KOLESTEROL TEORİSİNİN İLER TUTAR YANI KALMADI

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

BÜYÜK KOLESTEROL YALANLARI isimli kitabım piyasaya çıkalı ancak bir sene oldu ama bu süre içinde yeni yalanları deşifre eden bir kitap dolduracak kadar çok araştırma yayınlandı.

Bugün de kolesterol teorisinin “kötü kolesterol ne kadar düşürülürse o kadar iyidir” prensibini yerle yeksan eden bir araştırmadan bahsedeceğim.

JAMA’ da yayınlanan araştırma İsrail’ de iskemik kalp hastalığı olan ve statin kullanan ve tedaviye sadık kalan 31 bin hastanın verilerinin analizi ile gerçekleştirildi.

Araştırmada tedaviye başlandıktan en az bir sene sonra LDL-kolesterol seviyelerine göre üç gruba ayrılan hastalardaki önemli kardiyak komplikasyonların görülme oranlarına bakıldı.

Bu hastaların 9.086’ sının LDL seviyeleri 70 mg altında, 16.782’ sinin 7-100 mg arasında ve 5.751’ inin de 100 mg’ ın üzerinde idi.

LDL seviyeleri düşük ve orta derecede olan gruplarda bu komplikasyonlar bakımından anlamlı bir fark bulunmadığı halde, yüksek LDL’ li grupla kıyaslandığında orta derecede olan grupta bu olayların anlamlı derecede az olduğu belirlendi.

Bir başka ifade ile bu olayların bir senede her 1000 kişide görülme sıklığı düşük LDL grubunda 78.1; LDL seviyesi orta derecede olanlarda 71 ve LDL yüksek olan grupta ise 81.3 olarak hesaplandı.

Buna göre, yüksek LDL-kolesterol seviyesinin orta dereceye (100 mg) indirilmesi kalple ilgili riskleri yüzde 13 azaltırken, orta derecede yüksek değerlerin çok düşük değerlere indirilmesinin hiçbir faydası olmadığı ortaya çıkıyor.

Bu sonuçlar tüm dünyada milyonlarca insanın gereksiz yere statin kullandığı ve ilacın kas hasarı, diyabet, hafıza kaybı gibi onlarca yan etkisine maruz kaldıklarını gösteriyor.

büyük kolesterol yalanları ile ilgili görsel sonucu

Kılavuzlar ne diyor?

Avrupa kılavuzları iskemik kalp hastalığı olanlarda LDL-kolesterolün 70 mg ve altında olması gerektiğini bildirirken USA kılavuzları ise artık herhangi bir hedef belirtmiyor.

Bununla beraber lipit uzmanlarının büyük çoğunluğu LDL kolesterolün düşürülebildiği kadar düşürülmesi gerektiği fikrini benimsiyor.

Kolesterolü yüksek olan uzun yaşıyor

Kısa süre önce BMJ Open’ de yayınlanan araştırmada da 60 yaşın üzerinde olanlarda yüksek LDL-kolesterol seviyeleri ile kalp hastalığına bağlı ölümler arasında bir ilişki olmadığı ve hatta yüksek LDL-kolesterol seviyelerine sahip olanların daha uzun yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştı (2).

Gelelim neticeye

Hem kalp krizlerinden hem tüm diğer hastalıklardan korunmanın yolu ilaç içmek değil adam gibi beslenmek adam gibi yaşamaktır.

Bu böyle biline!

Kaynaklar:

1. http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2528289

2. http://bmjopen.bmj.com/content/6/6/e010401.full

Siz de yorumunuzu paylaşın: