ÇOCUKLARDA KURŞUN TEHLİKESİ

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
Oyuncakta kimyasal tehlike

Anaokulu çağındaki çocuklarda kan kurşun değerlerinin 10 mikrogramdan az olması durumunda bile duygu ve davranış bozuklukları riskinin arttığı bildirildi.

JAMA’ da yayınlanan araştırma Çin’ de Jiangsu eyaletinde Jintan şehrinde anaokuluna giden 3-5 yaş arasındaki 1.341 çocuk üzerinde gerçekleştirildi.

Kan örneklerinde kurşun değerleri 10 mikrogramın altında olan (ortalama 6.4) çocuklar 6 yaşına geldiklerinde anne-babaları ve öğretmenleri tarafından doldurulan bir anket formuyla duygu ve davranış bozuklukları bakımından değerlendirildi.

Analizlerde kandaki kurşun miktarı ne kadar yüksekse öğretmenler tarafından bildirilen anksiyete ve depresyon gibi içselleştirilmiş davranış problemleri skorlarının da o kadar fazla olduğu tespit edildi.

Duygu ve davranış bozuklukları teşhisinin, hekim teşhisiyle değil ebeveyn ve öğretmenler tarafından doldurulan bir sorgulama formu ile konmuş olmasının dikkate alınması gerekiyor.

İlgili resim

Kurşun kaynakları

Kurşun havada, toprakta, suda tabii olarak ve evlerimizin içinde de bulunur ama insanların kurşuna maruz kalmaları fosil yakıtların kullanılması ve evlerde kurşun bazlı boyalar vasıtasıyla olur.

Kurşun ve kurşunlu bileşikler boya, seramik, su tesisatı, lehimler, benzin, pil, kozmetikler gibi evlerde ve çevremizde bulunan birçok üründe vardır.

Kurşun endüstriyel kaynaklar veya araçlardan havaya karıştığında toprağa düşmeden önce uzun mesafeler kat edebilir.

Toprağın karakteri be kurşun bileşiğinin türüne göre de topraktan yeraltı sularına karışabilir.

USA’ da kurşun kaynağı evlerdeki boya, kalafat, lehim iken Çin’ de daha ziyade hava kirliliğidir.

Araştırmanın uzmanlarından Pennsylvania Üniversitesi Hemşirelik Okulundan Liu şunları söylüyor:

“Sinirleri ve beyinleri henüz tam olarak gelişmediği için küçük çocuklar kurşunun toksik etkilerine daha hassastır.

Çin’ de anaokulu çağındaki çocuklarda kan kurşun değerlerinin yaşla arttığını belirledik.

USA’ da ise bunun aksine kan kurşun değerleri 2-3 yaşına kadar artar, sonra düşmeye başlar.

Bunun sebebinin kurşuna maruz kalma kaynaklarının farklı olmasıyla ilgili olduğunu tahmin ediyoruz.”

Araştırmaya destek olan NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences=Milli Çevre Sağlık Bilimleri Enstitüsü) uzmanlarından Dr. Gray’ in görüşleri de şöyle:

Daha önce yapılan araştırmaların çoğunda sınır değer olarak 10 mikrogram alınmıştı ama bu çalışmada ortalama kan kurşun değeri 6.4 idi.

Bu araştırma kurşun için güvenli bir sınır olmadığını gösteriyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) çocuklar için emniyet sınırı olarak “5 mikrogramı” bildiriyor ve bunun üzerindeki değerlerin bir halk sağlığı meselesi olarak değerlendirilmesini istiyor.

CDC’ ye göre, USA’ da kanlarında kurşunun 5 mikrogramdan fazla olduğu 1-5 yaş arasındaki çocukların sayısının yarım milyon civarında.

Kurşunun kısa ve uzun vadedeki etkilerinin iyice anlaşılabilmesi için tüm dünyada araştırılması gerekiyor.”

Kurşun çocuklar için daha tehlikelidir

Gelişen vücutları daha fazla emdiği ve beyin ve sinir sistemleri hasar verici etkilerine daha hassas olduğu için, kurşun 6 yaşından küçük olan çocuklar için daha tehlikelidir.

Bebek ve çocuklar ellerini ve çeşitli cisimleri ağızlarına daha çok soktukları için daha fazla kuruna maruz kalırlar.

Bunlar, kurşunla kirlenmiş yiyecek ve içeceklerle, kurşun ihtiva eden bardak veya tabaklarla, kurşun bazlı boyalardan çıkan tozların solunmasıyla veya kurşunlu toprak ya da kurşun boyalı oyuncaklarla da kurşun alabilirler.

Kurşun her organ veya sistemi etkileyebilir.

Öğrenme ve davranış bozuklukları, zekâ geriliği, hiperaktivite, gelişme bozukluğu, işitme problemleri ve kansızlık kurşunun çocuklarda sebep olduğu başlıca rahatsızlık ev hastalıklardır.

Nadiren havale, koma ve ölüme de yol açabilir.

Kurşun zamanla vücudumuzda birikir ve kalsiyumla beraber kemiklerde depo edilir.

Kurşun, gebelikte fetüsün kemiklerinin gelişmesi için annenin kemiklerinden kalsiyumla beraber ayrılır; annenin yeteri kadar kalsiyum almadığı durumlarda bu daha belirgindir.

Kurşun plasentadan geçerek fetüse ulaşır ve fetüste gelişme bozukluğu ve prematüre doğumlara sebep olur.

Gelelim neticeye

Çocuklarda IQ düşüklüğü ile kurşuna maruz kalma arasındaki ilişki iyi bilinir ama kurşunun çocukların davranışları üzerine olan etkisi araştırılmamıştı.

Düşük kan kurşun değerlerini, duygu ve davranış bozuklukları ile ilişkilendiren bu araştırma çocukların kurşundan dikkatle korunmaları gerektiğini gösteriyor.

KAYNAKLAR

http://medicalxpress.com/news/2014-06-kids-blood-linked-behavioral-emotional.html

http://medicalxpress.com/news/2014-06-kids-blood-linked-behavioral-emotional.html

http://www.epa.gov/superfund/lead/health.htm

http://ahmetrasimkucukusta.com/2013/08/19/hakkimda/oyuncakta-kimyasal-tehlike/

Siz de yorumunuzu paylaşın: