SON 10 YILDA KANSER İKİ KAT ARTTI

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
MÜEZZİNOĞLU
Kanserle savaşmak teşhisle, tedaviyle değil "kansere yol açan sebepleri ortadan kaldırarak" mümkündür. Bu mantık ve gidişle kanser 10 sene sonra iki misli daha artar. Bugün gazetesinde Çetin Çiftçi' nin haberi: CHP'li Nazlıaka’nın soru önergesini cevaplayan Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, Türkiye’de 2002'de 100 bin kişide 133,5 olan kanser görülme sıklığının 2012'de 266,2’ye yükseldiğini açıkladı. İlaç harcamalarının yüzde 5’ini de kanser ilaçları oluşturuyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2002 yılından bu yana kanser vakalarında yaklaşık 2 kat artış yaşandığını belirtti. 2008-2012 yılları arasında toplam ilaç harcamalarının yüzde 5’ini kanser ilaçlarının oluşturduğunu vurguladı. CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın soru önergesini cevaplayan Müezzinoğlu, Türkiye’de 2002 yılında kanser görülme sıklığının 100 bin kişide 133,5 olduğunu belirtti. Bu rakamın 2012 yılında ikiye katlanarak 100 bin kişide 266,2’ye yükseldiğini kaydetti. İlaç harcamasının yüzde 5' i kansere 2012 yılında dünya genelinde ilaç tedavilerine ayrılan bütçe yaklaşık 972 milyar dolar iken, kanser ilaçları 62,2 milyar dolar ile birinci sırada yer aldı. Bakan Müezzinoğlu, Türkiye’de ise 2008-2013 yılları arasında toplam ilaç harcamalarının yüzde 5’ini kanser ilaçlarını oluşturduğuna dikkat çekti. Müezzinoğlu, kanser tedavilerinde erişimin kolaylığı ve kapsamın genişliği nedeniyle rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğini dile getirdi. Yüzde 90' ı çevresel etken Bakan Müezzinoğlu, dünyada kanserde görülen artış sebebinin yaşlı nüfustaki yükseliş, tütün kullanımı ve obezite salgını olduğunu ifade etti. Kanserin yüzde 10’unun kalıtımsal faktörler, yüzde 90’ının ise çevresel faktörler sebebiyle geliştiğini belirtti. Çevresel faktörler arasında tütün ve alkol kullanımı, güneş ışınlarına aşırı maruz kalma, beslenme bozuklukları, obezite ile fiziksel aktivitenin azlığının ilk sıralarda yer aldığını kaydetti. Kayıtta yüzde 100' e ulaşıldı Ba­kan Mü­ez­zi­noğ­lu, Tür­ki­ye­’de kan­ser ve­ri­le­ri­ne ge­ri­ye dö­nük 2002'ye ka­dar eri­şi­le­bil­di­ğini be­lirt­ti. 2014 yı­lın­da kan­ser ka­yıt­çı­lı­ğı­nın yüz­de 100’e çı­ka­rıl­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. 2002 yı­lın­da sa­de­ce iki il­de ka­yıt tu­tu­lur­ken, şim­di İz­mir, An­tal­ya, Trab­zon ve Edir­ne­’nin ak­tif kan­ser ka­yıt mer­kez­le­ri ol­du­ğu ve Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü­ne ak­re­di­te ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Her yıl 175 bin kanser teşhisi Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü ve­ri­le­ri­ne gö­re 2030 yı­lın­da kan­ser va­ka­la­rı 3 ka­tı­na çı­ka­cak. Tür­ki­ye­’de her yıl yak­la­şık 175 bin ki­şi­ye teş­hi­si ko­nu­lu­yor. Ka­dın­lar­da en çok me­me, ra­him yu­mur­ta­lık, mi­de ba­ğır­sak ve ak­ci­ğer kan­se­ri gö­rü­lü­yor. Er­kek­ler­de en çok ak­ci­ğer, pros­tat, mi­de ba­ğır­sak ve de­ri kan­ser­le­ri gö­rü­lü­yor. Uz­man­lar kan­se­re ya­ka­lan­ma­mak için dü­zen­li bes­len­me, fast-fo­od ve kat­kı mad­de­le­rin­den uzak dur­ma, spor ve dü­zen­li yü­rü­yüş yap­ma, bol su iç­me­yi tav­si­ye edi­yor. Kaynak: http://gundem.bugun.com.tr/kanser-patlamasi-haberi/1294258

Yazı için 1 yorum yapılmış:

  1. İZZET GÜLLÜ dedi ki:

    DEMEK Kİ SAĞLIKTA DEVRİM YAPMIŞLAR

Siz de yorumunuzu paylaşın: