İBNİ SİNA’DAN VE AKİL MUHTAR ÖZDEN’DEN

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Prof. Dr. Canan Karatay‘ dan:

BİR: Hekimin vazifesi hududu çok geniştir. Tababetin esası ‘Sience de l’homme’ insan ilmidir. Hekim çok dikkatli ve ince olmalıdır. Daima fazla bilgi ve daha kavi ahlaklı olmağa çalışmaLıdır. Ancak bu sayede vicdanı karşısında mes’uliyetten kurtulabilir. A.M. Özden

İKİ: Bir kimse kendisinin ne olduğunu bildikten sonra, kendisini bilmeyenlerin onun hakkında söylemekte oldukları sözlerin onun nazarında hiç bir ehemmiyeti ve hiç bir tesiri yoktur. İbni Sina

ÜÇ: Hekimin vazifesi önce hastaya fenalık etmemek, ondan sonra iyilik etmektir. A M Özden.

DÖRT: Hekimliğin kapısı üzerinde ‘saadetini sırf maddiyatta arıyanlar buraya giremez’ levhası asılıdır. AM Özden.

BEŞ: Bildim ve anladım ki hiç bir şey anlaşılamamıştır. İbni Sina

ALTI: İnsan olmak için tevazu tabii bir meziyettir. Kibir küçüklük ve aciz alemetleridir. Başkalarını küçük görmek cehaletten gelir. A M Özden

YEDİ: Hekim vicdanı karşısında mes’uliyetten kurtulmak için daima bilgisini çoğaltmağa ve dikkatini kuvvetlendirmeye mecburdur. İlmin şimdiki malumlarına tam ağah olmağa çalışmalıdır. Yoksa vicdan azabından kurtulamaz. A M ÖZDEN

SEKİZ: Doktorluk dünyadaki ilmi rütbelerin en yükseğidir. Cemiyetin kültürlü bir adama layık gördüğü en büyük şereftir. Doktorluk ‘Kemal’ demektir, sanat’ta, ilimde, ahlakta, fazilette, fedakarlıkta Kemal. Cemiyetin size yakıştırdığı bu sıfata liyakatinizi daima göstermelisiniz. A M ÖZDEN

DOKUZ: İnsanın ruhu kandil, ilim onun aydınlığı ve ilahi hikmet de ondaki zeytinyağı gibidir. İbni Sina

ON: Rızk için hiç kıvranma. Şuraya buraya saldırma. Herkes nasibinden fazla bir habbeye bile nail olamaz. İbni Sina.

ON BİR: Hekimliğin esası müşahede ve düşünmektir. Bu düşünceyi tetkik ve tecrübelerle daima control etmek şarttır. A M Özden

ON İKİ: Haset çok fena bir illettir. Başkasının muvaffakiyetinden memnun olmağa nefsimizi hazırlamalıyız.

Siz de yorumunuzu paylaşın: