı bir rol oynayabileceği ileri sürülmektedir.

Enfeksiyon sırasında yeterli D vitamini, erken tip I interferon koruyucu cevabına katkıda bulunabilir ve SARS-CoV-2’ye karşı doğuştan gelen antiviral bağışıklığı geliştirebilir.

Vitamin D takviyeleri, farklı Kovid aşılarının sağladığı bağışıklık tepkilerini iyileştirebilir.

Gelelim neticeye

Vitamin, mineral ve besin destekleri hayranı biri olmadığım gibi bugüne kadar bu tür ürünleri kullananların kâhir ekseriyetinin bunları boş yere aldıklarını düşünürüm.

Adam gibi beslenmeyle tüm besin ögelerinin yeteri kadar alınabileceğini savunurum.

Gel gelelim, pandemi dönemine has özel şartlar sebebiyle insanların çok geniş bir kesiminin yeterli beslenemediği ve sağlık bir hayat tarzı sürdüremedikleri aşikârdır.

Vitamin D destekleri ucuz ve kasti olarak yüksek dozlarda alınmadığı takdirde son derecede emniyetlidir.

Ben de vitamin D takviyelerinin hem Kovid’ in önlenmesinde hem hastalığın hafif seyretmesinde çok önemli etkileri olacağına inanıyorum.

Özellikle yaşlılarda, enfeksiyon riski yüksek ve bağışıklığı baskılanmış olanlarda vitamin D takviyesi aklın ve mantığın gereğidir. Buna itiraz etmek hamâkattır.

NOT: “Aşının etkinliği mi artıyor yoksa aşıdan bağımsız olarak vitamin D sayesinde vücut virüsle daha mı iyi savaşıyor” sorusuna siz cevap verin.

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is ijms-22-08988-g004.jpg

Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8396570/

Makale adı: Putative Role of Vitamin D for COVID-19 Vaccination

***

EK 1 (27.12.2021): Kovid-19 mortalite riski, vitamin D3 seviyesi ile ters ilişkilidir ve 50 ng/mL üzerindeki seviyelerde ölüm oranı teorik olarak sıfıra yakındır. Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34684596/

Makale adı: COVID-19 Mortality Risk Correlates Inversely with Vitamin D3 Status, and a Mortality Rate Close to Zero Could Theoretically Be Achieved at 50 ng/mL 25(OH)D3: Results of a Systematic Review and Meta-Analysis.

***

EK 2 (25.8.2022): Vitamin D eksikliği olan kişilerde D vitamini seviyesini yükseltmek kronik iltihabı azaltabilir. Kaynak: https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyac087/6586699?login=false

Makale: Vitamin D deficiency and C-reactive protein: a bidirectional Mendelian randomization study

***

Siz de yorumunuzu paylaşın: