AKTİF TÜBERKÜLOZ İÇİN TEDAVİ GÖREN HASTALARDA BESİN TAKVİYELERİ

Yazı Fontunu Büyült Yazı Fontunu Küçült Yazı Fontunu Sıfırla
kasa fişi

Gıda takviyeleri, tüccarların pazarlama enstrümanıdır, sadece üretici ve satıcısına faydası vardır.

Araştırmaya göre, tüberkülozda da besin takviyelerinin tedavi sonuçlarını iyileştirdiğine dair kanıt yok.

Gel gelelim, araştırması var mı yok mu bilmem ama türküye göre esmerleri fındık ile fıstık ile badem ile beslemek gerekiyor.

Esmeri” olanlara duyurulur.

***

Aktif tüberküloz için tedavi gören hastalarda besin takviyelerinin etkisini derledik. Konuya ilişkin araştırmalar için literatür 4 Şubat 2016 tarihine kadar tarandı ve toplam 8283 katılımcı ile yürütülen 35 çalışma derlendi, bulgular aşağıda özetlendi.

Aktif tüberküloz nedir ve besin takviyeleri nasıl fayda sağlayabilir?

Tüberküloz (Tb) en sık akciğerleri etkileyen bir bakteriyel enfeksiyondur. Bağışıklık sistemleri bakteriyi kontrol altında tutabildiğinden, enfekte olan insanların çoğunda asla enfeksiyon gelişmez. Bağışıklık sistemince kontrol edilemediğinde aktif tüberküloz görülür. Tipik belirtileri öksürük, göğüs ağrısı, ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı ve bazen kan tükürmedir. Tedavi antibiyotik ilaç kombinasyonlarının en az 6 ay müddetle kullanımıdır.

Tüberküloz hastaları genellikle kötü beslenmiştir, kötü beslenmiş insanlarda da bağışıklık sistemi zayıflamış olup Tb gelişimi riski daha yüksektir. Besin takviyeleri hastaların bağışıklık sistemlerini güçlendirip kilo alımını ve kas kuvvetini artırarak hastalıktan toparlanmalarına ve aktif yaşama katılmalarına fayda sağlayabilir. İyi beslenme makro ve mikrobesinlerin günlük alımını gerektirir.

Araştırma bulguları

TB tedavisi gören hastalara besin takviyeleri vermenin etkisi

Halen tüberküloz hastalarına sıcak yemek ya da rasyon paketi olarak serbest gıda vermenin ölümleri azalttığı ya da şifa oranını iyileştirdiğini bilemiyoruz (çok düşük kalitede kanıt). Ancak bu müdahale bazı ortamlarda muhtemelen kilo alımını (orta kalitede kanıt) ve yaşam kalitesini (düşük kalitede kanıt) iyileştiriyor.

Çoklu mikrobesinlerin rutin verilmesinin de HIV-negatif tüberkülozlularda (düşük kalitede kanıt) veya antiretroviral tedavi almayan HIV-pozitif hastalarda (orta kalitede kanıt) ölümlere az etkisi olabiliyor ya da hiç etkisi yok.

Halen mikrobesin takviyelerinin tüberküloz tedavi sonuçlarına bir etkisi olup olmadığını bilmiyoruz (çok düşük kalitede kanıt) ancak kilo alımına etkileri olmayabilir (düşük kalitede kanıt). Çalışmalarda yaşam kalitesine etki ölçülmedi. 

Plazma A vitamini düzeyleri tüberküloz tedavisine başlandıktan sonra takviyeden bağımsız olarak artar görünüyor. Takviye plazma çinko, D vitamini, E vitamini ve selenyum düzeylerini muhtemelen artırıyor ancak bunun klinik olarak önemli faydaları olduğu gösterilmiş değil.  Çeşitli dozlarda D vitamini takviyeleriyle ilgili çok sayıda çalışmaya rağmen, balgam konversiyonunda anlamlı bir etki gösterilmedi.

 

Gıda ve enerji takviyeleri bazı ortamlarda tüberkülozdan toparlanma esnasında kilo alımını artırabiliyor, ancak halen tüberküloz tedavi sonuçlarını iyileştirdiğine dair kanıt yok. Yukarıda tavsiye edilen günlük miktarları rutin olarak vermenin klinik faydası olduğuna dair güvenilir kanıt bulunmuyor.

Kaynak: https://www.kanitlar.com/single-post/2017/03/18/Aktif-T%C3%BCberk%C3%BCloz-%C4%B0%C3%A7in-Tedavi-G%C3%B6ren-Hastalarda-Besin-Takviyeleri

Siz de yorumunuzu paylaşın: